Strategi


87 länkar

0 brutna

87 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

EmSec AB EmSec är ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som erbjuder tjänster för organisationer som vill utveckla den interna kommunikationen, sitt ledarskap och värnar om sin personal. Vårt arbete är baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Mer...    

reLean Sweden AB reLean hjälper företag med rekrytering, utbildning och consulting inom operations. reLean kan lean. Våra experter har fått sin leankunskap direkt ifrån Toyota. Låt oss erbjuda er möjligheten att ta del av den. Mer...    

Säljutveckling och Rådgivning Vi är ett konsultbolag specialiserat på att utveckla företags säljstrategier och säljarbete. Progress Consulting erbjuder en unik mix av praktisk säljkraft, verktyg och metoder. Mer...  

 
 

TECHBIZ Services - er partner för industriell marknadsföring En presentation av TECHBIZS Services, som är en naturlig partner vid alla typer av industriell marknadsföring och därmed sammanhängande administration i och utanför Sverige. Mer...  

Andervin Consulting hb Konsultbolag som erbjuder tjänster inom marknadsföring och kundutveckling, såsom marknadsförare att hyra, utbildningar, workshops och föreläsningar inom kundutveckling och marknadsföring samt rådgivning. Mer...  

Jarl HR Vi utvecklar individer och organisationer utifrån deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster inom bl a: coaching av chefer/ledare, organisationsutveckling, Human Resource, personlig utveckling, mental träning. Mer...  

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB Marknadskonsultverksamhet inom sälj-, ledarskaps-, serviceutbildning, attitydmätning, marknadsundersökningar, medarbetarenkäter, kundenkäter, marknadsplanering, affärsplanering. Styrelseuppdrag, ledningsgrupper Mer...  

Modular Management Hjälper företag i en mängd olika brancher att skapa och underhålla modulära produktarkitekturer för ökad lönsamhet genom komplexitetsreduktion. Mer...  

Oxalaryd - Roxa konsult Familjerna Oxalaryds, Roxa konsult, trolleri och underhållning. Roxa konsult erbjuder coaching, handledning, facilitering, teambuilding och inspiration. Mer...  

Propia AB Ett konsultföretag med fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling inom såväl privat som offentlig sektor Mer...  

SAMarbetspartner Tommy Gustafsson Samarbetspartner Tommy Gustafsson är ett företag som arbetar med utbildning och vägledning inom verksamhetsutveckling. Jag efterlämnar ett dokumentationsverktyg som tydliggör systematiken och är mycket användbart som stöd i Er verksamhet. Mer...  

Schottenius Management Group AB Som strategi- och managementkonsult hjälper jag företag att öka värdet på sin verksamhet genom att målstyra och förbättra företagets sätt att arbeta. Mer...  

Symbal Change Communication AB Kommunikationsbyrå för din förändringsstrategi och förändringskommunikation Mer...  

Ahl Konsult Konsult inom e-handel och logistik med syfte att förbättra affärsprocesser. Mer...  

Ardevo AB Konsultföretag med fokus på processorienterad verksamhetsutveckling och ekonomistyrning i såväl näringslivet som offentliga organisationer. Mer...  

Ariad Nordic AB Ett venture management-föreatag som fokuserar på att tillsammans med våra klienter utveckla innovationer och nya affärersmöjligheter baserade på informationsteknologi. Mer...  

aStrategi Genomför kund- och/eller medarbetarundersökning med tyngdpunkt på resultat och implementering. aStrategi är en del av Bonnier Affärsinformation. Mer...  

Bengt Karlöf Management Bengt Karlöf är en framträdande personlighet inom managementområdet i Sverige och Europa. Han har främst inriktat sig på strategiutveckling, effektivitet, goda förebilder i form av benchmarking och framför allt Benchlearning® samt organisation. Mer...  

Bizniz Tools Sweden Vi erbjuder kunskapsmallar för företagsstyrning, marknadsföring, försäljning och andra adminstrativa funktioner. Mer...  

BSI management consultans Företagskonsulter i organisation, ledning och ledarskap. Mer...  

Build-IT Strategic Consultants AB Managementkonsultföretag för bland annat bygg- och fastighetsbranschen. Mer...  

Canea consulting group Vi är ett kunskapsföretag som inför managementsystem. Där ingår metoder för styrning av kvalitet, miljö risk och säkerhet. Mer...  

Captum AB Med tjänster för utveckling och effektivisering inom affärsplanering, risk management, processutveckling gör Captum det lättare att driva företag. Mer...  

Cepro Management Consultants Expertkunskap liksom bred och lång erfarenhet inom affärsutveckling, lednings- och kompetensutevckling samt verksamhetsstyrning. Mer...  

Competenta Företagsutveckling AB Kunskapsföretag med där tillhörande kunskapare. Mer...  

Confio Utveckling AB Stöder individer och organisationer i arbetet med att förbättra sin effektivitet och sina affärsmöjligheter för framtiden. Ett samarbete med oss ökar dina intäktsmöjligheter på ett naturligt sätt. Mer...  

Consultus AB Vi stödjer tjänsteintensiva företags strategi- och förändringsprocesser. Målet är att skapa lönsamhet, tillväxt och ökad kompetens hos uppdragsgivaren. Mer...  

Cue Decision Management I en värld där förutsättningarna för att göra affärer kan förändras över en natt, får varje beslut allt större betydelse. Företag som inte har förmågan att reagera på omvärlden kommer helt enkelt att slås ut på sikt. Mer...  

Designstrategi & Design Management Konsulttjänster inom Designstrategi och Design Management. Vi hjälper dig använda design av produkter och tjänster till att stärka affären och kommunicera varumärkets identitet. Industridesigner MFA. Mer...  

ECE Network AB Vår kärnverksamhet bygger på verksamhetsutveckling med logistiken i fokus samt utbildningar inom främst marknadsföring. Mer...  

Element AB Vänder sig till företag med komplexa tjänster och långa säljcykler. Vår process Sales Mapping resulterar i tydligt marknadsanpassade erbjudanden, värdefulla kundkontakter och kvalificerad marknadsinformation. Mer...  

ESConsulting Företagsstöd och rådgvning i blandade former samt hantering av varumärken och förängringsarbeten. Mer...  

Fluidminds Business Revolutionaries AB fluidminds mission är att frigöra människors potentialer i de organisationer de verkar och därigenom realisera sociala, ekologiska och ekonomiska värden. Mer...  

Företagskonsulterna L G Johansson & S Bergman AB Vi är managementkonsulter, problemlösare och rekonstruktörer inriktade på producerande företag. Mer...  

Grufman Reje Företaget skapar konkurrenskraft åt kunder i privat näringsliv och offentlig sektor genom konsultation. Mer...  

Haverblad IT-Management AB Ett oberoende tjänste- och utbildningsföretag specialiserat inom effektivisering av processer för styrning och hantering av IT samt IT-revision. Vi har många års praktisk erfarenhet av COBIT och ITIL. Mer...  

Heart Direction. Intern varumärkesutveckling. Utvecklingsprogram som krattar manegen för varumärket internt. Programmet ges i form av lektioner, föredrag, seminarier eller workshops. Allt beroende på vad som passar deltagarna bäst. Mer...  

HGS Event Hans G Stergel - HGS Event. Kompetent & erfaren konsult inom turism, reseliv, idrott & näringsliv med produktion av affärs & strategiplaner. Egen produktion av events och resor. Kreativ mentor och coach med bred erfarenhet. Blogg Stergels Torg. Mer...  

Hittatalare Kostnadsfri bokning av föreläsare, moderatorer och konferencierer. Mer...  

IC-Potential AB Programvaror för medarbetarundersökningar, kundundersökningar och webbplatsutvärderingar. Mer...  

Impact Bedriver konsultverksamhet inom företagsledning, organisationsutveckling, ledning av IT-verksamhet, ledarskap, implementering och HRM. Mer...  

Inköpsdesign AB Vi erbjuder effektiva tjänster inom inköp och logistik. Vi analyserar inköpsrutiner och effektiviserar företags inköpsprocessen genom framtagning av nya rutiner och processförbättringar. Mer...  

InterPares Mangementkonsulter Grundades 1991 av ett antal väletablerade managementkonsulter som förenades av en gemensam syn på hur kvalificerad rådgivning till näringsliv och förvaltning bäst bedrivs. Mer...  

ISL Institute Arbetar med verksamhetsutveckling med fokusering på strategi, ledning, organisationsutveckling och försäljning. Mer...  

Kompetens & Kvalitet Marianne Hennix AB Rådgivare/seniorkonsult/utbildare i lednings- och verksamhetsutveckling, kvalitetsutveckling med TQM. Mer...  

Long & Partners Konsulter inom management, logistik och IT. Mer...  

Look Closer AB Vi erbjuder underlag i risk- och omvärldsanalyser som rekryteringsprocesser & kommunikationsplanering. Mer...  

LynxEye - brand consultants LynxEye är en varumärkesbyrå fokuserad på att hjälpa sina klienter med hela positioneringsresan. Från segmentering och varumärkesstrategier till implementering. LynxEyes varumärkeskonsulter arbetar globalt från kontor i ett antal länder. Mer...  

Marknadsplan Lär dig göra en marknadsplan i 8 enkla steg. Mer...  

Medos AB - Verksamhetskonsulting inom medicinteknik Konsultbolag som hjälper medicintekniska företag att utveckla och införa verksamhetsförändringar. Vi har mångårig erfarenhet av regulatoriskt arbete (CE-märkning, FDA-ansökningar etc), verksamhetsutveckling och verksamhetsstödjande IT. Mer...  

Merconda handel & marknadsutveckling Affärsutveckling och internationalisering med fokus på marknadsföring och lönsamhet. Mer...  

Müller & Ohlsson Marketing Consultants Vi är konsulter i verksamhets- och kvalitetsutveckling, med fokus på kvalitets- och kundvårdsprocesser. Mer...  

NetEffect Management AB Konsultföretag specialiserat på ledningsprocesser inom affärsplanering, produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsföring och försäljning Mer...  

NextPhase NextPhase är ett företag i Stockholm som erbjuder konsulttjänster inom strategi, varumärke, marknadsföring, försäljning och hållbarhet. Vi identifierar och implementerar ditt företags bästa möjligheter i en alltmer digitaliserad värld för att skapa och kommunicera värde, utveckla verksamheten och affären, uppnå varaktiga konkurrensfördelar samt skapa bestående tillväxt och lönsamhet. Mer...    

Obligentia AB De områden som ligger inom vår kärnverksamhet är:• Affärsutveckling• Organisationseffektivisering• Utbildning. Mer...  

Paragram AB Konsultföretag som stödjer tidnings- och medieföretag i deras utvecklingsarbete. Mer...  

Pharos Executive Partners AB Konsulterna som hjälper dig att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt genom Strategisk rådgivning, Organisationsutveckling samt Corporate Finance. Mer...  

Philco AB Ledarskap och affärsutveckling för små och medelstora företag Mer...  

Philipson Biz Flaskhalsar innebär bekymmer, de måste bort - Men hur? Philipson Biz fokus är att eliminera flaskhalsar genom: Organisationseffektivisering, Kundfokusering - CRM & CRM-system, Projekteffektivisering & Projekt-system, Return on Investment och Research. Mer...  

Professional Management AB Arbetar med uppdrag åt kommuner, landsting, myndigheter, departement, företag och andra organisationer inom områdena ledning, styrning, kvalitetsutveckling och utvärdering. Mer...  

Projektnätet Oberoende aktör på marknaden för projekttjänster. Genom ett nätverk bland de ledande konsultbolagen erbjuder vi kostnadsfritt rätt kunskap och rätt person till våra uppdragsgivares projekt. Mer...  

ProMES International Sweden AB Ökad delaktighet och professionell feedback som skapar energigivande motivation, lärande och ökad värdeskapande förmåga i arbetet. Mer...  

Pursuit AB Hjälper företag att planera och förankra affärssatsningar. Mer...  

På AB Levererar verklig förändring inom affärsmässighet och systemförvaltning. Våra modeller och verktyg inom struktur, organisation och individ förändrar verksamhetens vardag. Mer...  

RelyOn AB Konsulttjänster inom verksamhetsutveckling, projektledning och systemsäkerhet. Våra kunder finns inom såväl stora nordiska koncerner som myndigheter. Ett omfattande kontaktnätverk gör att vi alltid kan erbjuda kompenta och erfarna konsulter. Mer...  

Retail & Shopping Centre Development AB Konsulter inom köpcentrumbranschen. Mer...  

Retor AB Strategisk rådgivning, projektledning och interim management inom telekommunikation och järnväg. Mer...  

Scopex Consulting AB Förmedlar kunskap och affärskontakter rörande system för korthantering, Internetbetalningar och elektronisk handel. Mer...  

Sevenco Konsulter i företagsledning. Mer...  

SMI - Strategic Management Institute Oberoende konsultföretag specialiserat på strategi och affärsutveckling Mer...  

Stockholms Ledarinstitut AB Erbjuder tjänster och utbildningar med syfte att skapa välmående och effektiva organisationer. Mer...  

Svenska ConsultLine Management AB Vänder sig till er som har behov av att köpa management-stöd inom corporate finance, affärsutveckling, finansiering, kapitalförvaltning, operativ ledning eller analys. Mer...  

Tempto Stockholm AB Konsulttjänster inom projektledning, kvalitetssäkring och test. Mer...  

Thams & Nyås Management AB Fristående, svenskt analys- och marknadsundersökningsföretag med speciell fokusering på strategisk analys, utvärdering av kundernas betalningsvilja samt implementering av PDS-resultat. Mer...  

The Rynge Group AB Affärs- och marknadsutveckling av organistaioner som behöver få fart på verksamheten. Mer...  

Vanguard Sverige Vanguard är ett konsultföretag som har överfört det tankesätt som gjorde Toyota legendariskt för sin produktion till att fungera för service och administration. Vi kallar det Systemtänkade. Mer...  

Wide narrow Intelligence AB Vi levererar metoder och system för strukturerad och målinriktad omvärldsanalys. Med tio års erfarenhet är vi en av de ledande konsulterna på den nordiska marknaden. Mer...  

Vital Information AB Genomför konsulttjänster, workshops och utbildningar inom arbetsmetodik, arbetssätt och effektivitet. Startade 1994 och har effektiviserat tjänstemännens arbetsmetoder inom många olika organisationer. Mer...  

XLent AB Nordiskt konsultbolag med ca 200 anställda som arbetar med kundcentrerad affärs- och IT-utveckling. Vi bygger hela vår konsultverksamhet runt begreppet Customer Centricity, eller kundcentrering. Mer...  

Xmentor Sweden AB Ett nätverk av konsulter inom olika discipliner; företagsledning, projektledning, marknadsföring, intern och extern kommunikation. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark