Marknadsundersökningar


Utför marknadsundersökningar på kunders begäran.

39 länkar

0 brutna

39 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

PanelSök En tjänst där du kan registrera dig med flera kända marknadsundersökningsföretag på en gång. Få belöningar i form av presentkort, deltagande i tävlingar eller pengar för varje undersökning du genomför. Här hittar du även artiklar om spartips. Mer...    

TECHBIZ Services - er partner för industriell marknadsföring En presentation av TECHBIZS Services, som är en naturlig partner vid alla typer av industriell marknadsföring och därmed sammanhängande administration i och utanför Sverige. Mer...  

 
 

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB Marknadskonsultverksamhet inom sälj-, ledarskaps-, serviceutbildning, attitydmätning, marknadsundersökningar, medarbetarenkäter, kundenkäter, marknadsplanering, affärsplanering. Styrelseuppdrag, ledningsgrupper Mer...  

Norstat Marknadsundersökningar Genomför marknadsundersökningar och är specialiserade på data- och informationsinsamling. Mer...  

Nova Affärsutveckling På Nova arbetar vi med företagsutveckling. Allt arbete vi gör sker dessutom utifrån ett starkt marknads- och kundorienterat synsätt. Allt som sker i ett företag behöver utgå från vad som är bra för kunderna, den viktigaste partnern. Mer...  

Ren Formsak HB Det lilla konsultföretaget med de stora resurserna och ett personligt engagemang. Mer...  

Sitester Mätbar respons på internetsatsningen. Mer...  

Triaba Panel Sverige Triaba panelen är en nystartad konsumentpanel där medlemmar tjänar pengar genom att tycka till om reklam och produkter. En besvarad undersökning ger upp till 40 kr i ersättning. Mer...  

Xtreme Nordic AB Reklambevakning och reklamundersökningar. Internetpanel. För och eftertester av reklam. Världens största reklamarkiv. Mer...  

Arne Backman Information AB Företaget kallas ibland, ett varuhus i tjänster, av våra kunder eftersom vi erbjuder lösningar inom flera områden, reklamlager, lagerhantering, digitaltryck, storformattryck, display, exponeringssystem, utskickservice med mera. Mer...  

Dialego Market Consultants Utför opinions-, attityd-, konsument-, marknads-, medlems-, läsvane-, resvane- och räckviddsundersökningar samt arbetar även med opinionsbildning. Vi riktar oss mot offentliga myndigheter, organisationer och företag. Mer...  

E-space Communication AB Vi erbjuder verktyg för att effektivisera marknadskommunikationen över Internet. Vi tar reda på vem som besöker webbplatsen och vad de tycker. Mer...  

Emrik Marknadsinformation AB Undersökningsföretag med fullservice, men med specialistkompetens inom området marknadsföring och hur man aktivt använder undersökningar och marknadsinformation i beslutsprocessen. Mer...  

Exquiro Market Research Erbjuder ett brett spektrum av statistiska tjänster, som t.ex. olika typer av marknadsundersökningar, marknadsanalyser, rena statistiska tjänster samt kurser. Mer...  

Headcore AB Experter inom telemarketing, prospektering och besöksbokning. Vi sysslar också med andra tjänster så som marknadsföring och sökmotoroptimering. Mer...  

Hermelin Research Ett företag som är specialiserat på fältarbeten för marknadsundersökningar. Mer...  

IMA Marknadsutveckling AB Genomför alla typer av undersökningar kvalitativa och kavntitativa, både bland konsumenter och företag. IMA genomför ingående analyser och ger underbyggda förslag till förändringar. IMA utför bl a IT och reklamtester. Mer...  

IT Management AB Öka din konkurrenskraft på nätet Mer...  

Landja Marknadsanalys AB Marknadsundersökningar, Opinionsundersökningar, Kvalitetsundersökningar samt Kvalitiativ och Kvantitativ Metod och Djupintervjuer. Mer...  

Lentus AB Vi maximerar nyttan av våra kunders kunddata. Vi har bred branschkunskap och spetskompetens inom kunddialog, händelsestyrd kommunikation, lojalitet, varumärkesutveckling, analys och data-warehousing. Allt som kan kallas datadriven marknadsföring. Mer...  

LynxEye - brand consultants LynxEye är en varumärkesbyrå fokuserad på att hjälpa sina klienter med hela positioneringsresan. Från segmentering och varumärkesstrategier till implementering. LynxEyes varumärkeskonsulter arbetar globalt från kontor i ett antal länder. Mer...  

MarketDirection Etablerar och driver kundpaneler på internet. Hjälper företag att utveckla sina kundrelationer. Mer...  

Marknadskraft AB Erbjuder tjänster inom undersökningar med resultat i realtid samt verktyg och system för effektiv kommunikation. Mer...  

Mistat AB Fristående och oberoende svenskt företag som genomför marknadsundersökningar av alla slag. Mer...  

Netsurvey Bolinder AB Ett elektroniskt marknadsundersökningsföretag som utför många sorters undersökningar samt konsultation. Mer...  

Pollux Feedback AB Vi vänder oss till företag med behov av en dialog med kunder, medarbetare och andra intressenter. Med en egenutvecklad mjukvaruplattform erbjuder vi standard- och kundanpassade lösningar inom området relationshantering över Internet. Mer...  

Reflect Genomför undersökningar inom reklam, media organisationer samt som partner för datainsamling åt marknadsundersökningsföretag. Undersökningarna genomförs på register från uppdragsgivare, som vi själva förfogar över och genom samarbetspartners. Mer...  

ScandInfo Marknadsundersökningar. Mer...  

Selinda Vi är ett Göteborgsföretag som främst arbetar med kvalitetsfrågor, men även med marknadsundersökningar och etablering av kundkontakter. Mer...  

Skarp Kommunikation Besöksbokning är vår huvudkompetens. Skarp Kommunikation skapar kvalificerade affärskontakter för företag. Vi är specialiserade på att etablera kontakt med beslutsfattare. Våra arbetsmetoder omfattar besöksbokning, prospektetering och inbjudningar. Mer...  

Splitvision Business Anthropology Vi är ett konsult- och undersökningsföretag. Vår specialitet som affärsantropologer är att vi kan mäta det. Mer...  

Stelacon AB Genomför marknadsundersökningar och är speciellt inriktade på undersökningar och analyser av Internet och IT-branschen. Även undersökningar över Internet. Mer...  

Thams & Nyås Management AB Fristående, svenskt analys- och marknadsundersökningsföretag med speciell fokusering på strategisk analys, utvärdering av kundernas betalningsvilja samt implementering av PDS-resultat. Mer...  

Tradewell Genomför mätningar. Mer...  

Web Service Award Följ upp servicekvalitén på din webbplats. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark