Utbildning och utveckling


Utbildar företags personal inom olika områden.

198 länkar

0 brutna

198 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

DISC Analys En DISC Analys är ett personlighetstest som används för att förbättra produktivitet, teamwork och kommunikation. Upptäck dina naturliga egenskaper idag! Kontakta oss. Mer...    

Staffan Andersson Konsult AB Vi erbjuder personlig samtalspartner/coach. Vi arbetar med kognitiv inriktning och med lösningsfokuserade förändringsprocesser för organisationer, grupper, individer och utvecklar framgångsrika talanger och förmågor. Mer...  

UGL-kurser i Sverige Är en av Sveriges populäraste utbildningar för ledarskap och medarbetarskap. Vi förmedlar UGL-kurser med välutbildade, certifierade handledare i inspirerande miljöer från Abisko i norr till Skanör i söder. Mer...  

 
 

Amplifico Utvecklas Nu Utbildning, produkter och tjänster inom framgångsrikt förändringsarbete och personlig utveckling. Mer...  

Art n Act Produktion av e-utbildningar och multimedia på CD eller internet. Utbilda några få eller 10 000-tals på nätet med våra lösningar. Open Source LMS, CMS. Kurser i video och foto för webben. CD/DVD-kopiering. Mer...  

Colin Moon Communications AB Utbildning och föreläsningar för företag och institutioner inom internationell kommunikation. Mer...  

Dialog Utbildning och Behandling Erbjuder evidensbaserad behandling vid alkoholproblematik enskilt eller i grupp till den som tappat kontrollen över sin konsumtion av alkohol. Även utbildning i form av kurser och föreläsningar riktade till personalgrupper och privatpersoner. Mer...  

Gothia Logistics AB Gothia Logistics är ett av Sveriges ledande utbildnings- och kunskapsföretag med inriktning mot industrins behov. Mer...  

Görwik Management AB Vi arbetar som utbildningskonsulter och föreläsare inom ledarskap, teamutveckling, personligt ledarskap och coachning. Mer...  

I.P.A Kompetens och karriärrådgivning Vår affärsidé är att motivera, leda och driva individer/grupper till förändringsmål vid karriärutveckling inom/utom organisationen, övertalighet, arbetslöshet och långtidssjukskrivning. Mer...  

itpedagogen.se Flexibel kompetensutveckling med fokus på lärande som en process. Mer...  

Jarl HR Vi utvecklar individer och organisationer utifrån deras unika förutsättningar. Vi erbjuder tjänster inom bl a: coaching av chefer/ledare, organisationsutveckling, Human Resource, personlig utveckling, mental träning. Mer...  

Kvinnligatalare.se Vi förmedlar föreläsare, talare, moderatorer, utbildare och underhållare. Både kända kvinnor och nya talanger till marknadens bästa priser. Mer...  

Ledarskapsutveckling i Norden AB För dig som insett lönsamheten med ökad balans och trivsel, bättre psykosocial arbetsmiljö, ökad kunskap, motivation och prestation, minskad sjukfrånvaro och kostnader, ökad effektivitet och produktivitet, ett bättre ledarskap. Mer...  

Lennart Dahlman Affärsutveckling AB Marknadskonsultverksamhet inom sälj-, ledarskaps-, serviceutbildning, attitydmätning, marknadsundersökningar, medarbetarenkäter, kundenkäter, marknadsplanering, affärsplanering. Styrelseuppdrag, ledningsgrupper Mer...  

Lerona Jag hjälper dig att ta första steget inom e-lära. Om du vill förbättra din utbildningsprocess eller börja bygga egna kurser för webben. Mer...  

LIMA Ledarskap Erbjuder ett antal tjänster såsom föreläsningar, mentorskap, ledarskapsutveckling, konflikthantering och karriärcoaching med syfte att inspirera till nytänkande samt öka lönsamhet för företag och öka livskvalitet för individer. Mer...  

Noscasi Education & Training Utbildningsföretag med inriktning på verksamhetsutveckling, förändringsarbete och kompetensutveckling. Hjälper SME-företag med med EU-finansiering. Anordnar internationella Konferens & Golfresor, Mer...  

Omtanken J & M Vi erbjuder företag och organisationer skräddarsydd kompetensutveckling och rådgivning inom personlig utveckling, försäljning samt frisk- och hälsovård. Mer...  

P&L Nordic AB Ett utbildningsföretag som tar ansvar för hela din personals kompetensutveckling. Mer...  

Parmatur Erbjuder utbildning, böcker, konsulttjänster och en multiprojektprojektmodell inom lean produktutveckling och multiprojektledning för organisationer som driver många samtidiga utvecklingsprojekt. Mer...  

Procus Kompetens AB Verksamhetsidén är att skapa ökad effektivitet inom uppdragsgivarens organisation genom att erbjuda grupp- och individutveckling. Mer...  

SEVERUS AB Ett konsult- och tjänsteföretag som vänder sig till små och medelstora företag, samt kommuner och andra offentliga organisationer. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom utveckling, utbildning, marknad och teknik. Mer...  

Säljutveckling med resultatgaranti Att anlita Brixberger Säljkompetens när det gäller säljutbildning, säljcoach, säljrekrytering eller annan säljutveckling ger garanterat förbättrade säljresultat och i förlängningen ökad fakturering. Mer...  

Tid och Tanke AB Konsult och utbildningsföretag inom områdena ekonomi, projektadministration. Mer...  

Utvecklingsledarna i Karlskrona AB Din samarbetspartner för utveckling av grupper, ledare och individer. Ledarskapsutbildning, utvecklande ledarskap, beslutsträning, konflikthantering, program mot spelberoende. Mer...  

VerksamhetsDesign 3L Jag erbjuder utbildningar med engagemang. Jag erbjuder också stöttning när ni ska införa nya arbetssätt som medarbetarsamtal, attitydsundersökningar, målstyrning, m.m. Mer...  

Wolde utveckling Coaching och utveckling av organisationer och ledare Mer...  

AB Förhandlingskonsult Vi är experter på förhandlingar. De senaste 25 åren har vi lärt över 25 000 personer inom näringslivet hur de ska bli bättre förhandlare. Mer...  

Academic House Utbildning och träning i Ledarskap, Projektledning, Kommunikation, Affärsmannaskap och Personlig utveckling. Mer...  

Achieveglobal AchieveGlobal erbjuder marknadens bredaste utbud av utbildning och konsultinsatser i Sverige. Mer...  

Advantum Kompetens AB Är ett nytänkande utbildningsföretag med siktet inställt på få människor och organisationer att lyfta. Vi arbetar med effektiva utbildningar inom Ledarskap, Pedagogik, Affärsmannaskap, HR och är även stöd och processledare för införande av strategiska kompetensprocesser. Mer...  

Advantum Progress AB Hjälper företag att få alla medarbetare med på tåget för att nå ända fram till ett gott resultat. Vi hjälper dig med medarbetarundersökningar, bygga effektiva team, förändringsprocesser, ledningsgruppsutveckling, coaching mm. Mer...  

Advenire Individ- och Grupputveckling Arbetar med teambuilding, teamutveckling, organisationsutveckling, personalutbildning och ledarskap. Mer...  

Aifos Inre och yttre utveckling. Aifos erbjuder metoder och verktyg för personlig utveckling och personalutveckling, vilket ger Dig stöd och inspiration att nå dina mål. Mer...  

Aktivera Det är inte lätt att veta vilken aktivitet eller anläggning som passar bäst för ändamålet. Ibland tar fantasin slut, då är aktivera en hjälpande sammarbetspartner. Mer...  

Alfa-Omega International AB med 30 års erfarenhet av effektivdesign och genomförande av utbildning inom: chefs-ledarutveckling, mentorskap. Kommunikation i teori och praktik. Mer...  

Alliera Företagsanpassad säljträning/säljutbildning för säljare och övrig kundrelaterad personal. Ledarutveckling för chefer och ledare. Mer...  

Almgård Consulting AB Chef och Ledarutveckling, Stress och Krishantering, Ledargrupputveckling. Designar och handleder deltagare i lärprocesser som syftar till att ge individuell utveckling och skapa mervärde för organisationen. Mer...  

Alpha Competence AB Ett snabbt och effektivt sätt att boka dig och dina deltagare på UGL-kurser. Här får du snabbt en översikt över UGL-kurser över hela sverige och en mängd olika datum som du kan välja bland. Mer...  

Annika Gigel Personalutveckling Grupprelationer och personlig utveckling, föreläsning eller grundläggande kurser med focus på det personliga planet. Mer...  

Apply Rekrytering Apply är det personliga rekryteringsföretaget. Vi har mångårig erfarenhet av rekrytering och organisations-utveckling.Vi rekryterar specialister inom logistik, supply chain, inköp, marknad och försäljning. Mer...  

Aptum - Brand & sjukvård Vi säljer alla typer av utbildningar, tjänster och produkter inom brandskydd och första hjälpen. Mer...  

Aventus Utbildning Med utbildning och utveckling vill Aventus skapa styrka och framgång för indviden. Vi ser till varje individs behov både vad gäller spetskompetens och sociala färdigheter. Mer...  

Beda Utveckling Utbildning och support för marknadsförare inom reklam, media, information och desktop publishing. Mer...  

Belbin Svenska AB Utvecklar team och säljare, tränar och licensierar interna handledare och externa konsulter. Mer...  

Bergström HR Consulting Arbetar med personal- och organisationsutveckling. Coaching och team-coaching. Mer...  

Bestseller Arrangerar utbildningar i marknadsföring, försäljning och ledarskap. Arbetar intimt med företagen i Göteborgsområdet och har ett nätverk av företag där nya kund - leverantörsförhållanden skapas. Mer...  

Beteendebyrån Vi arbetar med ledarskap i praktiken och omsätter kunskaper i handling. Istället för teori och modell utvecklar vi beteendet i den aktuella situationen där chefen förväntas agera. Mer...  

Billman Engquist & Company Gruppcoaching, ledningsgruppsutveckling och ledarskapscoaching. Vi hjälper företag och organisationer att identifiera, tillvarata och rikta mänskliga resurser i syfte att nå sina verksamhetsmål. Mer...  

Björn Christensen psykologtjänst Företaget erbjuder psykologiska tjänster till företag och privatpersoner, bl.a. psykoterapi, utbildning och handledning. Mer...  

Blanchard Sverige AB Är ett av världens ledande utbildnings- och konsultföretag inom ledarskapsutveckling samt grupp- och individutveckling. Med hjälp av oss kan företag och dess anställda öka sin effektivitet och produktivitet. Mer...  

Carlsson & Zetterberg Erbjuder coaching både individuellt och i grupp i syfte att utveckla individer och företag. Vi är ICF-certifierade. Mer...  

Carpadia Skapa effektiva presentationer - nå ut med ditt budskap -minska rampfebern. Ta ta kontroll över tiden, motverka stress och må bättre. Är dina möten tidstjuvar? Vi visar hur du gör dem konstruktiva och kreativa. Mer...  

Carpeleo & Tommy P.A. Larsson Personlig Coach och Utbildare. Coaching och utbildning i presentationsteknik, hjälp till självhjälp med relationsproblem, kreativitet och personlig utveckling. Även inspiration och motivation för personlig utveckling och mognande. Mer...  

Celemi Hjälper företag med organisationsutveckling och storskalig förändring genom människor. Celemis konsulttjänster, skräddarsydda lösningar och affärssimuleringar involverar och engagerar människor att arbeta mot ett bättre resultat. Mer...  

Chefskonsulten Vi erbjuder personalstöd till verksamheter inom offentlig sektor, föräldrakooperativ, personalkooperativ, föreningar och mindre privata företag . Mer...  

Chefspoolen i Sverige AB Specialiserade på rekrytering, utbildning och utveckling av personal inom sälj och marknadsrelaterade yrken. Mer...  

Christina Moraeus Consulting AB Jag heter Christina Moraeus och jag arbetar med organisationsutveckling inom näringsliv, kommun, landsting och statliga verk. Mer...  

Coach2coach Coaching Erbjuder utbildningar i personlig utveckling och coaching. Utveckla dig själv eller er organisation med en utbildning i ledarskapsutveckling. Mer...  

Coachutbildning Sverige AB ”Producerar ” professionella och framgångsrika coacher och ger dem möjlighet att bli certifierade. Genom att kunna visa upp ett certifikat på din yrkesfärdighet kan du hjälpa kunden att välja rätt, det vill säga välja dig. Mer...  

Cognosis Utbildning inom affärsvärlden i förhandlingsteknik, presentationsteknik, pedagogik och metodik, säljträning och teambuilding. Mer...  

Communicate Skräddarsydda utbildningar, seminarier och coaching för effektiv internationell affärskommunikation: språk och interkultur, presentationer, översättningar, ledarskap, teambuilding, möten, förhandlingar, säljträning och kundvård. Mer...  

Compete Competence Vi erbjuder utbildningar i affärsutveckling och ledarskap för såväl chefer som säljare för att förbättra säljprocesser och marknadsplaner. Besök vår hemsida för mer information. Mer...  

Condito Erbjuder tjänster inom affärs- och verksamhetsutveckling samt inom individ- och grupputveckling. Marknadsföring, försäljning, SDI-kartläggning samt The Human Element (THE) kurser. Mer...  

Dale Carnegie erbjuder tjänster innom kompetensutveckling och ledarskapsträning i olika former som kurser eller skräddarsydda utbildningspaket för företag. Läs mer om oss och våra kurser eller utbildningar på vår hemsida. Mer...  

Dialog & ledarskap Erbjuder stöd för ledarskap och organisationsutveckling, grundad i gestalterapins teori och metoder - delat ledarskap, coaching, ledarstöd, teamutveckling och teamcoaching. Mer...  

Dimmlich Management Organisationsutveckling och utbildning inom ramen för Human Resource. Mer...  

EC Utbildning Utbildar inom tillämpad IT. Vi erbjuder näringslivsanknutna utbildningar - främst kvalificerade yrkesutbildningar. Systerbolaget EC Konsult bidrar med specialistkompetens vid utveckling och genomförande av t ex företagsutbildning. Mer...  

Eductor HB Vi arbetar med kommunikation, motivation och ledarskapsutveckling. Mer...  

Ehde.se Staffan Ehde hjälper företag och institutioner att konkurrera med nya idéer och skapa en motiverad och inspirerad arbetsmiljö. Mer...  

Encourage livs- och karriärrådgivning Hjälper individer och företag att nå sin fulla potential. Under devisen ”rätt individ – på rätt plats — med rätt förutsättningar”, stödjer vi från identifiering av rätt arbetsgivare respektive rätt kandidat till ledarskap och teambuilding. Mer...  

Ensize AB Ensize erbjuder webbaserade verktyg för att utveckla individer, grupper och företag. Användare är företag som själva driver sin personalutveckling samt konsulter som arbetar med säljträning, ledarskap och rekrytering. Mer...  

Enteleki Skräddarsyr seminarier och kursdagar för företag/organisationer/arbetsgrupper kring temat kreativ kommunikation. Mer...  

ESI International Vi specialiserar oss inom projektledarutbildning och Business Analysis utbildning. Vi erbjuder klassrumskurser, utbildning på plats samt e-utbildning. Våra kurser kan läsas för att täcka ett specifikt kunskapsbehov eller som en del av en certifiering Mer...  

Euro Business School Ett av Nordens ledande konsultföretag inom företagsutbildningar. Mer...  

EuroAcademy AB Ledarskapsutvecklande programprocesser individuellt och i grupp: Management Coaching - Ledningsutveckling - Worldclass service. Mer...  

Ewertson & Tilling Utbildning AB Kompetensutvecklingspartner. Mer...  

Facilitatorhuset / Vikraft Vi hjälper dig att locka fram kreativiteten och engagemanget hos medarbetare i alla typer av organisationer. Mer...  

Firma Fri och Stark Eva Swede hjälper företag och individer med verksamhetsutveckling, personlig utveckling, inre ledarskap och medarbetarskap. Mer...  

FKC Mellansjö Utbildning, handledning och terapi utifrån modellen och synsättet 'lösningsinriktad korttidsterapi'. Mer...  

Framsikt Personalutveckling AB Utbildning, verktyg och konsultation inom teambuilding, ledarutveckling, projektledning, kommunikation och personlig utveckling. Mer...  

Framtidsutbildning AB Erbjuder tjänster inom kvalitetsutveckling, utbildning, projektkonsultstöd och omvärldsbevakning. Mer...  

Föreläsning motivation, affärsutveckling, personlig utveckling | Mera Mål AB Mera Mål AB erbjuder föreläsning i motivation och affärsutveckling. Vi hjälper er att öka era säljresultat och därmed öka era chanser att lyckas med er målsättning. Mer...  

Företagscoach Sandberg AB Personlig coaching för ledare och chefer. Coachar även team och ledningsgrupper. Mer...  

Förhandlingskonsult Iwar Unt AB Experter på förhandlingsteknik. Utbildar och ställer upp som inhyrd expert. Egen utgivning av litteratur i ämnet på svenska, danska, norska och engelska. Mer...  

Förändringsakademin AB Skapar framtidens organisationer genom DIA - Den Ideala Arbetsplatsen ®, ILAB processen ® och samarbetet i G2G. Mer...  

Handelsakademin Sedan 1994 utbildar och kompetensutvecklar Handelsakademin elever och företag inom svensk handel, service och försäljning. Vi har även en omfattande konferensverksamhet med många nöjda och återkommande gäster. Mer...  

HiTeach MtP AB Vi för över projektkompetens genom vår projektmodell, öppna utbildningar inom Projektskolan och företagsanspassade utbildningar - men också genom närvaro. Våra produkter och tjänster kan samlas till ett komplett projektkontor. Mer...  

Hitta rätt säljutbildning Vi samarbetar med Sveriges bästa utbildningsföretag och hjälper varje månad hundratals personer att hitta rätt säljutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga delar av Sverige. Mer...  

Horisont Kompetensutveckling AB Utbildningsföretag som erbjuder utbildningar inom coaching, säljteknik och kompetensutveckling i Göteborg. Välkomna. Mer...  

HR Academy Kvalificerade rekryteringar eller urvalshjälp vid rekryteringar främst inom IT-området. Mer...  

Human Resource AB Utbildningsföretaget med syfte att nå ett effektivare och mänskligare företag där ett positivt arbetsklimat främjar lönsamhet och utveckling. Mer...  

Högström & Co Vi hjälper er med rekrytering-urval, executive search, personalutveckling och organisationsutveckling Mer...  

I Will Not Complain AB Managegementkonsulter och HR-specialister. Mer...  

idé broomé ab - det lilla utbildningsföretaget Bedriver kurser i UGL - Utveckling Grupp Ledare, Växtkraft Mål 3, arbetslagsutveckling och personlig utveckling. Mer...  

InfoKomp AB Ett utbildningsföretag som jobbar med medarbetarutbildning, kompetensutveckling, datakörkortet, kunskapslyftet, distansutbildning m.m. Mer...  

Insight & Opportunities AB Vi arbetar med ledarskapsutbildningar, NLP utbildningar, coaching, teambuilding, personlig utveckling & hälsoorienterat ledarskap. Välkommen till Insight & Opportunities. Mer...  

Institutet för liv och arbete Förändring och utbildning för individ och organisation. Mer...  

Integretik Föreläsningar och workshops om etik, hälsa, företagskultur och stresshantering. Handledning (förebyggande och rehebiliterande) individuellt och i grupp om stresshantering och utmattningssyndrom. Mer...  

Intellego Utbildning AB Konsultföretag som arbetar med företagsanpassad personal- och ledarutveckling, främst inom ekonomi, ledarskap och personlig kommunikation. Mer...  

IPU Profilanalys Metoden med den pedagogiska tydligheten, det teoretiska djupet och färger som neutral beskrivning av beteenden. Mer...  

Janke Wikholm AB Erbjuder kurser, seminarier, föreläsare, debattinlägg och konsultstöd inom arbetsmiljö, ledarskap och produktivitet. Mer...  

JXE Coaching & Mental träning Välkommen till JXE Coaching & Mental träning som är ett konsultföretag som jobbar för människor och organisationers positiva utveckling och välmående, så att de kan prestera och må bra, för att nå de allra bästa resultaten. Mer...  

Kimmy Säljutveckling Välkommen till Kimmy Säljutveckling. Med min långa erfarenhet inom besöksbokning och offentlig upphandling hjälper jag er med säljutbildning och säljcoachning. Mer...  

Kommunikationsutveckling AB Företaget erbjuder personal- och ledarutveckling med UGL som bas. Vi genomför varje år mer än 40 st UGL-kurser och har under åren skaffat oss en gedigen erfarenhet inom området. Mer...  

Kommunikationsutveckling AB Erbjuder personal- och ledarutveckling med Ugl som bas. Mer...  

Kompetensmäklarna i Uppsala Erbjuder utbildning och utveckling av företag och organisationer. Mer...  

Kompetensverket Vi erbjuder utbildningar inom ledarskap, kommunikation, pedagogik och försäljning. Vi representerar även LIFO® i Sverige, för utveckling av team och ledare. Mer...  

KonsultCompagniet Vi effektiviserar både privata och offentliga organisationer avseende rekrytering, ledarskap och grupputveckling. Mer...  

Kunskapsbanken Vill du lära dig mer om stress, utvecklingssamtal, rökning, belysning, må bra, kroppsspråk eller att skriva rapport? Kunskapsbanken innehåller då en kurs som passar dig. Oavsett tid eller plats så finns Kunskapsbanken alltid tillgänglig via Internet. Mer...  

Lange Sales AB Ett av Skandinaviens mest välrenommerade konsultbolag inom försäljning och säljledning. Deras utbildningar är i absolut världsklass. Mer...  

Learning Tree International AB Över 100 praktiska kurser inom IT, Ledarskap, Projektledning och Personlig utveckling för IT-specialister och chefer. Leverantörsoberoende och intensiv (2-5 dagar)B2B-utbildning med yrkesverksamma instruktörer. Mer...  

Lennart Hjelm Tankens Kraft Är en av Sveriges mest uppskattade underhållare och föreläsare. Föreläser på svenska och engelska. Mer...  

Ljuset i Göteborg HB Hjälper er att ta ett helhetsgrepp på er organisation och se till så att alla delar samverkar mot ert gemensamma mål. Vägen dit består ofta av: Ledningsgruppsutveckling - Ledarutveckling och Implementation i den övriga organisationen Mer...  

Loeld Presenterar AB Lars-Peter Loeld är inspiratör, föreläsare, moderator och beteendevetare. Arbetar för svenskt och internationellt näringsliv. Mer...  

Lycka Coaching och Utveckling Erbjuder dig möjligheter att utvecklas genom coaching och mental träning för att nå bra och snabba resultat. Mer...  

Lysande utsikter AB Konsultföretag inom organisations- och ledarskapsutveckling. Vi erbjuder säljutbildning samt kurser inom ledarskap. Du som vill bli en effektiv ledare, utbildare eller gruppmedlem kan gå en kurs inom UGL. Mer...  

Lära för Livet seminarier Information om seminarier och kurser. Mer...  

Löfgrens Analys AB Samtalsbehandling (KBT), föreläsningar, kurser och rådgivning inom social påverkan, manipulation, etik och sekter. Mer...  

Marie Mauritzson Utbildning och Inspiration Mitt arbete består av fyra delar, arbetslagsutveckling, stresshantering och personlig utveckling, individuell samtalsterapi och inspirerande resor. Jag har arbetat som organisationskonsult sedan 1990 främst inom offentliga sektorn. Mer...  

MarknadsSkolan Vi håller intensiva kurser inom affärs- och marknadsutveckling, marknadsplan, marknadsföring, ledarskapsutveckling och lönsamhet. Mer...  

Metoda Konsulter AB Består av två konsulter, Lena Börjeson och Klas Gustavii, båda certifierade managementkonsulter enligt internationell standard. Mer...  

Mikael Reuterswärd Produktion AB Föreläsare, utbildare, individ- och grupputvecklare Mer...  

Miljökonsulter Certifiering och certifieringstjänster inom ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 OHSAS 18001 samt utbildning. Mer...  

mind your head AB Beskriver Johan Plates verksamhet som författare, föreläsare och mental rådgivare. Information om olika föreläsningar, litteratur och dessutom en nyhetssida. Beställa böcker mm. Mer...  

Montico Här presenteras information som berör möjligheter till professionella tjänster inom bemanning, utbildning och rekrytering. Mer...  

Morgondagen AB Utbildad konsult inom jämställdhet och mångfald, stöd för jämställdhetsplaner, mångfaldsplaner, jämställdhetsintegrering, utbildning och organisationsutveckling. Mer...  

MPS Sverige Våra tjänster syftar till att förbättra företagens lönsamhet genom att kombinera rätt personer och kompetens med rätt affärsstrategi, det vill säga samordna Personalstrategi och Affärsstrategi. Mer...  

MultiCultural Competence (MCC) Erbjuder kompetensutveckling i interkulturell kommunikation med interkulturell träning och rådgivning för internationalisering och mångfald. Information från nyhetsbrev med tips hur vi kan samarbeta bättre över kulturgränser och användbara länkar. Mer...  

Mölk Kompetens AB Ett utbildnings- och designföretag i Linköping som arbetar framförallt med vuxenutbildning inom olika projekt och mindre kurser. Mer...  

Newstart Nordic AB Vi arbetar med Talent Management och erbjuder tjänster, kurser, metodik och verktyg inom coaching, karriärutveckling, ledarskap, HR-stöd, outplacement och förändringsledning för individ och organisation. Mer...  

Nordic Institute AB Nordic Institute of ABs särart är bl a att kombinera den Mentala Träningen med NLP. Nordic Institute of ABs utbildningar bygger på inlärning och förändring både på det omedvetna och på det medvetna planet. Mer...  

Nordisk Säljutbildning AB Vi har sedan starten 1981 utbildat över 40.000 personer i Norden, inom områdena Försäljning, Service och Personlig utveckling. Mer...  

Nordmark Vi utvecklar människor för att skapa bättre affärer. Och vänder oss till små och medelstora företag med vilja att utveckla både företag och medarbetare. Mer...  

Obligentia AB De områden som ligger inom vår kärnverksamhet är:• Affärsutveckling• Organisationseffektivisering• Utbildning. Mer...  

Ordrum AB Av oss kan du få hjälp med utbildning inom mänsklig kommunikation, retorik, presentationsteknik och ledning av konferenser samt utarbetande av kommunikationsstrategier. Mer...  

P.S Carpe Diem Utbildningar Vi arbetar med några av de mest kraftfulla verktyg och modeller som finns tillgängliga för personlig utveckling idag. Mer...  

People Impact i Sverige AB Arbetar med utveckling av organisationer, individer och team. Våra kunder är framför allt företag och offentlig verksamhet i tillväxt eller annan förändring. Mer...  

Peratt.com Producent och Coach redovisar dels sina projekt i Manus AV-produktion med film, TV och musikal dels sin verksamhet som Coach, föreläsare och utbildare inom Visam (vision och samverkan) med kursen Språngbrädan och dess Livskompass. Mer...  

Personlig coach Göran Carlsson Göran Carlsson erbjuder individuellt stöd och utveckling till dig. Oavsett om du är företagskund eller privatkund erbjuds du coaching som är helt anpassad utifrån din situation. Göran Carlsson är ICF certifierad coach. Mer...  

PO Samtalspartner Företag som arbetar med människors personliga utveckling. Vi arbetar med Gestaltterapi,ledningsutveckling och personalstöd. Samtalspartner arbetar även med laserbehandling Medicinsk LågenergiLaser LLLT samt rekreation, konferenser och fiske Mer...  

Pocket Unikt konsultföretag som stöder organisationer i förändringsprocesser. Vi förtydligar dilemman genom interaktiv teater, med improvisationer och dialog skapas alternativa lösningar. Vi initierar engagemang, nytänkande och hållbarhet. Mer...  

Praesto Production Information om intuition samt om föredrag, kurser och konsultation inom intuition, intuitivt ledarskap och kreativitet. Mer...  

Prana Kurser i personlig utveckling, ledarskap, stresshantering och frigörande andning. Mer...  

Radapto Hälsa & Coaching Vi erbjuder säljcoaching individuellt eller i grupp. Hos oss kan du få en karriärcoach och ett omfattande hälsoarbete för ditt företag och dess anställda. Mer...  

Risling Partners organisationspsykologi AB Arbetar sedan 10 år tillbaka med förändringsprocesser och medarbetarutveckling. Vi utvecklar kommunikation, organisatorisk kompetens och ökad mognad hos medarbetare, grupper och organisationer. Mer...  

Rolf Estelle Konsult AB Använder målfokusprogrammet The Score Management för ökad målmedvetenhet i hela laget och hos varje medarbetare. Mer...  

Scandinavian Seminars AB Arrangerar seminarier, konferenser, utbildningar, events samt kundseminarier. Vi föreslår och genomför projekt som stärker våra kunders affärsmöjligheter hos sin målgrupp. Vi är både tankesmedja och producent i marknadskommunikation. Det har vi varit sedan 1985. Vår filosofi bygger på att ’’Människor är alltid människor, men inte alltid kunder’’. Mer...  

ScandiTeam AB Tillhandahåller träning för att effektivisera företag och organisationer Mer...  

Selinda Vi är ett Göteborgsföretag som främst arbetar med kvalitetsfrågor, men även med marknadsundersökningar och etablering av kundkontakter. Mer...  

Sikt Vi utför scenarioplanering, strategiskt tänkande, affärsutveckling och coaching. Mer...  

Sikta Urval Ett rekryteringsföretag som arbetar med specialister på tjänstemannanivå upp till mellanchefsnivå. Mer...  

Silf Competence Erbjuder såväl kompetensutveckling som konsultverksamhet med inriktning på inköp/upphandling och förhandling, logistik, produktion och e-handel. Mer...  

SIPU-gruppen Utbildning och konsulttjänster, inom bl.a. arkiv och dokumenthantering, skriftlig och muntlig information, språkvård, förvaltning och affärsjuridik, EU/EG, ekonomi, verksamhetsutveckling och utvärdering. Mer...  

Sivart Gruppen Bedriver främst individuell utveckling och utbildning för personal i företag och egna företagare. Mer...  

Sjöstrand Consulting Vi hjälper personer och företag att snabbt lösa sina problem och ta fram det absolut bästa ur sig själva. Konkurrera om framtidens kunskap redan idag. Mer...  

Skandinaviska MarknadsGruppen AB SMG är en organisation som med erfarna konsulter assisterar företag och organisationer med rekrytering av marketingpersonal, träning och vidareutveckling av personal inom marketing samt marknadsföring. Mer...  

Skapande Pedagogik AB Utbildningsföretag som anordnar föreläsningar i olika pedagogiska ämnen på olika orter i Sverige. Målgruppen är förskollärare, lågstadie- och mellanstadielärare samt personal på fritidshem. Mer...  

Skaparlust Agneta Falk utbildar och leder Open Space-möten. Effektiva och roliga möten där deltagarna är aktiva och ni får bra beslut. Mer...  

Slipsten Säljutveckling Erbjuder tjänster inom säljutbildning och verksamhetsutveckling. Kärnområden är förutom försäljning och kundrelationer även personlig utveckling, presentationsteknik och motivation. Mer...  

Stockholms Ledarinstitut AB Erbjuder tjänster och utbildningar med syfte att skapa välmående och effektiva organisationer. Mer...  

Svenskt Ledarskap Stödjer och utvecklar företag och förvaltning genom kvalificerad ledarutveckling. Mer...  

Säljpartner - Din Säljcoach på nätet Är du säljare? Säljcoach? Företagare som vill få in mer pengar? Bra. Då vill vi välkomna dig till Säljpartner - Din säljcoach på nätet. Här hjälper vi dig (Och du dig själv) med att utveckla dina säljande egenskaper och finna inspiration. Mer...  

Sällma AB Genom utvecklingsinsatser inom utbildning, analys, rekrytering samt individuell utveckling och teambuilding ökar vi inre och yttre effektivitet hos våra uppdragsgivare. Mer...  

Talarforum i Skandinavien AB Vi skapar möten som bidrar till att stärka våra kunders attraktions- och konkurrenskraft. Vi ger dig kvalitetssäkring och hög service. Över 7000 talare i vårt nätverk. Tel 08-545 535 00, info (at) talarforum.se Mer...  

Tankegalleriet Presenterar ett företg med säljutbildning coachning och tjänsteförsäljning av chefstjänster inom sälj. Mer...  

Tankeställaren Erbjuder utbildningar i argumentationsanalys, etik, filosofi och analytiskt tänkande. Kompetensutveckling för utvärdering, utredning, effektivitetsrevision och förhandling. Mer...  

TD Utveckling Personalutveckling för mer produktiva medarbetare. Seminarier, kurser och föreläsningar. Mer...  

TPT, Sälj- och Ledarskapsutveckling AB Skräddarsydda utbildningar för alla typer av företag. Mer...  

Training Partner AB Erbjuder kompetens för att utveckla och träna kundens organisation och personal. Mer...  

Triolog Vi erbjuder organisations- och ledarskapsutveckling, utbildning, rekrytering, individstöd och handledning. Mer...  

Troedson Konsult AB - Paradigmmäklarna Konsultföretaget som arbetar med företagsrekonstruktion, personalutveckling och organisationsförändringar. Mer...  

Trollpennan HB Utbildning i presentationsteknik. Här hittar information om utbildningar och uppskattad familjeunderhållning. Mer...  

Trust Har sedan 1990 arbetat med att utveckla ledare och organisationer. Vår ambition är att förena människors vilja och kunskap att utveckla sin organisation och sig själv. Vår erfarenhet är att det bör ske genom konkret handling. Mer...  

UGL 2008 blogg Försvarshögskolan uppdaterar kursen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Här finner du en oberoende blogg om den nya versionen av UGL. Här läser du nyheter om UGL 2008, kommenterar och diskuterar denna ledarskapsutbildning. Mer...  

Utbildning Hitta rätt utbildning till din personal! Utbildning.nu erbjuder Sveriges vassaste utbildningar som leds av inspirerande utbildningskonsulter med lång erfarenhet från näringslivet. Mer...  

Utbildningsbyrån AB Vi producerar kompletta utbildningspaket. Mer...  

Utbildningsgruppen AB Genomför skräddarsydd utbildning inom bl.a. Internet och intranet, humanistisk kommunikation, policy runt kompetensutveckling, PC-utbildning, programmering, projekt och affärsekonomi. Mer...  

Utbildningshuset Engström & Braders AB Vi utvecklar människors kompetens, prestation och motivation i företag och organisationer med hjälp av upplevelse baserade och relationsorienterade insatser. Mer...  

WE Consult Personal & Arbetsmiljö AB Vi arbetar med helhetsmodeller och erbjuder utvecking av arbetsmiljö & organisation. Utbildning inom avgångsamtal och psykosocial arbetsmiljö. Vi utför organisationstest samt ger individuell utredning & rådgivning vid dolt missbruk. Mer...  

Vendor Specialiserade på att utveckla säljorganisationer, främst mot teknikföretag och tjänsteföretag. Mer...  

Verto Konsult AB Konsultföretag som stödjer arbetsgivare och individer vid omställningsarbete. Mer...  

Wipro AB Engagemang och positiv stämning, effektivitet utan stress, service och kundbemötande, lönesamtal, att framträda inför grupp samt utveckling av ledningsgruppen är några av de områden vi jobbar med. Mer...  

VQM, Vision, Quest & Management I en föränderlig omvärld erbjuder VQM, Vision Quest & Management verktyg & metoder för tillämpning i både mot- som medvind. VQM verkar för en hållbar utveckling för ledare och medarbetare inom näringsliv, offentlig sektor och andra verksamheter. Mer...  

Vägvisarna Management AB Vi arbetar med coaching, handledning och vägledning av personal i organisationer och företag. På alla nivåer i hiearkin. Utbildningar i Svåra samtal, för High potentials m. m. Mer...  

Xmentor Sweden AB Ett nätverk av konsulter inom olika discipliner; företagsledning, projektledning, marknadsföring, intern och extern kommunikation. Mer...  

Yccess AB Konsult inom personlig kommunikation, kommunikationsstilar, beteendestilar och personlig försäljning. Välkommen till ditt konsultföretag. Mer...  

Yeh yeh coach & konsult jobbar med coachning för kraft, energi och fokus inom områdena livscoachning, karriär, hälsa och rock ´n roll. Jag riktar sig både till privatpersoner och till företag. Mer...  

Ylva Lindskog Jag erbjuder företag och organisationer tjänster för utveckling av ledare, grupper och enskilda medarbetare. Jag erbjuder också individer och par samtalsterapi bl a med Psykosyntesen som grund. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark