Sjukhem


Sjukhem som inte drivs av företag.

12 länkar

0 brutna

12 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Blomsterfonden - hem och vård åt äldre sedan 1921 Vi erbjuder bostäder, vård och omsorg till äldre i Stor-Stockholm. Vi har ordinära hyresrätter, särskilda boenden (äldreboende, gruppboende med mera) och egen hemtjänst. Mer...  

Ekbacka Sjukhem AB Ett är ett modernt hvb-sjukhem för lättare psykiskt sjuka, beläget i Urshults samhälle, Tingsryds kommun. Mer...  

Göransgården Hem för Vård- och boende, psykiatri Mer...  

Bästa julklapparna hittar du hos Miguru.se

 
 

Humlegården Neurologisk rehabilitering med inriktning på MS, Parkinson, Stroke och MD. Ligger i Sigtuna, 12 km från Arlanda och 5 mil från Stockholm. Det är en icke komersiell stiftelse med anknytning till handikapprörelsen och NHR. Mer...  

HVBGuiden Här hittar du förteckning över svenska behandlingshem, svenska vårdhem eller familjevårdsenheter. Sök efter vårdplatser/vårdplats på HVB-hem eller vårdhem. Sök även efter missbruksvård och behandlingshem för alkoholberoende för företag. Mer...  

Lästringe Alma AB Alma Lästringe erbjuder två gruppboenden samt ett serviceboende tillsammans med uppskattad dagverksamhet för personer tillhörande personkrets enligt LSS. Diagnosen kan vara ex. autistiska syndrom, Asperger syndrom, ADHD, eller långt psykiskt lidande. Mer...  

Måvikens Gästhem Vård och omsorg i familjär miljö. Mer...  

Röingegården i Hässleholm Behandling och rehabilitering för psykiskt funktionshindrade. Certifierat kvalitetsledningssystem. Vi erbjuder lägenhetsträning, korttidsboende, daglig verksamhet mm. Belägen i en levande landsbygd. Mer...  

Sydsvenska Hälsogruppen AB God omvårdnad, respekt och säkerhet är grunden i vår verksamhet. Vi ger en kvalificerad vård i en harmonisk miljö och finns med under hela ålderdomen. Mer...  

Tobiasgården Läkepedagogiskt och socialterapeutiskt center med verksamhet för barn och vuxna med särskilda behov. Mer...  

Wikmansgårdens sjukhem Wikmansgårdens och Norrbärke sjukhem är två systerföretag. Wikmansgården ligger i Vikmanshyttan i betagande dalanatur. Norrbärke sjukhem är beläget i Smedjebacken. Mer...  

Österby boende- och omvårdnadsenhet AB Vänder sig till psykiskt sjuka med särskilda omsorgsbehov. Ett flertal av våra boende har somatiska diagnoser, men även schizofreni- och bordeline diagnos är vanligt förekommande. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark