Kontroll av nåbarhet

 


Kontroll av länkar i Infoo.se - den officiella svenska webbkatalogen

Varje länk i katalogen kontrolleras tre gånger per vecka. Ifall problemet är mer än en engångshändelse så skickas ett meddelande till den som har anmält länken. Denna sida vänder sig i första hand till den som har fått ett sådant meddelande om att en länk inte fungerar.

Vad ska man göra om man får ett felmeddelande?

I meddelandet finns en rapport från själva kontrollen. Ur den kan man läsa vilken typ av fel som har orsakat problemet. Om man kan konstatera att felet var tillfälligt, t.ex. att man vet att servern var avstängd när kontrollen gjordes, så kan man bortse från felmeddelandet. Det går att kontrollera här nedan om du är osäker på ifall problemet kvarstår. Om man vill att länken ska finns kvar så måste problemet lösas i tid.

Kontrollera

Här kan du göra den kontroll som vi kör automatiskt för att kontrollera nåbarheten hos din sida. Ange referensnumret för din anmälan!

Hur testas länkarna (URL:erna)?

Testningen går till så att vårt automatiska program hämtar sidan på samma sätt som en webbläsare. Först testas den svenska URL:en. Om det gick och den engelska inte har samma webbadress/URL så testas den också.

Vad händer om felet består?

Varje gång som kontrollprogrammet misslyckas med att hämta sidan så räknar vi upp en "felräknare". Så fort en sida åter är nåbar så nollställer vi den automatiskt. Åtgärder vid felräknarens olika tröskelvärden:
 • När felräknaren har nått 2 (motsvarar ungefär en halv vecka) så skickar vi ut ett meddelande till den eller de adresser som angavs vid anmälan. Länkarna finns kvar som vanligt i katalogen.
 • När felräknaren har nått 4 (en dryg vecka) så skickar vi ytterligare ett meddelande. Olika saker händer beroende på om det är den svenska eller den engelska webbadressen/URL:en som är onåbar:
  • Om den svenska inte fungerar så kommer registreringen att "gömmas" och bli icke-sökbar, det gäller båda webbadresserna/URL:erna. Notera att vi i det fallet inte testar den engelska webbadressen/URL:en.
  • Om den svenska fungerar men inte den engelska så kommer vi att helt ersätta den engelska med den svenska. I det fallet så nollställs felräknaren och länkarna visas. För att återställa den engelska URL:en krävs en ändringsanmälan.
 • När felräknaren har nått 12 (fyra veckor) så skickar vi ett nytt meddelande. Registreringen förblir gömd och icke-sökbar.
 • När felräknaren har nått 27 (nio veckor) så raderas registreringen helt ur katalogen. För att återställa länken krävs en nyanmälan.
Alla åtgärder och meddelanden sköts automatiskt av kontrollprogrammet, vilket innebär att vi inte kan ingripa manuellt när räknaren väl har kommit över tröskelärdet.

Hur ska man ändra webbadressen/URL:en ifall den är fel?

Man ska alltid använda vårt webbformulär, och då göra en ändringsanmälan. Vi tar aldrig emot ändringar via email eller per telefon.

Hur lång tid tar det att få en ändring genomförd?

Se hjälpsidan.

Varför rapporterar programmet att det är fel när andra kan komma åt sidan?

Internet är komplext, och det finns många orsaker till varför en sida kan vara åtkomlig från en dator men inte från en annan. Alla kontroller av åtkomlighet görs från en av Infoo.se:s datorer. Kontrollen säger bara att sidan inte är tillgänglig därifrån, men med tanke på att Infoo.se:s servers är direkt anslutna till den svenska delen av Internet så ger det ofta en bra bild av hur tillgänglig en sida är i Sverige.

Vad är orsaken?

Det kan finnas flera orsaker till att sidan inte är tillgänglig från en annan dator? Här är några vanliga:
 • Problemet uppträder bara ibland och kontrollprogrammet har lyckats pricka in minst två sådana tillfällen.
 • Konfigureringen av domänen i DNS (Domain Name Server) är felaktig så att olika saker rapporteras åt olika håll. class="bodyBold"
 • Datorn med sidan sitter på ett nätverk som inte har kontakt, eller har dålig eller sporadisk kontakt, med övriga Internet. Om man då kontrollerar från en dator på samma nätverk så får man intrycket av att sidan är åtkomlig. class="bodyBold"
 • Förbindelsen är så överbelastad att kontrollprogrammet hinner ge upp innan sidan hinner överföras. Kontrollprogrammet försöker en gång per kontrolltillfälle, i 45 sekunder, vilket torde vara längre än de flesta orkar vänta. Om sidan inte kommer inom den tiden så anses den vara oåtkomlig. Om man är ihärdig och försöker flera gånger så kanske man till sist kommer åt sidan. class="bodyBold"
 • Datorn med sidan har konfigurerats om så att sidan bara är tillgänglig från vissa datorer, eller så kan en brandvägg ha installerats eller aktiverats. I alla dessa fall blir resultatet att "interna datorer" kommer åt sidan utan problem, medan "externa" inte gör det. class="bodyBold"
 • Filen har bytt namn, t.ex. från "produkter.htm" till "produkter.html", eller maskinen med sidan har gjorts om så att alla "index.html" måste byta namn till "default.html" för att sidorna ska hittas. class="bodyBold"
 • Servern är felaktigt konfigurerad och ger felaktiga rapporter så att vår kontroll vilseleds. class="bodyBold"

Kan det inte vara fel på testprogrammet?

> Vi har lång erfarenhet av testprogrammet, och hittills har alla rapporterade fall kunnat hänföras till någon av ovanstående orsaker.

Vad ska man göra ifall man inte kan hitta någon orsak, och felet består?

> Om man verkligen har tömt ut alla möjligheter, och felet består i mer än en vecka så ska man skicka ett mail till katalogen. Använd adressen nedan och bifoga senaste felrapporten. Glöm inte att utnyttja den kompetens som den ansvarige för webbservern bör besitta.Summary in English

Each link is checked three times per week. If a link fails repetedly a message is sent to the person who registered the link using the e-mailaddress(es) provided in the application form. If the problem persists after one week the link is hidden. If the problem persists another nine weeks it is permanently removed and a new application must be submitted to Infoo.se.