Brandsäkerhet


Brandskyddsprodukter och annat som skyddar mot brand.

57 länkar

0 brutna

57 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Kent Ruuth Konsult AB Specialist inom explosionsfarliga områden med gas, ånga, dimma och damm. Utför klassningsplaner för riskområden med damm och gas. Rådgivning vid val av elektrisk och mekanisk utrustning för installation i explosionsfarlig miljö. Mer...  

Brandskydd Det senaste och bästa inom detektering av rök, flamor, gnistor, värmestegring och explosioner i högriskområden och svårhanterliga miljöer. Mer...  

Pyrocom Sweden Släckspray Pyrocom släcker elden innan den hinner sprida sig. Släckspray Pyrocom skyddar hemmet, bilen, båten, husvagnen . Mer...  

 
 

Safeteam i Sverige AB En komplett säkerhetsleverantör. Vi tillhandahåller produkter, tjänster och lösningar inom följande områden: Lås, larm, smide, passersystem, skåp, stöldskydd m.m. Utbildningsverksamhet. Jourservice dygnet runt, året runt. Mer...  

AB Aros Brand Service, leverans och montage av allehanda brandsläckningsutrustningar såsom Tempus släckare och släckanläggningar med Argonit och koldioxid. Brandlarm, rökluckor,utrymningsplaner, GPS navigatorer, brandposter. Mer...  

Accenta Tillverkar och marknadsför ett brett program av nöd- och reservbelysningsutrustningar. Inte bara den bekanta gröna skylten utan även den avancerade elektroniken som driver armaturen. Mer...  

Afriso Ema AB Vi säljer och underhåller stationära gaslarm & bärbara gasvarnare för övervakning av giftiga och explosiva gaser samt syre.Vi representerar ett av världens största automations-företag - Honeywell Analytics. Mer...  

Aptum - Brand & sjukvård Vi säljer alla typer av utbildningar, tjänster och produkter inom brandskydd och första hjälpen. Mer...  

Arbomi AB Erbjuder systematiskt brandskydd och företagsanpassad komplett SBA-arbete för fastighetsägare, stadsdelsförvaltningar och verksamheter. Vi utför även brandskyddsutbildningar för personalen. Mer...  

ASAP Ritkonsult Vi tillverkar utrymningsplaner, Brandskyddsritningar, Insatsplaner, Orienteringsritningar, Sprinklerritningar mm. Vi erbjuder även vektorisering till mycket låg kostnad exempelvis göra om befintliga pappersritningar, kartor mm till CAD-filer. Mer...  

Ask & Embla / A&E CAD AB Utrymning: Tillverkar utrymningsplaner enligt användarens behov och krav. Utför analys. Tillverkar specialskyltar. Ritningarna utförs i datorstödd ritteknik (CAD). Mer...  

AT Brandskydd AB Certifierad anläggarfirma vattensprinkler. Vi utför total- och generalentreprenader inom vattensprinklersystem, vattendimma, gassläcksystem, brandlarm samt service på dessa. Mer...  

Attentoshop Vi arbetar med brandsäkerhet av högsta kavlité. Varumärket för brandsäkerhet är Housegard. Godkänt i både hem och företagsmiljöer. Vi gör det enkelt att känna sig trygg! Mer...  

BC Brandtätning AB Brandskydd, brandtätning, brandskyddsmålning, brandisolering Mer...  

Brand & Utrymningsteknik AB Här hittar du det mesta inom brandskydd som brandlarm, brandsläckare och nödbelysning. Mer...  

Brandex brandtätningar AB Vi utför installation av brandtätningar, brandskyddsmålning samt brandskyddsisolering med på marknaden alla förekommande produkter. Mer...  

Brandkonsulterna i Mälardalen AB Utför uppdrag i Stockholm och hela Mälardalsregionen. Vi projekterar ett väl fungerande brandskydd genom flerårig erfarenhet inom brandkonsultbranchen. Mer...  

brandskydd, snöklipp, röklucka - Hald & Tesch Vi ger dig rådgivning om brandskydd, snöklipp och röklucka. Vi utför också service inom dessa områden. Mer...  

Brandskyddsbutiken Butiken på Internet där du kan handla allt inom Brandskydd. Mer...  

Brandskyddsmålarna AB Vi utför brandskyddsmålning av bärande stål och trä, brandisolering med stenull och andra produkter samt brandtätningar i Norden. Försäljning av brandskyddsmaterial Mer...  

Brandtek AB I mer än ett kvarts sekel har brandtek ab tillverkat brandposter med centrumslangrulle. Vi tillverkar idag c:a 4000 brandposter per år, av dessa går 40% på export. Huvudkontor och försäljning är beläget i Tullinge söder om Stockholm. Mer...  

Brandtekniskt Center AB Konsulterande ingeniörer inom brandskydd. Besiktning av brandlarm och sprinkleranläggningar. Utbildning inom regelverken SBF / RUS. Utbildning av anläggningkötare. Utrymmningsplaner etc. Mer...  

Brunicon AB Ett konsultföretag som arbetar med riskhantering, brandskydd, systematiskt brandskyddsarbete (SBA), brandskyddsdokumentationer, ATEX, explosion, dammexplosion, arbetsmiljö, driftsäkerhet och kapitalskydd. Mer...  

Cadsafe Ett konsultföretag som har specialiserat sig på att rita utrymningsplaner och orienteringsritningar för automatiska brandlarm. Hjälper även Företag/kommuner att upprätta ett sk systematiskt brandskyddsarbete. Mer...  

Ce Sprinkler AB Certifierat, välrenomerat brandskyddsinstallationsföretag med verksamhet sedan 1950. Utför installation, modifikation och allt arbete som har med sprinkleranläggningar att göra. Mer...  

CLOB. Sågbacken Vi säljer stängsel, elstängsel samt brandredskap. Vi säljer nu även vedmaskiner, vedklipp, vedkombi, vedklyv, vedkap samt bandsågverk, kedjesågverk och järnhästen Välkommen att klicka in på vår hemsida för filmvisning av våra maskiner. Mer...  

CLP System AB CLP Gruppen är idag verksam i över 30 länder inom området säkerhet och skydd. Produktsortimentet omfattar allt från vapenunderhåll, batterier och elteknik till minskydd av fordon samt explosions- och brandskydd, metalldetektorer med mera. Mer...  

Connectron AB Leverantör av utrustning till företag och Svenska myndigheter t ex Brandförsvar och Polisen. Batteriladdare, rökdykarlampor, signallampor, headset och kommunikationsutrustning. Mer...  

EA Rosengrens AB En av Europas ledande tillverkare och leverantör av säkerhetskoncept som skyddar mot stöld, inbrott och brand. Mer...  

ELE Engineering AB Ingenjörsbyrå för elektroteknik. Utredning, projektering, kontroll och besiktning inom kraft, belysning, teleteknik, data, inbrottslarm, brandlarm, säkerhet, spänningsutjämning, styr och övervakning, industri-/fastighetsautomation samt hissar. Mer...  

F P D Scandinavia AB Flytande Sugsil 93 gör det möjligt att använda alla ytvatten för släckningsarbete. Flytande skräp och dyiga bottnar är inte längre ett problem. Mer...  

Fiberson AB Fiberson utvecklar, tillverkar och marknadsför system för branddetektering baserad på fiberoptiska sensorkablar. Mer...  

Finlarm AB Fristående säkerhetsföretag med huvudinriktning på medelstora och stora säkerhetsanläggningar, vilket innefattar inbrottslarm, brandlarm, passerkontroll och CCTV, datasäkerhet och kompletta nätverk. Mer...  

Firefly AB Firefly - Brandskydd för industrin Mer...  

Glajal Brand Är ett brandskydds- och utbildningsföretag i Eskilstuna Mer...  

Gustav Westerstrand Production AB Vi kan erbjuda dig spisövervakare i olika varianter med eller utan överhettningsskydd. Säkerhet för bl.a. handikapp- och demensboende. Mer...  

Housegard brandsäkerhetsprodukter GPBM Nordic AB's vision med Housegard brandsäkerhetsprodukter är att göra brandsäkerhet lättillgängligt och enkelt för alla hushåll och med det kraftigt bidra till minskade brandolyckor. Mer...  

Informationsbolaget Arbetar med försäljning och produktion av utbildningsmaterial inom Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Vi har verktyg för att arbetsplatser ska kunna komma igång med sitt SBA. Vi bedriver också utbildning inom SBA. Mer...  

Kamic ISO certifierat handels- och agenturföretag som arbetar med el- och elektronikkomponenter med inriktning på ljus och säkerhet. Mer...  

Larmator Energi AB Allt innom säkerhet. larm, passersystem, brandskydd, Tv-övervakning Mer...  

LarmPoolen i Västervik Allt inom säkerhet. Vi arbetar med konsultation, installation och leverans av säkerhets produkter, såsom larm, brandlarm, alla sorts kassaskåp, dataskydd m.m. Mer...  

MKS Sverige AB Inriktat på försäljning av anpassade helhetslösningar inom segmenten CCTV, varu/produktskydd och inredning för handel, industri och offentlig miljö Mer...  

Mälardalens Brandservice AB Förebyggande brandskydd, utbildning, SBA, utrymning, brandskydds- och första hjälpenutrustning. Utför service på brandredskap, brandgasventilatorer (rökluckor), nödljusarmaturer mm. Hjälper även till med upprättande av SBA och egenkontroller. Mer...  

Prefire Syd Vi arbetar med passivt brandskydd av högsta kvalitet. Vi erbjuder brandskyddskonsultation, brandskyddsmaterial, brandkontroll och brandfogning. Mer...  

Professionell Säkerhet AB Vi installerar, servar och underhåller inbrottslarm, överfallslarm, passersystem, kameraövervakningssystem, brandlarm och utrymningslarm. Mer...  

QualiSign Säljer efterlysande utrymningsskyltar via webben. Mer...  

ROKA Information AB Utbildning, dokumentation och provningsutrustningar inom brandskydd. Mer...  

Svensk Brandservice AB Vi erbjuder brandskydd och släcksystem för god brandsäkerhet för exempelvis vindkraftverk. Välkommen till svenskbrandservice.se Mer...  

Svensk Brandtjänst Service AB Vi tillhandahåller försäljning av produkter, montering, systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), Utrymningsplaner och Utbildningar. Mer...  

Uddevalla Brandservice AB Komplett leverantörs- och serviceföretag för förebyggande brand- och säkerhetsskydd. Mer...  

Unifire AB Här hittar ni bl.a. hydraulverktyg, pumpar, fläktar, räddningssåg, kapskivor, båtar och naturligtvis strålrör. Mer...  

Wirefree Protection Scandinavia AB Distributör för trådlösa säkerhetsprodukter framförallt brandlarm på den skandinaviska marknaden. Mer...  

Woodsafe Timber Protection Vi erbjuder trä- och plywoodvaror som är brandimpregnerade med Dricon eller Non-Com och som uppfyller ytskiktsklass B-s1,d0. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark