Managementkonsulter


Managementkonsulter, coacher, chefsstöd, organisationsutveckling och så vidare.

75 länkar

0 brutna

75 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Antisvinn Svinn i alla former går att förebygga i alla verksamheter med rätt kunskap. Antisvinn är en hjälp till verksamhetsskyddet för producenter och detaljhandlare då det gäller frågor om svinn. Verksamhetsskyddet är en del av informationssäkerheten. Mer...  

Calistoga Springs Research Institute En arena för människor, företag, offentlig sektor och universitet att co-designa IT i användning. Mer...  

Effectum Franchise Consulting Hjälper företag och organisationer att utvecklas och att expandera med hjälp av franchisetekniken. Mer...  

 
 

Futuramb Verksamt inom strategisk omvärlds- och framtidsanalys. Verktyg som används är scenarioplanering, business idea och andra liknande metoder för att stödja det strategiska samtalet. Mer...  

Holmdahl, Lars Grunden för produktutveckling är strategi, skicklig ledning av team med dynamisk produktutveckling, DPD som avgör om företaget skall överleva. Teori om team, komplexitet, hur projekt organiseras och bokrecension. Ladda ner min CV. Mer...  

Konstans Kommunikation Om min verksamhet som rådgivare, coach och konsult inom företagande. Dessutom en hänvisning till min foto- och studioverksamhet. Mer...  

Maestro Management AB Vi arbetar med design av det mesta och även designprocesser. Vi tror att designarbete borde involvera många olika intersenter och vårt arbetssätt bygger på detta. Detta kallar vi co-design. Mer...  

Magnusson & Kennberg Varumärkesutveckling AB Dramatisering med varumärke och kund i huvudrollen. Utbildning och implementering av varumärkesfrågor. Visualisering av kund och varumärke för inspiration till affärsutveckling och utveckling av marknadskommunikation. Mer...  

Serus Ek. För. Social Ekonomi och regional Utveckling i Skandinavien Mer...  

Tarni Management Utbildning i ledarskap, affärsmannaskap och anställdskap. Mer...  

A-Management Behöver ni ta in en VD på konsultbasis eller utveckla ert ledarskap. A-Management hjälper er med detta. Vi har lång erfarenhet av styrelsearbete och konsulttjänster. Mer...  

Affärscoacherna Stockholm Affärscoacherna erbjuder chefscoaching, teamcoaching, säljcoaching, inplacement i Stockholm. Vi levererar resultatlyft och utvecklingskraft. Kontakta oss för mera information. Mer...  

Affärsidéskolan Utbildning i en metod att målinrikta och affärsidéanpassa arbetet. Kostnadsfri e-kurs samt möjlighet till personligt anpassat stöd för individer och team. Mer...  

Alterview Oracle E-Business Suite Consulting Mer...  

Ambergh Management Sweden AB Vi har ett etablerat brett nätverk bestående av företag i alla branscher, organisationer, kommunledningar, universitet och ryska experter. Mer...  

Anerbo AB Vi utvecklar kollektivtrafiken genom olika uppdrag för trafikhuvudmän och trafikföretag inom kollektivtrafiksektorn. Mer...  

Arnulf Är till för dig som är företagare och hjälper dig med det mesta som rör ditt småföretagande och privata liv. Mer...  

Attentus Göteborg AB Ett företag baserat på följande grundstenar: Konsultverksamhet, Affärsförmedling, Utbildning och Företagsnätverk. Mer...  

B. Zinn Trading AB Företaget erbjuder hjälp med ledningsfrågor, marknadsplanering, projektledning, finansiering, utbildning, personaluthyrning, syn, syneuppdrag etc. Mer...  

Balkom Business Support Ett nätverk av egenkonsulter som är specialister på centrala näringslivsfrågor. Vi önskar att fler kvinnor och seniora specialister ansluter sig. Mer...  

Bollplank / Coach åt företag med affärer i Korea och Kina Företag som behöver hjälp vid förhandlingar i Korea & Kina kan med förtroende kontakta ScanAsia, vars grundare bott och verkat i Korea i 25 år samt sedan år 2000 bedrivit konsultverksamhet med huvudinriktning på Korea & Kina.Ägare är Peter Lindbäck Mer...  

C4 Partners C4 Partners AB är rådgivare med riskkapital. Vi arbetar med så kallad M&A verksamhet. Fokusområden Media och Telekom. Mer...  

Christina Moraeus Consulting AB Jag heter Christina Moraeus och jag arbetar med organisationsutveckling inom näringsliv, kommun, landsting och statliga verk. Mer...  

Creatura Tuning Studios Creatura koordinerar och utvecklar kompetens för företag, organisationer och individer med hjälp av reflektion. Creatura erbjuder inspiration, konsultation, verktyg och nätverk. Mer...  

FDK Konsult Vi arbetar med den totala kompetenshanteringsprocessen. Mer...  

Första Entreprenörsfonden i Norden AB Skapar hög avklastning genom vår unika process där vi hittar, utvecklar och investerar i framgångsrika entreprenörer. Mer...  

Garden Group Partner Vi väcker individens lust till förändring och utveckling, samtidigt väcker vi också företagets eller organisationens förmåga att utvecklas och växa. Mer...  

HiQ Data AB Datakonsultföretag med inriktning på systemutveckling och telekommunikation. Mer...  

HSV Consulting Manegement Konsult Mer...  

Humanfokus Vi arbetar med förändringsprocesser, organisation och ledarutveckling samt de mer traditionella personalfrågorna. Mer...  

iceagent Kommunikationsbyrå med fria agenter. Mer...  

IT Management AB Öka din konkurrenskraft på nätet Mer...  

Ken1 System Erbjuder kostnadseffektiva tjänster, verktyg och databasdrivna system för en konstruktiv, långsiktig, och personlig kunddialog. Tillsammans kan vi skapa, vårda och utveckla Era kundrelationer. Mer...  

LRF Konsult Vi finns på över 135 orter samt har mer än 1400 medarbetare. Mer...  

Lykta Hjälper företag med effektiva verktyg för affärsutveckling t.ex. enkätverktyg, kalkylverktyg mm. Mer...  

Marketsafe Erbjuder marknadsverktyg för företag. Vår internetbaserad tjänst ger dig möjlighet att effektivisera din försäljning. Med vår företagsanalys och branschanalys kan du snabbt få reda på hur ett företag eller en hel bransch går. Mer...  

MarknadsSkolan Vi håller intensiva kurser inom affärs- och marknadsutveckling, marknadsplan, marknadsföring, ledarskapsutveckling och lönsamhet. Mer...  

Miljökonsulter Certifiering och certifieringstjänster inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 OHSAS 18001 samt utbildning. Mer...  

NextPhase NextPhase är ett företag i Stockholm som erbjuder konsulttjänster inom strategi, varumärke, marknadsföring, försäljning och hållbarhet. Vi identifierar och implementerar ditt företags bästa möjligheter i en alltmer digitaliserad värld för att skapa och kommunicera värde, utveckla verksamheten och affären, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet. Mer...    

Paragon Affärsutveckling AB Ett av Norrlands ledande företag inom området verksamhetsutveckling. Mer...  

Plantvision AB Verksamhetsutveckling och systemintegration. Vår ambition är att kunna erbjuda ett komplett tjänstekoncept som täcker hela livscykeln för ett verksamhetssystem; allt från behovsanalys (Analyze) till genomförande (Execute) och utbildning (Train). Mer...  

Praktisk Affärsutveckling Jag tänker visa dig praktisk affärsutveckling som du omgående kan omsätta i din egen verksamhet. Affarsutv.se innehåller värdefulla redskap som kommer att få ditt företag att växa med god lönsamhet. Mer...  

Psytest AB Utbildning i arbetspsykologiska testmetoder. Mer...  

QlikView konsulter QlikView konsulter med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. QlikView är ett svenskt verktyg för business intelligence (BI) som kommer från företaget QlikTech i Lund. Mer...  

Rader & Company KB Har utvecklat ett eget system för framtagning av olika förändringsprocesser. Produkterna som vi skapar bygger på en grundlig analys av kundens behov som är situations- och företagsanpassad. Mer...  

Regi Kommunikation Vi gör research, presenterar ett koncept, ansvarar för projektledning och genomförande. Om det så består av event marketing, att ordna seminarier, utforma en tidning eller bygga en hemsida. Tillsammans hittar vi just din metod. Mer...  

rt-labs Ett Göteborgsbaserat mjukvaruhus specialiserat på utveckling av inbyggda system och realtidssystem. Mer...  

Saletrix Vi är försäljningsföretag för framtidens företagare. Mer...  

Salmi Consulting Konsult inom projektledning, projektkontor, upphandling, businesscoaching, ERP och CRM Mer...  

SAS Intitute AB En hemsida om business intelligence. Kraftfull plattform för kundanalys och kampanjer. Mer...  

Selenius Systemkonsult AB Drivs i Enköping/Uppsala av Frej-Viking Selenius. Konsulttjänster med anknytning till business, IT, utbildning, psykologi, personal, redovisning och marknadsföring. Mer...  

Solna Leisure AB Konsult- och managementtjänster inom casino, restaurang, discotek och spel. Mer...  

Sportyard Clientmanagement-bolag som representerar några av världens allra bästa golfare. Mer...  

Stardust Consulting AB Vi erbjuder konsulttjänster inom Talent Management Mer...  

Stig Björne Stig Björne skriver om tillväxt, tillväxtanalys och näringslivsutveckling. Mer...    

Strukta Hjälper er med olika typer av uppdrag exempelvis, verksamhetsanalys, systemanalys, standardiseringsarbete, konceptutveckling och projektgranskning. Mer...  

Svensk Företagsförmedling En av de ledande aktörerna i Sverige och Norden när det gäller företagsöverlåtelser. Mer...  

Synergator AB Vi hjälper industriföretag och entreprenörer att genomföra sina affärsidéer, värderar och förmedlar industriföretag samt skapar och utvecklar affärsidéer, marknader, produkter och synergier. Mer...  

Sysarb AB Lönekartläggning, Systematiskt arbetsmiljöarbete, individuell lönesättning, ledningssystem. Mer...  

Talentia AB Är ett konsultbolag inriktat på rekrytering och strategiska HR-frågor. Vi erbjuder marknadens mest effektiva och träffsäkra metoder vid sökning och urval av chefs- och specialistbefattningar. Mer...  

Team Communication AB Konsulthjälp vid organisationsförändringar. Vi skapar starka företagskulturer genom värdegrunder, målbilder och visioner. Vi arbetar även med edningsgruppsutveckling, ledarskap,coaching, personprofiler, seminarier samt utbildningar inom nämnda ämnen. Mer...  

Ten99 consulting AB Erbjuder konsulttjänster inom ekonomistyrning, kvalitets- och miljöstyrning samt lednings- och strategifrågor med inriktning på små och medelstora organisationer. Mer...  

The Rynge Group AB Affärs- och marknadsutveckling av organistaioner som behöver få fart på verksamheten. Mer...  

Thomas Brandin Konsulting AB Konsultverksamhet inom ledningssystem. Mer...  

Unitedlog AB Globalt och oberoende företag inom Strategi, Information och Operations. Vi bryter ny mark inom Supply Chain Management och genom att nå Demand Chain Leadership® med våra kunder, har vi tagit täten i utvecklingen av Supply Chain Managment-industrin. Mer...  

wcm.nu Information, tester och beräkningshjälpmedel för TPM och Lean. Mer...  

Webbcoach Här kan du via mail konsultera en erfaren organisationskonsult utan att sätta av tid för ett personligt möte. Du kan få chefshandledning inom 48 timmar – oftast snabbare. Mer...  

Åhlén Base HB Ger dig det stöd du behöver i din chefsroll. Stärker dig i ditt ledarskap och vi kan t.ex stötta dig med karriärplanering, CV granskning, stöd inför anställningsintervjuer samt personlig utveckling genom coaching och ett bra mentorskap. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark