Kvalitetssäkring


25 länkar

0 brutna

25 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Håkan Wenell Quality Företaget bedriver konsulterande verksamhet inom områdena Kvalitets- och Miljöledning. Mer...  

Kvalitetspartner Dan Sundström Beläget i Stigtomta, Nyköping. Har specialiserat sig på att stödja företag som vill införa ett kvalitetssystem enligt ISO 9001, QS 9000, ISO 3834-2, ISO/TS 16949, och/eller ett miljöledningssystem enligt ISO 14001. Mer...  

Nordcert AB Nordcert verkar för produktkvalitet, kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring inom områdena betong, stål och ballast. Verksamheten bedrivs genom certifiering, tillverkningskontroll, utbildning och information. Mer...  

 
 

Quality Management Training Insititute Spcialister inom ISO 9000, QS 9000, ISO 14000 och supply chain management. Mer...  

Artisma Consulting AB Verksamhetsledning enligt standarden ISO 9000 och 14000 (kvalitets- och miljöledningssystem). Mer...  

Bergström & Hellqvist AB Konsult och utbildningsföretag som utvecklar framtidens livsmedelsföretag. Tjänster, utbildningar och böcker inom ledningssystem för livsmedelssäkerhet, kvalitet och miljö. Mer...  

Bureau Veritas Certification Sverige AB Världsledande certifieringsorgan inom Kvalitet, Miljö, Säkerhet, Hälsa och Socialt Ansvarstagande . Vi har utfärdat över 100 000 ackrediterade certifikat över hela världen. Mer...  

Caresafe CareSafe verkar för att skapa en tryggare och säkrare sjukvård. Vi arbetar med patientsäkerhet, avvikelsehantering och patientsäkerhetskulturer för att unvika vårdskador! Mer...  

CE-Assistans Sverige AB Välkommen till CE-Assistans Sverige AB. Vi är ett konsultbolag specialiserade på EU's regelverk och närbesläktade områden som CE-märkning, riskanalyser samt informationssäkerhet. Mer...  

Certway På vår hemsida finns den information som du behöver om företags miljö- och kvalitetsarbete enligt ISO 9001, ISO 14001 och FR 2000. Mer...  

Det Norske Veritas Verkar för att säkra liv, egendom och miljö. Erbjuder ett brett spektrum av tjänster; från besiktning och provning, olika typer av certifiering (ledningssystem, produkter, personer) och klassning av fartyg till utbildningar. Mer...  

Eagle Security Är ett auktoriserat bevakningsföretag. Vi har specialiserat oss efter erfarenhet, inom ordningshållning och service av olika publika miljöer där ordningsvakter, väktare och andra serviceinriktad säkerhetspersonal behövs. Mer...  

European Quality & Environment (EQE) Europas ledande kvalitetsregister, i samarbete med de ledande certifieringsbolagen. Mer...  

Ingenjörsfirman P Henriksson AB PHAB. Innehåller teknisk support. Kvalitetssäkring. Mer...  

Kvalitet & Säkerhet AB Programvaror för bl a kalibrering, underhåll, leverantörsbedömningar samt anbudsutvärdering. Konsultation inom revision och leverantörsbedömningar för företag och myndigheter. Projektledning. Mer...  

Lefab Företagskonsult AB Ett konsultföretag som utvecklar företag och organisationer inom ledarskap och kvalitet. Mer...  

Mindsec Vi levererar säkerhetsutbildning om bland annat säkerhetstänkande, krishantering och riskanalys. Mindsec tillgodoser information för er verksamhet samt ökar er vaksamhet mot omvärlden i syfte att skydda och stärka ert företag och varumärke. Mer...  

Qvalinova AB Hjälper företag med förbättringsarbete, miljö, kvalitet och ledningssystem enligt ISO 9001, ISO 14001, CE-märkning. Mer...  

Rådet för E-handelscertifiering Verkar för en säker och trygg e-handel genom en kvalitetsmärkning för e-handlare och e-butiker som följer en av oss fastställd kravstandard. Märkning av en Certifierad E-handel sker med en datummärkt symbol. Mer...  

SEMKO MedTech Anmält organ för EUs medicintekniska produktdirektiv med certifiering av produkter och kvalitetssystem, samt informationstjänsten MEDTECHinfo. Mer...  

SFK Småland Regionförening i Svenska Förbundet för Kvalitet. Ökad produktivitet, ökad konkurrenskraft och bättre lönsamhet är resultatet av en målmedveten satsning inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Mer...  

SMP Svensk Maskinprovning AB Beskrivning av SMP ackrediterade tjänster inom områdena certifiering, provning, besiktning, CE-märkning m.m. Mer...  

Swedcert AB Swedcert är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av energiexperter. Besök vår webbplats för mer information om vår CE certifiering med årlig kontroll! Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark