Verksamhetsanalys


Analyserar företags verksamhet.

52 länkar

0 brutna

52 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

B Engelbert Företagsutveckling Utveckling av ledarskap och tekniksida. Industrialisering av produkter, inkl. kvalitetssäkring, inköpsrutiner och fungerande leveranser. Mer...  

EmSec AB EmSec är ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som erbjuder tjänster för organisationer som vill utveckla den interna kommunikationen, sitt ledarskap och värnar om sin personal. Vårt arbete är baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Mer...    

Galepo AB Hos oss får du få hjälp med det mesta som rör dina kontakter med restaurangbranschen. Vi hjälper dig med affärsutveckling, avtal och anbudsupphandling, utbildning och kvalitetskontroll Mer...  

 
 

Angelina Systems Fungerar som en bred strategisk partner till det mindre industriföretag. Vi tillhandahåller en bred kompetens inom såväl IT-frågor som ekonomi, organisationsutveckling och marknadsstrategier. Mer...  

Consultum Charlotte Rasmusson En konsultfirma som arbetar med frågor rörande kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi utvecklar och arbetar med ledningssystem som bygger på kraven i kvalitetsstandarden ISO 9001 samt miljöstandarden ISO 14001. Mer...  

Garuda AB Utvecklar och säljer analysverktyg för rekrytering, ledar- och teamutveckling. medlem i HRK, Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter med verktyg kvalitetsgranskat av STP,Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Mer...  

Jarl HR Vi utvecklar individer och organisationer utifrån deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster inom bl a: coaching av chefer/ledare, organisationsutveckling, Human Resource, personlig utveckling, mental träning. Mer...  

Paw Growth AB Kontakta oss gärna för en konfidentiell och förutsättningslös diskussion. Mer...  

Q+E System AB Erbjuder rådgivning och utbildning med en helhetssyn på kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Vi anpassar insatserna till kundens behov. Mer...  

SAMarbetspartner Tommy Gustafsson Samarbetspartner Tommy Gustafsson är ett företag som arbetar med utbildning och vägledning inom verksamhetsutveckling. Jag efterlämnar ett dokumentationsverktyg som tydliggör systematiken och är mycket användbart som stöd i Er verksamhet. Mer...  

Viktor Jensen Oberoende konsult inom PLM och EDM området. Leverantörsoberoende förändringsledning och bollplank med känsla för BPM i internationella industriföretag. Mer...  

A-focus AB Telekommarknaden är föränderlig. Nya tekniska och affärsmässiga möjligheter dyker upp hela tiden. Vi kan branschen och vi brinner för att hjälpa dig att kapitalisera på möjligheterna. Vilken är din nästa utmaning? Mer...  

Affärshuset Fakta AB Vi stödjer arbetet med att skapa ökad kundorientering, väl fungerande arbetssätt och motiverade medarbetare. Vi gör detta genom att tillföra kompetens och vidareutveckla ledare, medarbetare, grupper och organisation i tjänsteintensiva verksamheter. Mer...  

Akvedukten AB Hjälper företag och organisationer att optimera nyttan med och kostnaderna för telefoni och datakommunikation. Mer...  

Alitc AB Utbildnings- och konsultbolag för handel med de östra marknaderna. Grundades i januari 2006 av Anders Larsson. Rådgivning, kurser, investment / joint venture. Mer...  

Analys Genomför omvärldanalyser, trendrapporter, konkurrentbevakning, marknadsanalyser med kunden/konsumenten i fokus. Analys erbjuder också föreläsningar och uppdragsutbildning. Mer...  

Apricot Management AB Bättre liv – Bättre affärer. Vi stödjer individer och organisationer att växa till sin fulla potential, att må bättre, prestera bättre och samarbeta bättre. Mer...  

Aptor AB Vi är ett konsultföretag inom affärs- och verksamhetsutveckling. Vår affärsidé är att erbjuda mindre och medelstora företag i Sverige lösningar i samband med utveckling av deras verksamhetsprocesser. Mer...  

Astrada AB Astrada, den ledande experten på kostnads- & lönsamhetsanalys. Vi hjälper framgångsrika organisationer att förstå och följa upp kostnader och lönsamhet i alla relevanta dimensioner. Förbättrade kalkyler ger ökad lönsamhet – det vet vi på Astrada! Mer...  

Avacon Erbjuder hjälp med analys, mentorskap och service vid utveckling odh förbättring av affärsprocesser och produkter. Föreslår projektmodell och verktyg för analys av värdekedjan. Mer...  

Beteendebyrån Vi arbetar med ledarskap i praktiken och omsätter kunskaper i handling. Istället för teori och modell utvecklar vi beteendet i den aktuella situationen där chefen förväntas agera. Mer...  

Business Risk Management AB Ett av Sveriges ledande företag inom risk-, säkerhets- och krisfrågor samt verksamhetsutveckling. Mer...  

Captum AB Med tjänster för utveckling och effektivisering inom affärsplanering, risk management, processutveckling gör Captum det lättare att driva företag. Mer...  

Citat AB Arbetar inom tre huvudsakliga områden, alla med fokus på processen för marknadskommunikation; verksamhetsutveckling, systemlösningar samt produktion & outsourcing. Mer...  

Coleum Ekonomistyrning AB Konsulter specialiserade på verksamhetsanalys, ekonomistyrning, lönsamhetsanalys, affärssystem och beskattning. Branschlösningar för advokatbyråer. Våra konsulter har minst 10 års operativ erfarenhet. Mer...  

Cue Decision Management I en värld där förutsättningarna för att göra affärer kan förändras över en natt, får varje beslut allt större betydelse. Företag som inte har förmågan att reagera på omvärlden kommer helt enkelt att slås ut på sikt. Mer...  

ECE Network AB Vår kärnverksamhet bygger på verksamhetsutveckling med logistiken i fokus samt utbildningar inom främst marknadsföring. Mer...  

Emanuelsson Consulting Vi erbjuder tjänster inom följande dicipliner: Verksamhetsmodellering, Kravhantering, Systemarkitektur och Systemutvecklingsprocesser. Vi är experter på UML, RUP, UP och J2EE. Mer...  

Great People Problem på arbetsplatsen eller bara i behov av ny energi och inspiration? Vi hjälper er öka arbetsglädjen, höja kvaliteten och få fler nöjda kunder. Med coaching och handledning samlas och utvecklas organisationen. Mer...  

Incondia AB Framgång för ditt företag! Incondia AB har unik kunskap om vad som skapar framgång genom många års forskning kring ledarskap. Slutsatsen är solklar - kvaliteten på dina ledare avgör kvaliteten på din verksamhets framgång! Mer...  

Key Plan Ett företag som hjälper dig att effektivisera arbetet mot dina viktigaste kunder. Mer...  

Lampyris Konsult AB Tillhandahåller tjänster som omfattar bland annat: verksamhetsanalyser, förstudier, kravspecifikationer, upphandling t.ex. IT-tjänster och IT-system. Mer...  

Logistema Konsulter inom flödesorientering och logistik på managementnivå. Mer...  

NetEffect Management AB Konsultföretag specialiserat på ledningsprocesser inom affärsplanering, produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsföring och försäljning Mer...  

Orwén Konsulting Erbjuder utvärderingar som via systematiska metoder ger ett trovärdigt underlag för att vidareutveckla en verksamhet. Mer...  

PAQ Verksamhetsanalys, ledning av förbättringsarbete, TQM-utbildning och processmanagement(ISO-9001/TQM) Uppläggning av verksamhetssystem på Intranet. Mer...  

Predikta Redskap för en bättre framtid. Vi erbjuder redskap som gör företag och organisationer till bättre navigatörer i framtiden. Mer...  

PRO-konsult i Hbg AB Erbjuder tjänster inom produktionsteknik inom arbetsmätning, frekvensstudier, lönesystem. Vi säljer programet Timerpro. Program är ett databaserat hjälpmedel vid arbetsmätning, frekvensstudier, leanbalansering, videoanalys. Mer...  

Problemskytten Ägnar sig åt problemlösning. Främst åt tillverkande företag med höga krav på kvalitet. Mer...  

Prokon AB Produktionstekniska konsulter med specialistkompetens inom produktionsrationalisering. Arbetsmätning, prestationslön, produktionsberedning och kalkylering. Mer...  

Reviso Smarta ledningssystem för kvalitet och miljö. Mona Kristensson är konsult och dessutom extern revisor för ISO 9001, ISO 14001 och EMAS via Semko-Dekra. Mer...  

Spine Ett konsultföretag med verktyg och specialister inom chefsutveckling, grupp- och organisationsutveckling samt projektstöd. Hjälper chefer och ledningsgrupper att utveckla sig själva och sina grupper/medarbetare. Mer...  

Städarkitekten Konsultföretag med huvudinriktning att: Skapa kundanpassade och konkurrenskraftiga städlösningar. Tillhandahålla unikt städplaneringsprogram speciellt utvecklat för städverksamheter. Fungera som resurs i övriga branschfrågor Mer...  

Swärd Research and Consulting Ett konsultföretag som är specialiserat på analys, bevakning och strategisk rådgivning kring frågor som berör företagets affärsverksamhet och som ligger i gränslanden mellan marknad — politik — det civila samhället. Mer...  

Tempto Stockholm AB Konsulttjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och test. Mer...  

Troedson Konsult AB - Paradigmmäklarna Konsultföretaget som arbetar med företagsrekonstruktion, personalutveckling och organisationsförändringar. Mer...  

Vanguard Sverige Vanguard är ett konsultföretag som har överfört det tankesätt som gjorde Toyota legendariskt för sin produktion till att fungera för service och administration. Vi kallar det Systemtänkade. Mer...  

Vergenta AB Vergenta hjälper privata och offentliga organisationer fatta beslut och genomföra bestående förändringar. Vi erbjuder stöd genom hela förändringsprocessen; från analys och diagnos, via beslutsfattande och planering, till genomförande och uppföljning. Mer...  

Xmentor Sweden AB Ett nätverk av konsulter inom olika discipliner; företagsledning, projektledning, marknadsföring, intern och extern kommunikation. Mer...  

Zenobe AB Vi tillhandahåller konsulttjänster till alla typer av tillverkande företag. Våra specialiteter: projektledning, teknisk dokumentation såsom manualer, riskanalyser inför CE Märkningar, processoptimeringar, strategiskt inköp och pneumatiksystem med mera. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark