Pappersindustri


Papperstillverkning.

16 länkar

0 brutna

16 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Celest Paper Klippan AB Leverantör av borddukningsprodukter som t.ex. servetter, dukar och ljus till hotell, restauranger, fast-food och övriga matställen som ligger utanför det privata hemmet. Distributionen sker uteslutande genom grossist. Mer...  

EIE-Maskin AB Marknadsför transmissions-, papper- och cellulosaprodukter till den skandinaviska industrin. Mer...  

HBX Service Arbetar med förebyggande och avhjälpande underhåll av pappersmaskiner. Tyngdpunkten ligger på inloppslådor och virapartier. Utför även uppriktning av andra maskinutrustningar samt nymontage, reparationer, nykonstruktion och smide. Mer...  

 
 

Holmen Paper En av Europas ledande tillverkare av trähaltigt tryckpapper med pappersbruk i Norrköping, Hallstavik, Vargön och Madrid. Mer...  

Infibra AB Sveriges bästa priser på bänkpapper för massage, non-woven supermjuk kvalité och torkpapper, toapapper, dukar till fotvård och torkpapper till industriella tillämpningar med höga krav på absorption. webshop finns. fraktfritt vid större kvantiteter. Mer...  

INNVENTIA AB Ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, grafiska medieprodukter, förpackning och bioraffinaderi. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning till direkta uppdrag. Mer...  

NorCoat AB Papperslaminat, torrgummerat papper, etiketter och karbonpapper. Mer...  

Nordic Paper Tillverkare och leverantör av specialpapper för livmedelsindustrin. Mer...  

Oscar E. Svensson & Co leverantör till plastbearbetare, tryckpapper för grafiska ändamål, förpackningsmaterial Mer...  

Papernet Papernet är ett av Mentor onlines branschvisa nätverk och fungerar som ett elektroniskt torg för skogsindustrin. Mer...  

Papperskedjan Rikstäckande med lokala pappersgrossistföretag på 14 orter i landet. Vi är specialister inom områdena kontor, hygien- & torkpapper, lokalvård, industriemballage, butiksemballage och servering. Mer...  

Pharmakon AB Pharmakon AB skall tillsammans med medarbetare och leverantörer marknadsföra produkter som uppfyller högt ställda krav på produktsäkerhet och kvalitet och som uppfyller våra kunders krav och förväntningar. Mer...  

Prosweco Technical Consultants Oberoende tekniska konsulter. Mer...  

Scandos Marknadsför fogband och mätinstrument till industrin i Sverige. Exporterar cellulosabaserade produkter inom hygienindustrin. Mer...  

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA SCA är ett globalt konsumentvaru- och pappersföretag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar samt tryckpapper och sågade trävaror. Mer...  

Upphärads påsfabrik Tillverkar papperspåsar med eller utan tryck. Kanistrar i 0,5 kg 1,0 kg samt 2,0 kg. Även plana påsar 1,0kg. Stora som små företagare. Välkomnas in på hemsidan för mer info. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark