Handikapp


Information om olika typer av handikapp. Inte intressegrupper och dylikt.

31 länkar

0 brutna

31 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Personlig Assistans Carelli Assistans erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Mer...  
Personlig assistans i Stockholm
Personlig Assistans i Uppsala
Personlig assistans & personliga assistenter Göteborg

Personlig assistans Assistans för Dig i Sverige AB är ett serviceföretag för brukare som är berättigade personlig assistans. Vi hjälper även personer med ansökan om personlig assistans. Mer...  

Reuma Shop Reuma Shop är en webbshop med ett fullsortiment för reumatiker. Här finns alla produkter som en person med reumatism kan behöva om det är så att det är hjälpmedel eller smärtlindring eller för andra behov som kan uppkomma vid en sjukdom eller skada. Mer...    

Bästa julklapparna hittar du hos Miguru.se

 
 

Anna Hörnfeldt- mitt liv och min konst Jag blev handikappad efter en förlossningsskada 2004. Istället för att deppa ner mig har jag börja måla och börja leva mitt liv på ett nytt sätt på mitt vis trotts mitt handikapp och svåra smärtor. Mer...    

Carelli Assistans AB Personlig Assistans Carelli Assistans är ett privat, familjeägt företag inom personlig assistans med verksamhet över hela Sverige. Vi anordnar personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Mer...    

Centrum för handikappforskning vid Uppsala universitet En samarbetsorganisation för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor. Mer...  

Centrum för Rehabiliteringsteknik CERTEC är en avdelning inom institutionen för design vetenskaper vid Lunds tekniska högskola. Certec utvecklar teknologiska hjälpmedel för människor med funktionshinder. CERTECs forskning inriktas på hur tekniska lösningar kan svara upp mot och synliggöra användarnas behov. Mer...  

Dagens Runda - mot psykisk ohälsa Ett initiativ för att hjälpa ensamma personer samt personer med psykisk ohälsa. Mer...    

DAHJM Dataresurscenter Regionalt center för handikappade barn och ungdommar. Mer...  

DART Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Mer...  

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förbundets officiella hemsida. Här hittar du information om förbundet och vad förbundet tycker i viktiga frågor. DHR arbetar för jämlikhet och full delaktighet för människor med rörelsehinder. Mer...  

Fogdaröd omsorg, vård & utbildning Äldrevård, demensvård, gruppboende för psykiskt funktionshindrade o för utvecklingsstörda. Karolinaskolan - gymnasieskola för ungdomar med DAMP/ADHD. Finns i Höör, Skåne. Mer...  

Fossmo, Gunnar Information om påkörningar bakifrån i trafiken man får en så kallad whiplash skada i nacken. Mer...    

Habilitering & Hälsa Vi minskar funktionshinder! Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar. Vi ger också stöd till föräldrar, andra närstående och nätverk. Mer...  

Handikappbidrag Sjuk och fattig?Tycker du att pengarna aldrig räcker eftersom du är sjuk?Vet du inte vart du ska vända dig i ”myndighetsdjungeln”?Tycker du att det är svårt att fylla i blanketter och att söka bidrag?Här finns hjälpen! Mer...  

Handikappförbundens samarbetsorgan En paraplyorganisation för 43 svenska handikappförbund, med sammanlagt cirka en halv miljon medlemmar. Ett samhälle för alla, med solidaritet, jämlikhet och delaktighet. Mer...  

Handinnova AB Vår affärsidé är att utveckla, anpassa och reparera lekmaterial, hjälpmedel och kläder främst för barn och ungdomar med funktionshinder. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom bl.a arbetsterapi, hjälpmedelsverksamhet och hjälpmedelsföretag. Mer...  

HVBGuiden Här hittar du förteckning över svenska behandlingshem, svenska vårdhem eller familjevårdsenheter. Sök efter vårdplatser/vårdplats på HVB-hem eller vårdhem. Sök även efter missbruksvård och behandlingshem för alkoholberoende för företag. Mer...  

Hydrocefalus och esofagusatresi Startsida om hydrocefalus och esofagusatresi,2 allvarliga missbildningar som vår son föddes med. Mer...  

Hörapparat Stockholm Stockholms läns landsting erbjuder hörapparater gratis till medborgare som önskar ha och får remiss för dem. VI ser till att du hittar rätt helt kostnadsfritt. Gör din anmälan och ta del av din rättighet. Mer...  

Macula Lutea Klar och tydlig information med inriktning på habilitering, undervisning och rehabilitering av personer med synskada. Mer...  

Pavus Utbildning Vi anordnar föreläsningar och kurser om neuropsykiatriska funktionshinder som ADHD och Aspergers syndrom, samt kurser i allmän psykiatri. Vi ger också ut böcker på området. Mer...  

Rett Center Nationellt center för högspecialiserad vård, forskning och information vid Rett syndrom. Mer...  

Riksfärdtjänsten Sverige AB Företaget är specialiserat på resor med tåg, flyg och samordnad taxi över hela landet. Mer...  

Riksföreningen för Congenital Adrenal Hyperplasi (AGS) Hemsida för Riksföreningen för Congenital Adrenal Hyperplasi (Adrenogenitalt syndrom). Här finns nyttig information för den som har CAH eller föräldrar till barn med CAH. Även kontaktinformation. Mer...  

Samtrans Totalansvaret för dina skol- och handikapptransporter inom StorStockholm. Vår höga servicenivå borgar för högsta möjliga kvalitet och säkerhet. Mer...  

Socialpsykiatriskt KunskapsCentrum i Västerbotten Syfte, stärka samhällsarbetet för och med psykiskt funktionshindrade personer. Medel, produktion av socialpsykiatrisk kunskap, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt, seminarier och temadagar, samt konsult/expertstöd lokalt/nationellt. Mer...  

Stroke - Riksförbundet En handikapporganisation som riktar sig till de som fått stroke, deras närstående och alla andra intresserade. Här kan du läsa om stroke och dess symtom, riskfaktorer och konsekvenser. Mer...  

Tourettebloggen.se Skriver om min vardag med ADHD, Tourettes syndrom och OCD. Delar med mig av mina tankar, åsikter och erfarenheter inom allt som faller mig in. Ofta inom områden relaterat till funktionshinder och orättvisor. Mer...  

Unga Reumatiker i Södermanland Visste du att även unga människor kan ha reumatism? Läs mer på vår sida om våra aktiviterer och våra engagemang för unga reumatiker och deras familjer. Mer...  

Ågrenska Bedriver verksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder, samt deras familjer och andra i dess omgivning. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark