Industri


Industriella tillämpningar.

27 länkar

0 brutna

27 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

FEMComp Engineering - FEA / Stress Analysis | Femap / Nastran Det svenska IT-företaget FEMComp startades 1994 av Dr Tadeusz Chmielewski i samband med till distrubationen av FEA (finite element analysis) software FEMAP and mTAB*STRESS i Sverige och Polen. Mer...  

Teo-konsult Plåtkonsult för byggnadsplåt och ventilation. Datorprogram för kalkylering, Teocalc, Plåtcalc och Ventcalc. Mätpennor för mängdintagning direkt till Calcprogrammen. Mer...  

3D factory En viktig utgångspunkt för oss inom Cascade Computing är att "Internet i framtiden utgör en förutsättning för den Skandinaviska verkstadsindustrins möjligheter att vara världsledande". Mer...  

 
 

Affectus AB Utvecklar mjukvarubaserade produkter och tjänster, främst för energibranschen och industrin. Huvudområde är insamling, loggning och visualisering av stora mängder data. Mer...  

Bastec AB Utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation, dvs styrning, reglering, övervakning, larmhantering, energioptimering och energiuppföljning i fastigheter. Huvudprodukten är BAS2. Mer...  

Carlstedt Research & Technology AB Ávancerad systemutveckling och industriell forskning inom bl.a. feltoleranta system, distribuerade realtidssystem, datorkommunikation och datorarkitektur. Mer...  

DataPartner Er partner inom data. Utvecklar och säljer bokningsprogrammet Resurs samt kemikalieprogrammet Resistenstabell. Mer...  

diVision AB Utvecklar avancerade visionsystem och bildbehandlingssystem för bl.a. automatisk avsyning identifiering robotguidning och kvalitetskontroll. Mer...  

Invite Vision AB Utvecklar och levererar industriella visionsystem för applikationer så som robotguidning, kvalitetssäkring, processövervakning & styrning. Mer...  

Kvaser Ett företag inriktat på distribuerade styrsystem som använder CAN (Controller Area Network) och LIN. Vi utvecklar och säljer PC-interface och utvecklingplattformar för dessa bussar. Mer...  

Millmac Focus är att skapa kundvärde genom att länka produktions och marknadsdata in i en simuleringsmodel, där olika långsiktiga och kortsiktiga strategier kan studeras. Mer...  

Mätorit Data AB Dataprogram för att visa reservdelar helt automatiskt på Internet? Programmet Bildem finns hos Mätorit Data AB och passar för bildemontering, bilskrot, tillbehörsfirma, verkstad, renoveringsfirmor Mer...  

NovaCast AB Utvecklar kunskapsbaserade system inom flera olika branscher, bl a gjuteri, medicin och finans. Vi ligger långt framme vad gäller självlärande system (induktiv inlärning, neurala nät, genetiska algoritmer). Mer...  

Origo Data Video För dig som söker utrustning för rörinspektion. ORIGO data video levererar utrustning anpassade för olika behov. Mer...  

PLM-lösningar från Siemens PLM Software Siemens PLM Software är en ledande global leverantör av mjukvara och tjänster inom product lifecycle management (PLM). Vi samarbetar med företag för att leverera öppna lösningar som hjälper dem att omvandla fler idéer till framgångsrika produkter. Mer...  

ProCAM Nordic AB Försäljning och support av CAD-CAM programmen SURFCAM samt Sprutcam, även försäljning av CNC-routers (fräsmaskiner lämpliga för trä, plast och aluminium) av märket Flexicam och KOSY. Även försäljning av verktyg med garanti för ultraljudssvetsning. Mer...  

Rejlers Ingenjörer AB Hjälper er att hålla ordning på maskinpark, ritningar och dokument, underhållsrutiner och arbetsorder, reservdelar samt förråd och inköp. Systemet är mycket användarvänligt och prisvärt. Mer...  

Rockma System AB Utvecklar och säljer mjukvara och hårdvara för digital kartering av bergegenskaper i realtid baserad på borrloggning i produktionsmiljö. Mer...  

Soft Design RTS AB Systemutvecklingsföretag med inrikting på utveckling och kundanpassning av tekniska system och program som t ex visionsystem, materialhantering och styrsystem. Mer...  

SOLME AB Lösningar och metoder Mer...  

StreamServe AB StreamServe EDP (Enterprise Document Presentment) gör det möjligt för företag att kommunicera effektivt med sina kunder och partners genom att automatiskt skapa och presentera dokument med valfritt format och distributionssätt. Mer...  

Total Elektronik Utför konsultuppdrag inom elektronikkonstruktion och programutveckling. Mer...  

Umetrics AB Ger företagsutbildningar och producerar programvarorna MODDE och SIMCA-P+ för försöksplanering och multivariat dataanalys. Mer...  

Västerås Systemkonsult AB Konsultföretag med erfarna konsulter som utvecklar system för industrin och även inom andra områden så som fastighetsförvaltning mm. VSK marknadsför, konsultar och utbildar i Vision Builder. Mer...  

Västsveriges Industridata AB Vidab, datakonsultföretag som är specialiserat på industriella tillämpningar såsom industriautomation, materialhantering, tillverkningsplanering och administration. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark