Föreningar


Icke vinstdrivande föreningar med datorn som huvudsakligt intresseobjekt, inte sådana som bara använder sig av datorer för andra syften.

43 länkar

0 brutna

43 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

ABC - klubben Servern tillhandahåller info om ABC-klubbens verksamhet. Mer...  

Academic Computer Club, Umeå University ACC är datorföreningen vid Umeå Universitet. Mer...  

Bigstream Lan Ideell förening för datorintresserade som arrangerar Lan-Partyn i Storfors med omnejd Mer...  

 
 

Carlosfoto Carlosfoto Mer...  

CBM-Sweden Tillståndstyrt underhåll. Industriell IT. Svensk klubb för informationsspridning kring ämnesområdet underhåll av maskiner och utrustning. Med hjälp av senaste tekniken kring sensorer, dator, hårdvara och program algoritmer går det att predektera slitage före ett maskin haveri sker. Underhålles styrs av symptom som detekteras innan haveri sker. Mer...  

Dataföreningen i Sverige En ideell förening för yrkesverksamma, användare och leverantörer inom IT-området. Här finner du information om våra kretsar, projekt, publikationer, konferenser och mycket mera. Mer...  

Dataföreningen i Sverige, Stockholmskretsen Informationstjänst med medlemsinformation. Mer...    

Datasaabs Vänner En ideell förening med syfte att på ett allmännyttigt sätt främja undervisning, utbildning och vetenskaplig teknikhistorisk forskning inom datateknikens område från 1950-talet och framåt. Mer...  

Datorföreningen Beta En datorförening som är märkesoberoende och ligger i Skåne. Lokalförening för Computer Club Sweden. Mer...  

Datorföreningen Update Förening för datorintresserade studenter och anställda vid Uppsala universitet. Mer...  

EurOpen.se Svenska UNIX-användareföreningen. Innehåller bl.a. pekare till andra informationssidor med information om EurOpen.SEs styrelse, historia och pekare till kommande evenemang. Mer...  

Got-a-Mac Göteborgs användargrupp för Apple Macintosh. Svensk ideell förening för Macintosh-användare som på Internet erbjuder medlemsinformation, klubbnyheter, länkar, m.m. Mer...  

ISACA Sweden Chapter Intresseorganisation för yrkesverksamma inom IS/IT-revision, IT-styrning (IT Governance) och informationssäkerhet. Sweden Chapter är den svenska avdelningen av internationella ISACA som finns på www.isaca.org som bl a står bakom COBIT, CISA och CISM. Mer...  

ISOC-SE Den svenska avdelningen av Internet Society. En ideell förening med syfte att främja utvecklingen av Internet i Sverige. Mer...    

IT&Telekomföretagen inom Almega IT&Telekomföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund för företag som gemensamt vill driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 90.000 medarbetare. Mer...  

Karkza Home of 'Sunne eliten' Mer...  

Lysator Lysator är en av Sveriges största och mest kända datorföreningr. Föreningen är till för studenter vid Linköpings universitet. Mer...  

Rabbitwalker Network Association Rabbitwalker är en aktiv och snabbväxande nätverks- och datorförening i Jönköping. Mer...  

SeniorNet BD Lokal klubb inom SeniorNet Sweden.Var den första klubben norr om Dalälven. Klubben har medlemmar från hela Norrbotten. Mer...  

SeniorNet Danderyd En ideell dataklubb med lokaler i Kevinge Äldreboende på Edsviksvägen 1 A i Danderyd. Lär seniorer informationsteknikens möjligheter. Mer...  

Seniornet Göteborg-Mölndal Göteborg-Mölndal SeniorNet (GMSeniorNet) är Sveriges mest kompetenta IT-klubb för Seniorer. En Community för Dig som är 55+.Klubben skall verka som en kunskapslänk mellan medlemmarna och informationsteknologin. Mer...  

SeniorNet Helsingborg Intresserade av internet och data har här ett gemensamt forum. Träffar och kurser varvat med studiebesök. Mer...  

SeniorNet Internet Tillhör SeniorNet Sweden. Är en nätklubb för de som ej valt att tillhöra någon lokal klubb. Mer...  

SeniorNet Järfälla Lokal klubb inom SeniorNet Sweden. Mer...  

SeniorNet Malmö Lokalförening till Seniornet Sweden. Ideell förening för 55+. Vi har nio internetcaféer i staden. Kurser i Windows, Internet, ordbehandling, photoshop, excel, släktforskning, bild och film med mera. Mer...  

SeniorNet Märsta / Sigtuna Lokal klubb inom SeniorNet Sweden.Varje tisdag, torsdag och fredag mellan 10.00-13.00 samlas medlemmar i ABF:s hus V:a Bangatan 31, Märsta. Mer...  

SeniorNet Nacka Lokal klubb inom SeniorNet Sweden. Erbjuder dataträffar, datorhjälp och studiecirklar. Mer...  

Seniornet Roslagen Lokalklubb till Seniornet Sweden. Vår idé är att "äldre ska hjälpa äldre". Den verksamheten kallar vi "Prova på datorn" och den är förlagt till CLL:s minilärcentra. Mer...  

SeniorNet Salem Lokal klubb inom SeniorNet Sweden. Cirklar hålls enligt schema, som presenteras på hemsidan och öppet hus på tisdagar. Mer...  

SeniorNet Solna-Sundbyberg Lokal klubb inom SeniorNet Sweden. Kurser bedrivs på 2 platser Sundbyberg, Lilla Alby och Hallonbergen C. Mer...  

Seniornet Sundsvall Lokalklubb till Seniornet Sweden. Se vår hemsida för aktiviteter. Mer...  

Seniornet Södertälje Lokalklubb till Seniornet Sweden. Se hemsidan för vidare information om våra aktiviteter. Mer...  

seniorNet Täby Lokal klubb inom SeniorNet Sweden.Datorträningen äger rum i datorlokalen i Täby Seniorcenter, Biblioteksgången 10, Plan 3, Täby Centrum. Mer...  

Stiftelsen RSN Datornätverk till studentbostäder vid Blekinge Tekniska Högskola. Mer...  

STIMDI - Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-DatorInteraktion En ideell förening, grundad 1986, med syftet att främja utbytet av information om forskning kring människa-datorinteraktion (MDI) mellan universitetsinstitutioner och företag. Mer...  

SUGA - Swedish User Group of Amiga Sveriges äldsta Amigaförening med lokal i Stockholm. Mer...  

Sundsvalls CommSoft Ideell förening för datorintresserade. Vi ingår i Förbundet Unga Forskare. Mer...  

Swedish National HP Computer Users Group HP-Connect Sweden är intresseföreningen för HP-användare inom företag/organisationer och privatpersoner. Arrangerar konferenser och möten där medlemmar träffar varandra, HP-partners och HP-representanter för ömsesidigt info- och erfarenhetsutbyte. Mer...  

Svenska Atariklubben Rikstäckande Svensk ideell förening med inriktning på Atari och kompatibla datorer. Mer...  

Wardriving.se Sajten behandlar trådlösa nätverk och Wardriving i synnerhet. Säkerhet i trådlösa nätverk, korrekt uppsättande mm. Forum & Guider. Mer...  

Åtta Bitar Tidningen har lagts ned. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark