Konsulter


Personalutveckling, human resources, hr-konsulter, personalkonsulter, rekrytering och så vidare.

41 länkar

0 brutna

41 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

EmSec AB EmSec är ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som erbjuder tjänster för organisationer som vill utveckla den interna kommunikationen, sitt ledarskap och värnar om sin personal. Vårt arbete är baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Mer...    

reLean Sweden AB reLean hjälper företag med rekrytering, utbildning och consulting inom operations. reLean kan lean. Våra experter har fått sin leankunskap direkt ifrån Toyota. Låt oss erbjuda er möjligheten att ta del av den. Mer...    

Staffan Andersson Konsult AB Vi erbjuder personlig samtalspartner/coach. Vi arbetar med kognitiv inriktning och med lösningsfokuserade förändringsprocesser för organisationer, grupper, individer och utvecklar framgångsrika talanger och förmågor. Mer...  

 
 

Banossral Webbreklam, hemsidor, publikationer, annonser.Konsulting inom administration, försäljning, marknadsföring, personaladministration. Mer...  

DO affärssupport Utvecklar och effektiviserar affärsverksamheter och individer, samt verkar som samarbetspartner för såväl företagsledning som övriga anställda i förändringsprocesser. Mer...  

Jarl HR Vi utvecklar individer och organisationer utifrån deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster inom bl a: coaching av chefer/ledare, organisationsutveckling, Human Resource, personlig utveckling, mental träning. Mer...  

Lindqvist, Klaus A.C. beskriver hans bakgrund och utbildning, hans verksamhet som personlig coach för idrottare och andra, samt hans verksamhet som föreläsare, teambildare och utbildare. Mer...    

Procus Kompetens AB Verksamhetsidén är att skapa ökad effektivitet inom uppdragsgivarens organisation genom att erbjuda grupp- och individutveckling. Mer...  

Profil Schager & Co AB Specialister på personbedömning vid urval, personlig utveckling av medarbetare, organisations- och teamutveckling samt klimat- och attitydundersökningar. Mer...  

Adende Konsultföretag inom Human Resources. Vi hjälper våra kunder att skapa, utveckla och implementera processer inom Human Resources. Vi tror starkt på att dessa processer ska vara integrerade och stödja den affärsverksamhet kunden har. Mer...  

Agensus AB Agensus utvecklar och förbättrar ledarskap och kvalitet i företag och organisationer. Mer...  

Agneta Hollander Personalkonsult Behöver ni hjälp med personalfrågor i ert företag? Till exempel rekrytering, arbetsrätt, karriärplanering? Mer...  

Al Capricorn Vi vill försöka att ge Er en förbättrad livskvalitet genom alla skeden i livet – under arbetstiden och på fritiden. Mer...  

Assessio International AB Nordens ledande företag inom human resources. Tillsammans med våra uppdragsgivare frigör vi potentialen i dagens medarbetare och ledare, rekryterar rätt personer för morgondagen och lägger upp strategier för framtidens personalbehov. Mer...  

Astarcan - utbildningsföretag som utvecklar stjärnor Astarcan är ett utbildningsföretag som utvecklar entreprenörer och företagare till stjärnor inom affärslivet. Med speciell inriktning på kommunikation , förhandlingar, kundmöten, presentationer mm. Man håller kurser och seminarier Mer...  

Blanda kompetens för att maximera resultat Som Team Designer hjälper jag företag att skapa effektiva arbets och projektgrupper. Jag sammanför personer med kompletterande kompetenser som stämmer överens samarbetsmässigt för att optimera teamets kapacitet och dynamik. Mer...  

CVfabriken Sveriges ledande företag gällande ansökningsdokumentation såsom personliga brev, CV, intervjuteknik och coachning. Mer...  

Hyllienmark Rekrytering & Resurs AB Företag för dig som: Söker nya medarbetare, nytt arbete, kontakt med företag, information om arbetsmarknaden, råd och stöd i yrkesutvecklingen eller karriären. Mer...  

Hyrverket Konsult Din konsult för bemanning & projektledare inom reklam information, original och journalistik. Mer...  

Key Competence Vi arbetar med utveckling av individer, team och projektverksamhet i organisationer. Exempel på tjänster är utveckling av ledningsgrupper, workshops, coachning individuellt eller i grupp, utbildningar, samtalsterapi och stöd för grupper i förändring. Mer...  

KonsultCompagniet Vi effektiviserar både privata och offentliga organisationer avseende rekrytering, ledarskap och grupputveckling. Mer...  

Konsultmäklarna Precisa Information AB Vi är professionella konsultmäklare med koncentration på IT och management. Genom oss hittar du konsulter med rätt kompetenser, erfarenheter och tillgänglighet. Mer...  

Media Sjutjugo Vi är ett konsultbolag inom media som hjälper dig med chefsrekrytering inom försäljning, marknadsföring, företagsledning och verksamhetsutveckling. Mer...  

Mvh Trivselkonsulterna Mvh hjälper dig att utifrån dina egna idéer skräddarsy lösningar för att visa din personal den uppskattning de förtjänar. Med enkla medel skapar MVh en trevligare arbetsmiljö där de anställda känner sig uppskattade. Mer...  

Old Generation Erbjuder IT-relaterade drifttjänster till små och medelstora företag. Old Generation erbjuder Dig släktforskningstjänster. Old Generation arrangerar, tillsammans med ABF, utbildning i IT-relaterad släktforskning. Mer...  

Peo Dahlgren konsult AB Med min bakgrund, både som personalchef och leg psykolog med speciell inriktning på arbets- & organisationspsykologi, har jag både en teoretisk och praktisk grund att utgå från. Mer...  

Perido Skills AB Matchar och mäklar kompetens samt resurser till företag och organisationer. Vi har ramavtal med svenska staten. Mer...  

Persona Consulting AB Vi är specialister på ledarskap och personbedömning. Vi hjälper företag med personalutveckling och kompetensutveckling. Genom vår chefskartläggning kan vi identifiera brister och styrkor inom organisationen. Mer...  

Pharmarelations AB Bemanning, rekrytering och besöksbokning av produktspecialister, läkemedelskonsulenter, marknadschefer, säljchefer, marknadsassistenter. Vi arbetar med norden och framförallt Sverige som marknad. Mer...  

Pierrou & Partners AB Konsultföretag specialiserat på rekrytering, ledarskap, och konsultation inom området human resource. Mer...  

Quaestus Affärsutveckling Hjälper uppdragsgivarna att överträffa sina mål och förbättra resultat genom affärsutveckling, försäljning och marknadskommunikation. Mer...  

Reforcia - konsultgrupp Vi är en grupp konsulter med många års erfarenhet som erbjuder små och medelstora företag resursförstärkning, konsulttjänster och utbildning inom:* IT-pedagogik* Humanutveckling* Marknadskommunikation* Informationsteknik & Telekom Mer...  

Reformväktarna AB Professionellt personalserviceföretag som kompletterar när tid och kapacitet brister. Mer...  

Skandinaviska Jour- & Rekryteringsbyrån AB Ett av de ledande bemanningsföretagen inom bank och finans samt ekonomi. Mer...  

Skill Studentkompetens AB En smart länk mellan studenters kunskaper och företags behöv. Drivna studentkonsulter och erfarna projektledare i projekt. Mer...  

Smiling Faces AB Vi förstärker friskfaktorerna och främjar medarbetarglädje hos företag genom tre affärsområden; Paus, Event och Hälsa. Mer...  

Verto Konsult AB Konsultföretag som stödjer arbetsgivare och individer vid omställningsarbete. Mer...  

Vision Pioneers Nätverk av konsulter specialiserade på förverkligandet av visionära projekt. Mer...  

Work for you AB Vi arbetar utifrån grundsynen att alla människor har outnyttjade resurser. Tillsammans arbetar vi med att stärka individens förmåga att påverka sin livssituation. Vi använder begreppet empowerment som handlar om att stärka egenkraften. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark