Psykologer och psykoterapeuter


Legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter.

38 länkar

0 brutna

38 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Gaita Psykoterapi Psykoterapi, hypnosterapi, coachning, qigong, mindfulness och ledarskapsutbildning. Mer...    

Psykoterapi i Stockholm Psykoterapi för individer enskilt eller i grupp för personer med ångest, depression, relations problem eller andra psykiska besvär där psykoterapi rekommenderas. Par och familjeterapi för relations problem. Göran Karlsson är Legitimerad psykoterapeut Mer...  

Sermo En presentationssida av en psykoterapimottagning belägen i centrala Stockholm. Mer...  

 
 

Adesse Praktiken Vi erbjuder bl.a. coaching, stresshantering, psykoterapi, musikterapi, yoga och meditation. Praktiken har både enskilda personer och företag som uppdragsgivare och kunder. Mer...  

B.S. Institutet för psykosocialt arbete Vi erbjuder handledning, utbildning marte meo, familjeterapi/behandlind, psykoterapi,stöd och krissamtal. Mer...  

KBT-psykolog Catherine Sundling Legitimerad psykolog. Mottagning centralt i Stockholm. Mer...  

Psykolog Magnus Bjurhammar Leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare. Mer...  

Psykoterapi och samtal En sammanslutning av psykoterapueter, verksamma i Skellefteå. Mer...  

Smiling Mountain Training & Coaching Personlig coaching, personalutveckling och teamutveckling för företag. Yoga, avspänning & kroppskännedom. Kurser i personlig utveckling och relationer. Sommarkurser. Ayurvedisk hälsorådgivning. Även utbildning i Voice Dialog och Process Work. Mer...  

Terapi i Stockholm Leg psykoterapuet Lotta Klaar har arbetat med behandling i olika former sedan 1991. Idag arbetar jag främst med individualterapier. Jag arbetar både med korttidsterapi och långtidsterapi. Mer...  

Uppsala Psykoterapimottagning Här kan Du läsa om Uppsala Psykoterapimottagning, mottagningen för psykoterapi, handledning och utbildning i Uppsala. Vänder sig till privatpersoner samt organisationer i privat och offentlig regi. Mer...  

Vegaz Privat mottagning för psykodynamisk terapi, individuellt eller i grupp, vid psykisk ohälsa/kris. Mer...  

ADHD och Coachingbaserat stöd En sida om coachingbaserat stöd till personer med ADHD och Aspergers syndrom i första hand. Föreläsningar och handledningar sat utbildningar. Mer...  

Adoptiva Psykologmottagning Vi har lång erfarenhet inom arbete med adoptivbarn och adoptivföräldrar och arbete så som föräldrarådgivning, anknytningsproblem, separationsången och krissamtal. Mer...  

Alingsås Psykologmottagning Vi erbjuder psykoterapi för vuxna och ungdomar, parterapi, konsultation och handledning. Anders Almingefeldt som driver mottagningen är leg psykolog, medlem av Sveriges Psykologförbund och arbetar enligt yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Mer...  

Arbus Psykoterapi, parterapi, coaching, krishantering och behandling av utbrändhet hos leg. psykolog med lång erfarenhet. Mottagning finns i Stocksund (Danderyd) och på Linnégatan 46 i centrala Stockholm. Välkommen att ta kontakt. Mer...  

Billengren & Lindberg Psykoterapeutmottagning Vi kan vara till hjälp genom att erbjuda krissamtal, individuell psykoterapi, familjeterapi och rådgivning/konsultation. Mer...  

Björn Christensen psykologtjänst Företaget erbjuder psykologiska tjänster till företag och privatpersoner, bl.a. psykoterapi, utbildning och handledning. Mer...  

Christina Flordh Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Mer...  

Drakens Specialistmottagning En kognitiv psykoterapeut i Stockholm, som erbjuder terapi vid t.ex. ångest, ätstörningar och låg självkänsla. Mer...  

Familjerådgivningen City Vi bedriver familjerådgivningen och har åtta mottagningar och avtal med tolv kommuner, från Karlskrona i söder till Hudiksvall i norr. Våra rådgivare har lång erfarenhet av arbete med par eller familjer, ofta mer än 10-15 år. Mer...    

Finn din inre kraft Sorgbearbetning-Finn din inre kraft-Björg Wiberg-Distriktssköterska & handledare i sorgbearbetning. Kurser, föreläsningar,stödgrupper och nätverk för människor i kris och sorg. Mer...  

Jourhem, Träningsboende, hvb hem, Öppenvård & Familjehem uppsala - Tiangruppen AB Letar ni efter ett jourhem? Tiangruppen AB är ett professionellt vårdteam som stödjer och vägleder barn och ungdomar med olika sociala problem, för att de ska få bra möjligheter i livet. Mer...  

KBT Psykologerna Stockholm Välkomna till KBT Psykologerna Stockholm. Våra psykologer arbetar med kognitiv beteendeterapi och beteendemedicin. Vi behandlar ätstörningar, ångestproblematik, depression, sömnsvårigheter, stressrelaterade besvär, rbetsrelaterad problematik, krisstöd med mera. Mer...  

KBT Resurs Företag i Uppsala och Stockholm som erbjuder tjänster på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund. Vänder sig i första hand till chefer och anställda. KBT resurs erbjuder även privatpersoner psykologisk behandling med KBT-metodik. Mer...  

KBT-Centralen Erbjudande om behandling med Kognitiv beteendeterapi, KBT, i Stockholmsområdet, samt information om KBT. Mer...  

Kognitiv Beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi till humana priser. Alla som bokar tid får första bedömningssamtalet inom 10 arbetsdagar. Utbildning, föreläsning,för privatpersoner, företag,offentligsektor, hembesök en möjlighet om du inte kan ta dig till Vallarum. Mer...  

Leg psykolog Christina Agelén Konsult inom personalutveckling och rehabilitering Mer...  

PsykologResurs Företaget består av tre legitimerade psykologer med bred erfarenhet av undervisning, handledning och utredning samt behandlingsarbete med barn, ungdomar och vuxna, såväl indivuduellt som i par och grupper. PsykologResurs erbjuder tjänster inom samtliga dessa områden, med korta väntetider och med god flexibilitet gällande besökstider. Mer...  

PsykoterapiCenter Psykoterapi Center är framförallt inriktad mot Kognitivt Beteendeterapi (KBT). Vi är legitimerade psykologer och talar även engelska och persiska. Mer...  

Stockholms privata psykologmottagning Birgitta Norin Olsson är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare och spec. i klinisk psykologi. Mer...  

Stockholms psykoterapimottagning Vi är en ny och modern psykoterapimottagning som månar om att samla och integrera det senaste inom olika terapeutiska teorier, metoder och kreativa uttryck. Alla våra terapeuter är legitimerade psykoterapeuter. Mer...  

Svenska KBT Institutet Svenska KBT Institutet erbjuder psykologisk specialistkunskap inom stress, ångest, depression, nedstämdhet, kriser, relationer och arbetsrelaterad ohälsa. Grunden för arbetet är kognitivt beteendeterapeutiskt -en stark tro på förmåga till förändring. Mer...  

Terapi och parterapi Terapeut som bedriver terapi och parterapi i Stockholm. Mer...  

Ulla Holmberg Legitimerad Psykoterapeut Ulla Holmberg. Jag har erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete sedan 1976 och mött många människor med svårigheter i sina liv. Jag kan erbjuda akuta tider. Mer...  

Valentin & Linton Psykologtjänst Vi erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) och dialektisk beteendeterapi (DBT) till privatpersoner och företag. Mer...  

Ylva Lindskog Jag erbjuder företag och organisationer tjänster för utveckling av ledare, grupper och enskilda medarbetare. Jag erbjuder också individer och par samtalsterapi bl a med Psykosyntesen som grund. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark