Psykoterapi


Privatpraktiserande psykologer, psykoterapeuter och liknande yrken

75 länkar

0 brutna

75 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi HB Leg psykolog/psykoterapeut Sven-Erik Levin, Gunilla Blomqvist, Teresa Allzén, Berit Larsen. Info terapimetoder: samtalsterapi, familje- parterapi, hypnos, EMDR, bioenergetics, kroppsinriktad, kroppsorienterad, kroppsterapi, jungiansk analys, coaching Mer...  

Uppsala Hypnos & Psykoterapi Leg psykolog/psykoterapeut S-E Levin. Info om olika former av psykoterapi: hypnos, EMDR, kroppsinriktad/kroppsorienterad psykoterapi, samtalsterapi,ACT, par-/familjeterapi, behandling av tandvårdsrädsla. Mer...  

Kbt-verkstan Kbt-verkstan erbjuder individuell kbt-terapi samt gruppterapi. Problemområden: sömnproblem, ångestproblem, depression, spelberoende, kris/stödsamtal, screening ADHD/asperger. Säljer också smycken i smide.Företaget finns i Rommehedslägret i Borlänge. Mer...  

 
 

Psykoterapi, Mats Lindwall Individuell psykodynamisk samtalsterapi för vuxna. Mer...  

Bergfelt, Urban Regressionsterapi. Terapiformen är en enkel och effektiv metod för att komma tillrätta med fobier, rädslor och andra negativa känslor. Det är ett utmärkt alternativ till psykoterapi och andra metoder att förbättra vårt välbefinnande. Mer...  

DetArtarSig Företag som arbetar med social träning främst för ungdomar, vanligtvis enligt ART-metoden. Erbjuder även ART utbildning för familjer, föräldrar och större grupper. Verkar för att de sociala problemen skall lösas på plats och utan dröjesmål. Mer...  

Famös Familjeterapiförening i mellersta och östra Sverige. Utvecklar familjeterapiområdet genom seminarier och utbildning. Mer...  

Gestaltterapi, Gestaltterapeuter i samverkan Gestaltterapeuter i samverkan arbetar med gestaltterapi för individer och par samt i grupp. Vi erbjuder även handledning, stödsamtal, seminarier, utbildning och utveckling i organisationer. Vi finns i lokaler på Hallandsgatan 28 på Söder i Stockholm. Mer...  

Göteborgs Familjeterapeuter Företaget vänder sig till er som söker en samtalspartner som är professionell och personligt engagerad. Mer...  

Hypnosmetodik.com Utbildning, kurser, terapi, information om hypnos och kognitiv psykoterapi. Mer...  

Nevisgården Rehabilitering från psykologiska sjukdomar. På Nevisgården driver vi meningsfull sysselsättning och arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med psykiska funktionsnedsättningar mellan 18 och 65 år. Mer...  

Psykolog Torbjörn Eliasson Psykologisk behandling, utredning, handledning och utbildning för vuxna barn och ungdom. Tillstånd av oro, rädsla, ångest, utbrändhet och depression. Coaching, ledarskap och arbetsmiljö. Mer...  

Psykoterapi och handledning i Stockholm Information om terapi och handledning. Möjlighet att komma i kontakt med terapeut via e-post. Mer...  

Aleris Våra verksamhetsområden är hemtjänst, specialistsjukvård och äldreboende. Kontakta oss för mer information om allergibehandling på din läkarmottagning. Mer...  

Alomon Erbjuder en livskompass. Besökaren får via självtest en bild av hur man fungerar i samarbetsprojekt och som ledare. Man kan ställa frågor och få vägledning i relationer. Mer...  

Av Egen Kraft Paraplyorganisation för olika utbildning- och behandlingsinsatser, bland annat HVB hem, ungdomshem, fosterhem och behandlingshem för ungdomar. Mer...  

Barry Karlsson Psykologverksamhet i Sverige och Norden. Neuropsykologiska specialistutredningar, konsultation, handledning och utbildning. Mer...  

Boboko, Bollnäs Boende kooperativ Gruppboende för handikappade. Mer...  

Britt Johansson Psykologtjänst Jag arbetar med psykoterapi, handledning och utbildning. Jag har ett kognitivt arbetssätt vilket innebär att jag tillsammans med klienten arbetar för att hitta lösningar och undanröja hinder. Jag arbetar även med längre bearbetande behandlingar. Mer...  

Eminent Consulting AB Personlig utveckling, terapi med psykosyntesen som grund samt HR-arbeteWill recieve clients for personal councelling in english, Stockholm area only. Mer...  

Enteleki Skräddarsyr seminarier och kursdagar för företag/organisationer/arbetsgrupper kring temat kreativ kommunikation. Mer...  

Ericastiftelsen Enskild institution finansierad genom bidrag från staten och Stockholms läns landstings omsorgsnämnd. Bedriver högskoleutbildning integrerad med klinisk verksamhet med inriktning på psykoterapi med barn och ungdomar samt forskning. Mer...  

Familjerådhusen i kommunerna AB Ett systerföretag till Familjerådhuset AB, startades av Eva Sternberg år 1992. Från detta år är kommunerna i Sverige skyldiga att erbjuda sina invånare familjerådgivning. Mer...  

Firma leg. psykolog Monica Ahlin Psykologisk utredning av barn. Upprättande och uppföljning av åtgärdsprogram skola/förskola. Krisamtal, stödsamtal. Stödkontakt enskilt till barn och föräldrar. Kontakt med familjer, barn och ungdomar från icke svenska kulturer. Mer...  

FKC Mellansjö Utbildning, handledning och terapi utifrån modellen och synsättet 'lösningsinriktad korttidsterapi'. Mer...  

Folkhemmet Integration AB Omfattar HVB-hemmen Jälla Ungdomshem och Sörbacken. Målgruppen är ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14-20 år med olika grader av vårdbehov. Mer...  

Gezelius, Berit Leg psykoterapeut Mer...  

Gunborg Palme Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Lärare och handledare i psykoterapi. Kriser, konflikter, ångest, fobier, ätstörningar, övervikt, mm. Mer...  

HaraldBlomberg.com Specialist i psykiatri och har mer än femton års erfarenhet av att hjälpa barn och vuxna med motoriska problem, uppmärksamhetsproblem och inlärningssvårigheter. Mer...  

Inagården HVB-behandlingshem Ett HVB-behandlingshem som vänder sig till klienter med dubbla diagnoser, lindrig utvecklingsstörning, allvarlig utvecklingsstörning samt nevropsykriatrisk störning. Mer...  

Institutet för livsterapi i Malmö AB Psykoterapi, handledning inom vård, skola, omsorg och företagsamhet samt utbildningar i transaktionsanalys (TA). Annika Björk, Roland Johnsson och Thomas Ohlsson, samtl. leg psykoterapeuter och internat. behöriga TA-utbildare/handledare. Mer...  

Institutet för Psykodynamisk Terapi IPT erbjuder psykoterapi hos leg.psykoterapeuter med lång yrkeserfarenhet. Förutom psykodynamisk psykoterapi kan vi även erbjuda psykoanalys, parsamtal, krisbearbetning, konsultationer, m.m. Verksamheten ligger centralt i Stockholms city. Mer...  

KBT Psykolog Marie Johnard Jag behandlar depressioner, ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar, fobier med Kognitiv beteendeterapi. Kartläggning av temperament/karaktär görsinitialt för att ringa in problematiken. Mer...  

KBT teamet AB Kognitiv Betendeterpeutisk behandling, handledning, utbildning , coaching Mer...  

KBT-Gruppen i Stockholm Kognitiv beteendeterapi i Stockholm. Leg psykologer och leg psykoterapeuter. Psykoterapi, coaching, handledning, utbildning, arbetslivsinriktade åtgärder samt organisationsutveckling. Mer...  

KLARA samtal & utveckling KLARA samtal & utveckling erbjuder samtalsterapi och coaching när du behöver ett bollplank i livet. Jag arbetar med vektyg som får dig att se dina möjligheter och hinder hur du kan hantera livet o dess innehåll på ett sätt som gagnar dig. Mer...  

Kognitiv och beteendeinriktad samtalsterapi i Karlstad KBT i Karlstad erbjuder samtal utifrån ett kognitivt och beteendeinriktat perspektiv. Mer...  

Kognitiva Psykoterapi Mottagningen i Umeå Beskrivning i korthet om kognitiv psykoterapi och vart i Sverige kan man få denna psykoterapi. Både i landstingets regi och vid privata mottagningar. Mer...  

Kriscentrum för män i Göteborg För dig som till exempel har: Svårigheter före, under och efter en skilsmässa. Svårigheter att få kontakt med dina barn. Svårigheter att behärska din aggressivitet. Vi kan erbjuda dig hjälp. Mer...  

KS Utveckling Behöver du en förändring i ditt liv? Tänker för många tankar som snurrar runt om och om igen? Känner du för många känslor, har du klumpar i magen, rädslor och missnöje? Går du alltid i samma känslofälla? Mer...  

Kungsholms strands psykoterapi Information om gratislänkar till såväl kommunala och landstingsrelaterade psykotrrapeutiska tjänster. Mer...  

Lindbom, Lars Information om psykoterapi och andra former av terapi samt mental rådgivning vid depression, ångest, stress och utbrändhet. Mer...  

LLM Psykoterapi Bedriver psykoterapi och samtalsterapi mot panikångest och depression i Göteborg. Mer...  

Lova KBT, kognitiv psykoterapi Erbjuder KBT (kognitiv beteendeterapi) för att komma till rätta med problem. LOVA har mottagningar i Stockholm, på Södermalm och i City. Mer...  

Löfström & Tarwid Psykoterapitjänst AB Jungiansk psykoanalys, psykodynamisk samtalsterapi, barnanalys, familjeterapi, drömgrupper, personal- och chefsutveckling, vårdnadsutredningar. Mer...  

Maria O'Nils, Terapeut, Coach, Själsguide Jag är auktoriserad och diplomerad samtalsterapeut och samtalscoach inom psykosyntes, själsguide och kursledare. Jag inriktar mig också på jobb- och karriärcoaching. Dina unika behov bestämmer hur vi jobbar tillsammans. Mer...  

MN Trauma Forum HB Vi erbjuder traumabearbetning för dem som är eller varit utsatta för incest och andra sexuella övergrepp. Dessutom erbjuder vi stöd- och samtalsterapi, psykoterapi, kroppsterapi, t.ex. massage och zonterapi samt sex- och samlevnadsrådgivning. Mer...  

Omfatta.se Välkommen till Omfatta coaching och terapi. Det finns många tillfällen i livet när vi behöver ett bollplank eller hjälp och stöd för att förändra något i våra liv. Omfatta erbjuder coaching och samtalsterapi för dig som vill stanna upp och reflektera över frågor som är viktiga för dig, såväl privat som i din yrkesroll. Mer...  

Ord & Utveckling Louise Ydremark, dipl. gestaltterapeut och fil mag, arbetar med individualterapi, handledning och utbildning med mottagning i Skövde. Mer...  

O´Toole KBT Är privatägt och arb med områdena: ångestproblematik, ätstöningar, depressioner, specifika fobier (hund, orm, råtta m.m), sömnstörningar, utmattningssyndrom, PTSD, ADHD/DAMP, ADD, Aspergers syndrom, autism, relations och sexuella problem. Mer...  

Psykologhuset för dynamisk kognitiv beteendeterapi DKBT Psykologhuset DKBT arbetar med kognitiv beteendeterapi och kognitiv terapi. Vi riktar oss till både individer, grupper och organisationer. Mer...  

Psykologinsats AB Ett kunskapsföretag som erbjuder personalhandledning och utbildning i behandlingsarbete. Beteendeproblem hos utvecklingsstörda, barn och unga. Kognitiv beteendeterapi för olika ångestsyndrom. Mer...  

Psykologpraktik AB Lindwall&Hellström Privat psykologisk behandling, kognitiv beteendeterapi. Mer...  

Psykologsvar Psykologisk rådgivning på nätet. Här kan du konsultera en erfaren psykoterapeut utan att sätta av tid för möte. Du kan få en psykologkonsultation på nätet inom 48 timmar - oftast snabbare. Mer...  

Psykosomatiska Smärtenheten Vi erbjuder rehabilitering vid posttraumatisk stressyndrom, utmattningsdepression och ångest. Hos oss kan du även få hjälp med krisbearbetning och behandling för oro, ångest, symtom på depression. Mer...  

Psykoterapi CG Aurell Erbjuder individualpsykoterapi, gruppsykoterapi, parterapier mm. Mer...  

Psykoterapi och musikterapi hos Lotti Eklöf Jag är leg. Psykoterapeut, musikterapeut och utbildad handledare och arbetar för personlig och professionell utveckling. Jag har lång erfarenhet av att hjälpa människor att komma vidare i livet, hitta vägar till bättre hälsa och livskraft. Mer...  

Psykoterapi, EMDR och Handledning Vi erbjuder individualterapi, kris o trauma med EMDR, parterapi och handledning. Mottagning på Södermalm i Stockholm. Mer...  

Psykoterapigruppen Orion En liten privat mottagning centralt belägen i Vasastan, Stockholm. Vi tillhandahåller familjerådgivning, parsamtal, psykoterapi, handledning och stödsamtal. Rimliga priser. Kort väntetid. 08-612 74 70 Mer...  

Qbtech Vi utvecklar analysverktyg och applikationer med inriktning mot medicinteknik. Ett av våra analysinstrument är utvecklat för utvärdering av Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD). Mer...  

Sandström, Lisa Jag erbjuder handledning i psykosocialt arbete, konsultationer för personalgrupper i psykosocialt arbete, coaching för arbetsledare, skräddarsydda utbildningar i samtalsmetodik med mera. Mer...  

Sessrum Ger rum för utveckling och mognad för individer, grupper och organisationer. Om Tai Ji Quan, konsultation, utredningar, utbildningar m.m. Mikael Odhage, leg. psykolog från Kristdala i Småland. Mer...  

Socialpsykologiska Institutet Legitimerade psykologer och psykoterapeuter ger hjälp vid stress, kris, ångest, depression, fobi och konflikt hos vuxna, barn, ungdomar, familjer och par. Även rehabilitering, psykosociala kartläggningar och internetbaserade datainsamlingar. Mer...  

Spindelns familjehemsvård i Sverige AB Vi erbjuder utredning och behandling i drogfri miljö av barn, ungdomar och vuxna med sociala/psykiatriska/neuropsykiatriska problem, missbruksproblem och kriminalitet Mer...  

Stockholms KBT-praktik Kognitiv beteendeterapi i Stockholm. Leg psykologer och leg psykoterapeuter. Mer...  

Stockholms KBT-Praktik Välkommen till Stockholms KBT Praktik. Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi för vuxna, ungdomar och barn. Mer...  

Tasava Terapi Bedriver ungdomsverksamheter i Stockholm. Våra verksamheter: Dagbehandling. Utbildning med psykoterapeutiska resurser. Arbete och utbildning. Praktikplatser med enskild undervisning, med möjlighet till psykoterapeutiska resurser. Mer...  

Terapikolonier AB Intensiv miljöterapi i kolloform som komplement till samtalsbehandling inom barn- och ungdomspsykiatri eller socialtjänst. Mer...  

Varia Familjeterapi Systemteoretisk familjeterapi, som vänder sig till privata individer/familjer, kommuner och landsting samt privata företag. Varia Familjeterapi arbetar med familjerådgivning, familjeterapi, konsultationer, handledning och utbildning. Mer...  

Wegelius, Lena Kognitiv psykoterapi-samtal-stresshantering till arbetsplatser och privatpersoner i Örebro Mer...  

Viksjö Gård AB Psykoterapeutisk behandling för ungdomar med psykosociala problem. Mer...  

Wächter, Anders och Margareta Vi erbjuder psykoterapi i olika former samt trauma behandling med EMDR. Vi arbetar också som handledare och konsulter i psykosocialt arbete samt ordnar utbildningar. Mer...  

Ydrén Psykoterapi Psykoterapi och samtalsterapi i Göteborg. Publicerar regelbundet artiklar och reflektioner. Jag tar löpande emot klienter för korta eller långa psykoterapier. Mottagningen ligger centralt och lättillgängligt. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark