Upphandling


Upphandlingskonsulter hjälper till vid upphandlingar.

31 länkar

0 brutna

31 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Galepo AB Hos oss får du få hjälp med det mesta som rör dina kontakter med restaurangbranschen. Vi hjälper dig med affärsutveckling, avtal och anbudsupphandling, utbildning och kvalitetskontroll Mer...  

TECHBIZ Services - er partner för industriell marknadsföring En presentation av TECHBIZS Services, som är en naturlig partner vid alla typer av industriell marknadsföring och därmed sammanhängande administration i och utanför Sverige. Mer...  

Allego Upphandlingsinformation från offentlig sektor. Mer...  

 
 

En verktygslåda för inköp I vår verktygslåda hittar du verktyg, modeller, mallar, mm för professionella inköpsorganisationer. Vår avsikt är att tillsammans med er skapa en uppdaterad och dynamisk verktygslåda och därmed också driva utvecklingen inom inköpsområdet. Mer...  

Forecast AB Vi är konsulter inom IT och IS. Vi erbjuder genomförande av verksamhetsanalyser i samband med framtagandet av nya affärsmodeller samt stöd och projektledning vid upphandling och implementering av nya informationssystem. Mer...  

NU Projektledning AB Projektledning och projektgranskning inom affärs-, organisations-, verksamhetsutveckling, förstudier, mentor, coach, bollplank. Mer...  

Vi ger tid till det som är viktigt Kostnadsfri och indvididuell upphandling av försäkring, el, bredband och telefoni. Invime är enkel i sin kommunikation och anpassar alternativen utifrån kundens behov och är oberoende. Med det kan Invime erbjuda den bästa och mest kompletta servicen till sina kunder. Mer...  

Affärsutveckling i Ryssland och CIS länder Arnia Consulting KB är konsultföretag med fokus på affärsutveckling . Verksamheten startades 2003 för att hjälpa nordiska företag att skapa och utveckla deras affärsprojekt på ryska marknaden. Mer...  

Ahredo AB Hjälper kunskapsföretag sälja och ta betalt. Mer...  

Akvedukten AB Hjälper företag och organisationer att optimera nyttan med och kostnaderna för telefoni och datakommunikation. Mer...  

Alterview Oracle E-Business Suite Consulting Mer...  

Attenda Ab Restaurang- och konferenskonsult. Konsultgrupp med mångårig erfarenhet av upphandling, avtalsanalyser, ekonomiska analyser projektledning/rådgivning vid ny- och ombyggnation, konceptutveckling och inköp, Mer...  

BASERA BASERA är ett kraftfullt system för livsmedelsupphandling och uppföljning med många möjligheter. Med BASERA görs upphandling, uppföljning och kostplanering baserad på varje användares verkliga statistik, både totalt och per enhet. Mer...  

Eastnet Business Communication AB Assisterar företag samt offentliga organisationer med kompetent rådgivning och aktiva marknadsinsatser för att uppnå framgångsrik internationell affärsutveckling i Ryssland och Baltikum. Mer...  

Frakka AB Vi är erfarna fastighetskonsulter som hjälper våra kunder med stambyten och andra fastighetsentreprenader. Vi utför även OVK och luftkvalitetsmätningar. Mer...    

i-Procure inköp och logistik Portal med artiklar om inköp, logistik, 3PL, projektledning, Lean, Kaizen och Supply Chain Management. Mer...  

Inovo Ekonomi AB Information om leasing och räntor. Mer...  

Jurab Utbildings och konsultföretag avseende inköp, upphandling, kreditgivning, debitering, inkasso och betalningsfastställelse. Mer...  

Lampyris Konsult AB Tillhandahåller tjänster som omfattar bland annat: verksamhetsanalyser, förstudier, kravspecifikationer, upphandling t.ex. IT-tjänster och IT-system. Mer...  

Lencia Konsultföretag som arbetar med projektledning, teknikinformation och upphandling. Vi finns i sydvästra Skåne med närhet till Malmö, Lund och Helsingborg. Mer...  

Lincsourcing AB Arbetar som extern inköpspartner åt företag som vill göra affärer med Asien. Mer...  

MedNet.se Erbjuder en handelsportal på Internet för vård och omsorg. Vi samarbetar med ledande produktleverantörer inom respektive område. Vi erbjuder även konsultinsatser och juridisk rådgivning inom upphandlingsområdet. Mer...  

Medos AB - Verksamhetskonsulting inom medicinteknik Konsultbolag som hjälper medicintekniska företag att utveckla och införa verksamhetsförändringar. Vi har mångårig erfarenhet av regulatoriskt arbete (CE-märkning, FDA-ansökningar etc), verksamhetsutveckling och verksamhetsstödjande IT. Mer...  

MER solution AB Erbjuder tjänster inom arkitektur, design, projektledning, upphandling, verksamhetsanpassning och förändringshandledning. Vi anpassar och utvecklar arbetsplatser och arbetssätt vid flytt, expansion, nedskärning och andra kontorsförändringar. Mer...  

Mercell Svenska AB Jobbar med anbud, upphandlingar och prisförfrågningar. Vi är verksamma i Sverige, Norge och Danmark. Mer...  

NNE Pharmaplan AB NNE Pharmaplan är världens ledande leverantör av konsult- och engineeringtjänster inom det komplexa området läkemedel och bioteknik. Engineering for a healthier world – vår roll I en industri som förbättrar människors liv runt hela världen. Mer...  

Nordkap Information och rådgivning om finansiella produkter och tjänster. Mer...  

Philipson Biz Flaskhalsar innebär bekymmer, de måste bort - Men hur? Philipson Biz fokus är att eliminera flaskhalsar genom: Organisationseffektivisering, Kundfokusering - CRM & CRM-system, Projekteffektivisering & Projekt-system, Return on Investment och Research. Mer...  

Pursuit AB Hjälper företag att planera och förankra affärssatsningar. Mer...  

Salmi Consulting Konsult inom projektledning, projektkontor, upphandling, businesscoaching, ERP och CRM Mer...  

Silf Competence Erbjuder såväl kompetensutveckling som konsultverksamhet med inriktning på inköp/upphandling och förhandling, logistik, produktion och e-handel. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark