Outplacement


Hjälper andra företag att omplacera och avveckla personal. Stöd för individ och organisation vid uppsägning

12 länkar

0 brutna

12 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

I.P.A Kompetens och karriärrådgivning Vår affärsidé är att motivera, leda och driva individer/grupper till förändringsmål vid karriärutveckling inom/utom organisationen, övertalighet, arbetslöshet och långtidssjukskrivning. Mer...  

Agora Individ och Ledarskap AB Outplacement, coaching och stresshantering för chefer och specialister. Skräddarsydda program utifrån individens egna behov. Mer...  

Andersson & Dorsch AB Konsulttjänster inom outplacement, personalavveckling, personalfrågor, karriärutveckling och organisationsutveckling. Mer...  

 
 

MPS Sverige Våra tjänster syftar till att förbättra företagens lönsamhet genom att kombinera rätt personer och kompetens med rätt affärsstrategi, det vill säga samordna Personalstrategi och Affärsstrategi. Mer...  

NewPlacement AB Du finner olika exempel på uppdrag som företaget arbetar med. Dessutom en beskrivning av företaget och konsulter. Mer...  

Newstart Nordic AB Vi arbetar med Talent Management och erbjuder tjänster, kurser, metodik och verktyg inom coaching, karriärutveckling, ledarskap, HR-stöd, outplacement och förändringsledning för individ och organisation. Mer...  

Pierrou & Partners AB Konsultföretag specialiserat på rekrytering, ledarskap, och konsultation inom området human resource. Mer...  

Safemind Specialister på att rekrytera personal och förmedla konsulter inom IT. Mer...  

TRR Trygghetsrådet TRR Trygghetsrådet jobbar med omställningsprocesser, dvs hur man hjälper företag och anställda att hantera övertalighet.TRR har över 30 års erfarenhet med omställningsarbete och har under de senaste tio åren stöttat 157 700 personer i 20 000 företag. Mer...  

Verto Konsult AB Konsultföretag som stödjer arbetsgivare och individer vid omställningsarbete. Mer...  

Wise Group AB Ger stöd i alla faser av organisationsutveckling, som till exempel rekrytering, omställning, HR- och ledarskapsutbildningar och medarbetarundersökningar Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark