Fastighetsrätt


Fastighetsrätten reglerar ägandet av fastigheter. T ex hyra, arrende, fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och bostadsrätter.

8 länkar

0 brutna

8 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Hans Öberg Advokatbyrå AB Byrån är verksam inom affärsjuridik, fastighetsrätt, familjerätt, arvs- och gåvorätt. Mer...  

Pergus Advokatbyrå Advokatfirman som specialiserat sig på juridisk rådgivning, processföring och utbildning åt bostadsrättsföreningar samt andra fastighetsägare och föreningar. Mer...  

Advokat Söderbaum AB Advokatfirma i uppsala. Mer...  

 
 

Advokatbolaget Molander Björkdal HB Advokatbyrå i Lund. Verksamhet: Affärsjuridik för små och medelstora företag, arbetsrätt, EG-rätt, entreprenad- och fastighetsrätt, IT-rätt, obeståndsrätt, skatterätt, allmän praktik. Mer...  

Advokatfirma Norden Stockholm Fastighetsförmedling, ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Mer...  

Advokatfirman Winberg & Co Advokatfirmans verksamhetsinriktning är svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på entrepenad- och fastighetsrätt, konsulträtt, inköpsrätt, PBL, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser, skadestånd, försäkring och bolagsrätt Mer...  

Advokatfirman Ålhed AB Biträder såväl företag som privatpersoner i rättsliga angelägenheter inom områdena affärsjuridik, familjerätt, fastighetsrätt, fordringsrätt samt skadestånds- och försäkringsrätt. Mer...  

Claes Blåe Advokataktiebolag Frågor och juridik kring fastigheter, försäkringsbolag och avtal. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark