Organisationsutveckling


Hjälper företag att utveckla och/eller omorganisera deras organisation.

143 länkar

0 brutna

143 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

reLean Sweden AB reLean hjälper företag med rekrytering, utbildning och consulting inom operations. reLean kan lean. Våra experter har fått sin leankunskap direkt ifrån Toyota. Låt oss erbjuda er möjligheten att ta del av den. Mer...    

Angelina Systems Fungerar som en bred strategisk partner till det mindre industriföretag. Vi tillhandahåller en bred kompetens inom såväl IT-frågor som ekonomi, organisationsutveckling och marknadsstrategier. Mer...  

Aspenäs Venture Allt inom ekonomi, styrning, management och finansiering. Vi sköter bokföring, rekrytering och hjälper till med styrelseuppdrag. Mer...  

 
 

AWkonsult Konsult med inriktning managementkonsulting. Konsulten stödjer individer i ledande befattningar inom privata verksamheter och statliga myndigheter. Fokus är på individ- och ledarutveckling. Mer...  

Balansekonomi Sveriges enda skola i hur pengar verkligen fungerar. Skapa en balans i hushållningen av alla dina resurser med hjälp av Balansekonomins koncept och utbildningar. Mer...  

Baqual Vi stödjer företags ny- och vidareutveckling av verksamhetssystem med fokus på kvalitet, miljö och säkerhet. Vi satsar på hjälp till självhjälp och det omfattar direkt rådgivning, projektstöd och utbildning. Ledarskap ingår såväl som självledarskap. Mer...  

Berntsson Business Consulting Vi hjälper er att nå resultat inom Sales & Marketing och andra områden. Mer...  

EIM Scandinavia AB (Executive Interim Management) EIM är det ledande internationella företaget inom interim management - tidsbegränsad företagsledning - med mer än 3500 genomförda uppdrag världen runt. Mer...  

H.T Industrial Produkter/tjänster inom specialistunderhåll, operatörsunderhåll, förbättringsarbete och kompetensutveckling Mer...  

LIMA Ledarskap Erbjuder ett antal tjänster såsom föreläsningar, mentorskap, ledarskapsutveckling, konflikthantering och karriärcoaching med syfte att inspirera till nytänkande samt öka lönsamhet för företag och öka livskvalitet för individer. Mer...  

Loumé 18 Facilitering - Att leda deltagare på möten mot överenskomna mål på ett sätt som skapar delaktighet, ägarskap och kreativitet hos alla deltagare. Grafisk facilitering - att förtydliga processer och tillstånd genom att använda bilder. Mer...  

MDP Consulting AB Vi hjälper personer och organisationer att nå sina mål. Mer...  

Mossboda & Partner Vi arbetar nära dig och din organisation med ledarskaps- och organisationsutveckling. Din organisation behöver ledare som kan arbeta med både verksamhetens och de mellanmänskliga frågeställningarna. Vi tränar chefer att aktivt och konstruktivt hantera utmaningar inom båda dessa områden. Mer...  

Nordeg Konsulter i utvärdering, utbildning och utveckling. Mer...  

Nova Affärsutveckling På Nova arbetar vi med företagsutveckling. Allt arbete vi gör sker dessutom utifrån ett starkt marknads- och kundorienterat synsätt. Allt som sker i ett företag behöver utgå från vad som är bra för kunderna, den viktigaste partnern. Mer...  

NU Projektledning AB Projektledning och projektgranskning inom affärs-, organisations-, verksamhetsutveckling, förstudier, mentor, coach, bollplank. Mer...  

Prodaxa Consulting Effektivisering, projektledning, metodik och kvalitetsledning inom produktutveckling är fokusområden för företaget. 20 års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling i globala organisationer. Mer...  

Profil Schager & Co AB Specialister på personbedömning vid urval, personlig utveckling av medarbetare, organisations- och teamutveckling samt klimat- och attitydundersökningar. Mer...  

Proflow There is no business like flow business. Vi nöjer vi oss inte med att bara sälja konsulttjänster, utan vi vill ta ett större ansvar i våra affärsrelationer och vara en partner som erbjuder totalansvar för dina logistikfrågor. Mer...  

Propia AB Ett konsultföretag med fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor Mer...  

Ren Formsak HB Det lilla konsultföretaget med de stora resurserna och ett personligt engagemang. Mer...  

Resultatfabriken Executive Consulting består av företagsutvecklingsuppdrag med fokus på att öka lönsamheten från en nivå till nästa. Vi förbättrar lönsamheten i redan lönsamma företag. Mer...  

Schottenius Management Group AB Som strategi- och managementkonsult hjälper jag företag att öka värdet på sin verksamhet genom att målstyra och förbättra företagets sätt att arbeta. Mer...  

SEVERUS AB Ett konsult- och tjänsteföretag som vänder sig till små och medelstora företag, samt kommuner och andra offentliga organisationer. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom utveckling, utbildning, marknad och teknik. Mer...  

The Borneo Family Företag med verksamhet inom affärsutveckling, kommunikation, försäljning och webbutveckling. Företaget riktar sig till etablerade företag där internet innebär en utmaning och till nya internetrelaterade företag som vill växa. Mer...  

Tollefors Consulting Tollefors Consulting är rådgivningsbyrån med genuint intresse för sina klienter och deras framgångar och välmående. Vi erbjuder individuell rådgivning, karriärutveckling, personlig varumärkesstrategi, ledarskaps- och organisationsutveckling. Mer...  

Unionkonsult Medverkar till att utveckla och stärka facket. Vi har förtroliga rådgivare, hjälper till inför känsliga förhandlingar, viktiga möten eller bevakar nyhetsflödet. Mer...  

VerksamhetsDesign 3L Jag erbjuder utbildningar med engagemang. Jag erbjuder också stöttning när ni ska införa nya arbetssätt som medarbetarsamtal, attitydsundersökningar, målstyrning, m.m. Mer...  

.NetAkademien AB Erbjuder marknaden sammanhängade .NET-kompetens genom att samla oberoende specialister i ett nätverk. Våra specialistkunskaper innebär att vi levererar spetskompetens och lösningar som ger bestående kundnytta. Mer...  

2bb4 Ett affärsnätverk för verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, ledarutveckling, ledarutbildning med affärsmannaskap Mer...  

Addictum AB Konsultföretag och mäklare inom utbildningsförmedling. Mer...  

Albatross 88 Organisationskonsulter AB Arbetar med förändrings- och utvecklingsarbete inom management i nägringsliv och samhälle. Mer...  

Albatross78 Företagsutvecklarna AB Inriktade på utveckling av företag & företagsaffärer. Våra uppdragsgivare är ägare, ledning & styrelse för små & medelstora företag. Arbetar främst med styrelsearbete & ägarförändringar, företagsförsäljning, företagsförvärv, generationsskiften och fusioner. Mer...  

Alliera Företagsanpassad säljträning/säljutbildning för säljare och övrig kundrelaterad personal. Ledarutveckling för chefer och ledare. Mer...  

Ander & Lindström Partners AB Organisationskonsulter som arbetar för ökad effektivitet och medmänsklighet i arbetslivet. Arbetsorganisation, klimatundersökning, krishantering, grupprocesser och chefsförsörjning och är några specialiteter. Mer...  

Andersson & Dorsch AB Konsulttjänster inom outplacement, personalavveckling, personalfrågor, karriärutveckling och organisationsutveckling. Mer...  

Arbetsmiljökonsult Sidan för presentation av företaget Arbetsmiljökonsult - Hälsa och Inspektion. Mer...  

Arch AB Bolaget driver verksamhet inom områdena lönsamhet och resultatlön, rent-a-controller samt rekrytering och affärsutveckling Mer...  

Ardevo AB Konsultföretag med fokus på processorienterad verksamhetsutveckling och ekonomistyrning i såväl näringslivet som offentliga organisationer. Mer...  

Argona AB Grundades 1990 med fokusering på uppdrag inom säkerhetsområdet såsom riks- och sårbarhetsanalys, krishantering, utbildning, säkerhetsprojekt, skal och brandskydd. Vi arbetar med såväl offentliga som privata organisationer. Mer...  

Assist.nu Produktionsutvecklarna Ett nätverk av erfarna konsulter som stödjer hela företaget vid produktionsförändringar. Utvecklingsstrategier, utbildning och metodik åt produktionsledningen, handfast hjälp åt projekt- och förbättringsgrupper. Mer...  

aStrategi Genomför kund- och/eller medarbetarundersökning med tyngdpunkt på resultat och implementering. aStrategi är en del av Bonnier Affärsinformation. Mer...  

Barrskog Konsult Utvecklar chefer, medarbetare och grupper i organisationer. Med effektiva verktyg hjälper jag mina uppdragsgivare att skapa ett bättre ledarskap, mer engagerade medarbetare, trevligare arbetsmiljö och effektivare verksamhet. Mer...  

Best Partner Sweden AB Nätverksföretag. Errbjuder sälj- affärs- management- och kompetensutveckling. Mer...  

BI Utbildningshuset AB Vi erbjuder tjänster och utbildningsprogram inom ledarskap, försäljning och verksamhetsutveckling. Mer...  

BSI management consultans Företagskonsulter i organisation, ledning och ledarskap. Mer...  

BuyersInvest Erbjuder skräddarsydda utbildningar och konsulttjänster inom: it och webbutveckling, produktutveckling, ledarskap, organisation, personlig utveckling, stresshantering, beslutsfattande, presentationsteknik, teambildning, med flera områden. Mer...  

Bågsträngen konsult Kompetens inom kommunikation, grupputveckling, lärande organisation, rehabilitering och beroendeproblematik Mer...  

Camilla Knekta Person- organisation- och verksamhetsutveckling. Stresshantering. Camilla är cert. coach, process- och projektledare, konsult. Mer...  

Celavi Verksamhetsutveckling AB Söker du insikt? Celavi är rådgivare inom affärsutveckling, ledarskapsutveckling, säljutveckling och service samt rekrytering & urval. Vi hjälper er få insikt i företaget med resultatförbättringar, effektivare målstyrning och ett tydligare ledarskap Mer...  

Claes Fornell International Cfi AB Ett företag som fokuserat på att hjälpa företag att ta till vara på kundkapital, medarbetarkapital och varumärkeskapital. Mer...  

Clarus Ett företag som utbildar i ledarskap, organisationsutveckling, konflikthantering och stresshantering för bättre coaching av företagens ledarskap. Mer...  

Compete Competence Vi erbjuder utbildningar i affärsutveckling och ledarskap för såväl chefer som säljare för att förbättra säljprocesser och marknadsplaner. Besök vår hemsida för mer information. Mer...  

Condito Erbjuder tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling samt inom individ- och grupputveckling. Marknadsföring, försäljning, SDI-kartläggning samt The Human Element (THE) kurser. Mer...  

Consultus AB Vi stödjer tjänsteintensiva företags strategi- och förändringsprocesser. Målet är att skapa lönsamhet, tillväxt och ökad kompetens hos uppdragsgivaren. Mer...  

Corporate Protection Ett vältäckande säkerhetskoncept för företag i beslutsprocessen. COP utför riskanalyser inom administration och informationssäkerhet. COP bistår finansmarknaden med analyser, undersökningar och kontroller. Mer...  

Dimmlich Management Organisationsutveckling och utbildning inom ramen för Human Resource. Mer...  

Durendal Consulting Tillhandahåller säljkompetens genom interim management. Mer...  

EuroAcademy AB Ledarskapsutvecklande programprocesser individuellt och i grupp: Management Coaching - Ledningsutveckling - Worldclass service. Mer...  

Excellent Growth Methods EXGM AB EXGM erbjuder expertis, rådgivning och tjänster inom management, försäljning och inköp. Vi hjälper våra kunder att skapa resultat genom att tillhandahålla kunskap, metoder och verktyg som gör att de kan utveckla sina affärsverksamheter. Mer...  

Framtidsutbildning AB Erbjuder tjänster inom kvalitetsutveckling, utbildning, projektkonsultstöd och omvärldsbevakning. Mer...  

Franpartner Ett av Sveriges mest anlitade konsultföretag när det gäller franchising. Vårt arbetssätt bygger på 17 års erfarenhet av att utveckla och driva franchisekedjor. Mer...  

Fritiof Jonsson Konsult AB Beskrivning av kvalitetsbegrepp såsom: Kvalitet, processer, ISO-certifiering. Erfarenheter av utlandsarbete i Kina och Tjeckien. Gunghästar. Mer...  

Föreläsning motivation, affärsutveckling, personlig utveckling | Mera Mål AB Mera Mål AB erbjuder föreläsning i motivation och affärsutveckling. Vi hjälper er att öka era säljresultat och därmed öka era chanser att lyckas med er målsättning. Mer...  

Greenlight AB Management, ekonomi- och verksamhetsstyrning för statlig/offentlig verksamhet är Green Light AB:s kunskapsområden. Den självklara leverantören inom statligekonomiadministration, ekonomi och verksamhetsstyrning. Mer...  

Gränsorganisationer AB Företaget arbetar med forskning, konsultation och projektledning i Sverige och andra länder. Vår inriktning är utveckling och uppföljning i olika sektorer som privat, offentlig och enskilda organisationer. Mer...  

Hallberg & Carlbaum AB Ledarskapskonsult, organisationskonsult. Mer...  

Harling Consulting AB Ulf Harling, konsult inom organisation och ledning samt säljutbildning. Jobbar med affärssimulering, förhandlingsutbildning, förändringsledning, företagsspel och säljutbildning. Mer...  

Humanik AB Verksamhetsområdena är kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling samt rekrytering och urval. Mer...  

IMA Marknadsutveckling AB Genomför alla typer av undersökningar kvalitativa och kavntitativa, både bland konsumenter och företag. IMA genomför ingående analyser och ger underbyggda förslag till förändringar. IMA utför bl a IT och reklamtester. Mer...  

Independent Marketing Marknadspartner i Spanien för skandinaviska företag med innovativa produkter och tjänster i tillväxtsegment. Mer...  

Inköpsdesign AB Vi erbjuder effektiva tjänster inom inköp och logistik. Vi analyserar inköpsrutiner och effektiviserar företags inköpsprocessen genom framtagning av nya rutiner och processförbättringar. Mer...  

Irving & Hademalm med partners AB Hjälper företag och offentlig verksamhet med utveckling av individer, grupper, struktur, styrning, kultur och miljö. Mer...  

ISL Institute Arbetar med verksamhetsutveckling med fokusering på strategi, ledning, organisationsutveckling och försäljning. Mer...  

KBT Resurs Företag i Uppsala och Stockholm som erbjuder tjänster på kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) grund. Vänder sig i första hand till chefer och anställda. KBT resurs erbjuder även privatpersoner psykologisk behandling med KBT-metodik. Mer...  

Kerstin Ljungström Utvecklinskonsult AB KLUAB bidrar med kompetens inom organisations- och ledarutveckling, stress- och konflikthantering. Mer...  

Key Competence Vi arbetar med utveckling av individer, team och projektverksamhet i organisationer. Exempel på tjänster är utveckling av ledningsgrupper, workshops, coachning individuellt eller i grupp, utbildningar, samtalsterapi och stöd för grupper i förändring. Mer...  

Lagerblad Projekt & Metod AB Vi erbjuder konsulttjänster som projektstyrning, projektledning, mentorskap, inhyrd chef, utredning, analys etc. Mer...  

Lesley Communications Vi erbjuder konsulttjänster inom kommunikation, marknadsföring och förändringsarbete. I botten finns ett brinnande patos för symbiosen mellan de tre, kopplat till värderingar och ledarskap. Mer...  

Life & Career AB Life&Career erbjuder chefscoaching, mentorskap,livs -och karriärcoaching, ledarutveckling,ledningsgruppsutveckling och coach/mentorutbildningar.Vd och grundare är Lena Mangell. Hon är leg psykolog, mentor, chefscoach,karriärcoach. Mer...  

LOU AB Konsultföretag i Växjö som ägs och drivs av Göran Lundgren. Mer...  

Lumano Konsulter inom organisationskommunikation och användbarhet. Hjälper kunder genom rådgivning, beställarstöd och projektledning. Våra expertområden är nätbaserad kommunikation, informationsarkitektur, sökbarhet och usability. Mer...  

Lysande utsikter AB Konsultföretag inom organisations- och ledarskapsutveckling. Vi erbjuder säljutbildning samt kurser inom ledarskap. Du som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem kan gå en kurs inom UGL. Mer...  

Lövén Utvecklingskonsult Performance management - Vi hjälper chefer, grupper och hela organisationer att maximera sin prestation Mer...  

Ma-konsult Hjälper företag med rutiner och arbetssätt, planering, lagerhantering, edi, ogistik etc. Mer...  

Medos AB - Verksamhetskonsulting inom medicinteknik Konsultbolag som hjälper medicintekniska företag att utveckla och införa verksamhetsförändringar. Vi har mångårig erfarenhet av regulatoriskt arbete (CE-märkning, FDA-ansökningar etc), verksamhetsutveckling och verksamhetsstödjande IT. Mer...  

Melior Genom rådgivning, stöd och utbildning utvecklar vi våra kunders förmåga att genomföra verksamhetsförbättringar. Mer...  

MER solution AB Erbjuder tjänster inom arkitektur, design, projektledning, upphandling, verksamhetsanpassning och förändringshandledning. Vi anpassar och utvecklar arbetsplatser och arbetssätt vid flytt, expansion, nedskärning och andra kontorsförändringar. Mer...  

Miklagård Säljutveckling, ledarskapsutveckling samt utveckling av kundservice. Miklagård skall bidra till att skapa för kunden betydelsefulla och mätbara resultat. Dessa förbättringar skall kunna verifieras, t.ex. i form av höjd kompetensnivå, beteendeförändringar och/eller högre produktivitet under en viss bestämd tidsperiod. Mer...  

MiL Institute - Action Reflection Learning Ett internationellt managementinstitut för verksamhetsnära utveckling av strategisk ledning och personligt ledarskap. Vår kärnkompetens är att formge och genomföra förändringsprocesser och utvecklingsprogram. Mer...  

Moment Projektkonsult AB Kvalificerade konsulttjänster inom projektledning, förhandling och utveckling av projektorienterade organisationer. Mer...  

Moneo Business Integration AB Levererar kvalificerade konsulttjänster inom områdena analys, strategi, ledning och genomförande. Mer...  

Montico Här presenteras information som berör möjligheter till professionella tjänster inom bemanning, utbildning och rekrytering. Mer...  

Morgondagen AB Utbildad konsult inom jämställdhet och mångfald, stöd för jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, jämställdhetsintegrering, utbildning och organisationsutveckling. Mer...  

Mysigma Först och Främst i kapitalrationalisering. Mer...  

Neotech Specialistkompetens när det gäller Information Management. Mer...  

Nordmark Vi utvecklar människor för att skapa bättre affärer. Och vänder oss till små och medelstora företag med vilja att utveckla både företag och medarbetare. Mer...  

Obligentia AB De områden som ligger inom vår kärnverksamhet är:• Affärsutveckling• Organisationseffektivisering• Utbildning. Mer...  

Organisation & Personalutveckling AB Utveckling och förändring individ grupp och organisation. Mer...  

Organisationskonsult Urban Hagman Konsult och föreläsare inom projektledning, managment och organisationsteori. Mer...  

Palm & Partners Vi arbetar strategiskt som konsulter och erbjuder rekrytering, ledarutveckling, karriärrådgivning Mer...  

Paragram AB Konsultföretag som stödjer tidnings- och medieföretag i deras utvecklingsarbete. Mer...  

People Impact i Sverige AB Arbetar med utveckling av organisationer, individer och team. Våra kunder är framför allt företag och offentlig verksamhet i tillväxt eller annan förändring. Mer...  

Pharos Executive Partners AB Konsulterna som hjälper dig att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt genom Strategisk rådgivning, Organisationsutveckling samt Corporate Finance. Mer...  

Philipson Biz Flaskhalsar innebär bekymmer, de måste bort - Men hur? Philipson Biz fokus är att eliminera flaskhalsar genom: Organisationseffektivisering, Kundfokusering - CRM & CRM-system, Projekteffektivisering & Projekt-system, Return on Investment och Research. Mer...  

Plunge - Erica Almberg Mitt arbete omfattar processledning, undervisning, coachning och kartläggningar inom organisationer vid utveckling av bl.a ledarskap och medarbetarskap samt Värderingsstyrda och nyttofokuserade organisationer. Mer...  

Praesto Production Information om intuition samt om föredrag, kurser och konsultation inom intuition, intuitivt ledarskap och kreativitet. Mer...  

Prestera Genomför program för tjänsteproducerande företag. Vi arbetar med att förbättra lönsamheten och sätter fokus på försäljningen hos våra kunder. Genom våra program utvecklas säljresultaten inom hela organisationen. Mer...  

Proetica Arbetar med analys och utveckling av företagskultur, värdestyrning, visonärt ledarskap Mer...  

Professional Management AB Arbetar med uppdrag åt kommuner, landsting, myndigheter, departement, företag och andra organisationer inom områdena ledning, styrning, kvalitetsutveckling och utvärdering. Mer...  

Projektnätet Oberoende aktör på marknaden för projekttjänster. Genom ett nätverk bland de ledande konsultbolagen erbjuder vi kostnadsfritt rätt kunskap och rätt person till våra uppdragsgivares projekt. Mer...  

ProMES International Sweden AB Ökad delaktighet och professionell feedback som skapar energigivande motivation, lärande och ökad värdeskapande förmåga i arbetet. Mer...  

Pursuit AB Hjälper företag att planera och förankra affärssatsningar. Mer...  

På AB Levererar verklig förändring inom affärsmässighet och systemförvaltning. Våra modeller och verktyg inom struktur, organisation och individ förändrar verksamhetens vardag. Mer...  

QDC Förbättringskonsult AB Vi på QDC har en gedigen erfarenhet av framgångsrikt verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och förändringsarbete. Vi vet vilka metoder som fungerar och med företagsutbildning kan bli en naturlig del av din organisation! Mer...  

QiM AB Bygger Kvalitets- och Miljöledningssystem enligt ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004. Vi upprättar också system för Systematiskt Arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1QiM tillhandahåller också rena konsulttjänster inom ovanstående områden. Mer...  

RelyOn AB Konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning och systemsäkerhet. Våra kunder finns inom såväl stora nordiska koncerner som myndigheter. Ett omfattande kontaktnätverk gör att vi alltid kan erbjuda kompenta och erfarna konsulter. Mer...  

Risling Partners organisationspsykologi AB Arbetar sedan 10 år tillbaka med förändringsprocesser och medarbetarutveckling. Vi utvecklar kommunikation, organisatorisk kompetens och ökad mognad hos medarbetare, grupper och organisationer. Mer...  

Silf Competence Erbjuder såväl kompetensutveckling som konsultverksamhet med inriktning på inköp/upphandling och förhandling, logistik, produktion och e-handel. Mer...  

SIPU-gruppen Utbildning och konsulttjänster, inom bl.a. arkiv och dokumenthantering, skriftlig och muntlig information, språkvård, förvaltning och affärsjuridik, EU/EG, ekonomi, verksamhetsutveckling och utvärdering. Mer...  

Sjövind Erbjuder konsulttjänster inom bland annat organisationsutveckling, affärsutveckling, utbildning och föreläsning med utgångspunkt från individuella, organisatoriska och samhälleliga perspektiv. Mer...  

Skillspartner AB För den lärande medarbetaren och organisationen. Mer...  

Splitvision Business Anthropology Vi är ett konsult- och undersökningsföretag. Vår specialitet som affärsantropologer är att vi kan mäta det. Mer...  

Stefan Sebö Utveckling AB Utbildning och seminarier kring personlig utveckling, motivation, mental träning och säljutbildning. Mer...  

Stockholms Ledarinstitut AB Erbjuder tjänster och utbildningar med syfte att skapa välmående och effektiva organisationer. Mer...  

Strategic Health Consultants AB Vi hjälper företagsledning och styrelse att implementera ett strategiskt hälsoarbete som en del i affärsutvecklingen. Mer...  

Ständiga Förbättringar AB Kvalitet, miljö, arbetsmiljö, leveransprecision, ekonomi samt personalutveckling. Målgruppen är företag med anställd personal. KAIZEN-metodiken ligger till grund för attengagera alla medarbetare i utvecklingsarbetet. Mer...  

Thorén & Co. Arbetar med fokus på att förbättra den mänskliga förmågan hos ledare och medarbetare (att organisera, samarbeta, leda, utveckla) i en organisation. Vi arbetar med aktiva, lärande upplevelser för att skapa en plattform för förändringsarbete. Mer...  

Triolog Vi erbjuder organisations- och ledarskapsutveckling, utbildning, rekrytering, individstöd och handledning. Mer...  

Trivector AB Konsultföretag som sysslar med forskning och konsultverksamhet inom trafik, kommunikation och information. Vi utvecklar också programvara för trafiksektorn, t ex för beräkning av miljökonsekvenser. Mer...  

Utvecklingskonsult Mona Thunell Kompetensutveckling inom kommuner, företag & organisationer. Mer...  

WE Consult Personal & Arbetsmiljö AB Vi arbetar med helhetsmodeller och erbjuder utvecking av arbetsmiljö & organisation. Utbildning inom avgångsamtal och psykosocial arbetsmiljö. Vi utför organisationstest samt ger individuell utredning & rådgivning vid dolt missbruk. Mer...  

Verksamhetsutveckling PAQ stödjer/leder verksamhetsutveckling åt företag och organisationer som insett att ständig utveckling av verksamheten är en förutsättning för kundtillfredställelse och uthållig lönsamhet. Mer...  

Winai Development Arbetar för att utveckla styrning och strategier för företag och organisationer. Ofta ingår ett moment av utvärdering eller diagnos – det får sedan bilda grunden för fortsatta insatser. Mer...  

Wise Group AB Ger stöd i alla faser av organisationsutveckling, som till exempel rekrytering, omställning, HR- och ledarskapsutbildningar och medarbetarundersökningar Mer...  

Vision Pioneers Nätverk av konsulter specialiserade på förverkligandet av visionära projekt. Mer...  

Vital Information AB Genomför konsulttjänster, workshops och utbildningar inom arbetsmetodik, arbetssätt och effektivitet. Startade 1994 och har effektiviserat tjänstemännens arbetsmetoder inom många olika organisationer. Mer...  

Är management- och organisationskonsulter som brinner för att göra skillnad Milega AB är management- och organisationskonsulter. Vi brinner för att göra skillnad. Därför räcker det inte att vi är bäst på det vi gör, vi måste också vara bäst på hur vi gör det. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark