Träindustri


Sågande och vidareförädlade trävaror.

46 länkar

0 brutna

46 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Abra Import AB Ytmaterial, lim och smältlimutrustning för träindustrin och montagearbeten. Mer...  

Arnemarks Såg & Hyvleri AB Specialister på taklister, paneler och badtunnor. Mer...  

Byggelit Nordens ledande leverantör av spånskivor och spånskivebaserade produkter. Vår verksamhet präglas av kompetenta, kvalitetsmedvetna medarbetare liksom hänsyn till miljö och omvärld. Kunders krav är drivkraften i vårt arbete. Mer...  

 
 

Höglunds Flak AB Tillverkar kundanpassade lastbilspåbyggnader för timmer- och flistransport t.ex. rundvirkestransport, sågade trävaror, styckegods och flis mm. Erbjuder även service och reservdelar till timmerbilar, flisbilar och andra tunga fordon. Mer...  

Trönösåga Företaget tillverkar bastustugor, lekstugor och friggebodar hyvlade och ohyvlade träprodukter så som ytter- och innerpaneler, lister, foder och reglar. Även specialdimensioner och längder tas fram på beställning. Mer...  

Väse Ved Kapar och klyver pannved, brasved och björkved. Mer...  

AB Bitus Grundat 1965, ett specialföretag för tryckimpregnering av trä och träprodukter. Vi är ett av Skandinaviens största impregneringsverk med en rationell och miljöanpassad tillverkning av impregnerat trä. Mer...  

AB Sigvard Spångberg Grossist som leverar träbaserade skivor och har ett sortiment på över 1000 olika typer av träskivor. Mer...  

Ansgarius Svensson AB Ett av Sveriges mest kvalitativa sågverk som tar till vara skogens resurser. Vi sågar tall, gran och lärk, av högsta kvalitet. Mer...  

Bergs Timber Tillhandahåller en rad produkter inom trä och virke, bioprodukter. Allt från grot till skogsbrukspaner. Läs mer om de skogstjänster som erbjuds på websidan. Mer...  

Bo-E. Sjöberg AB Har sedan 1968 sålt pressar och utrustning för hantering av skivmaterial och spåntorkar från Babcock, Büttner och nu representerar vi RECALOR. Våra utrustningar finns på spånskivefabriker bioenergifabriker i Sverige och Norge. Mer...  

Botsmark Trä AB Förmedling av sågade och vidareförädlade trävaror från norra Skandinavien. Mer...  

Brattby Sågverks AB Ett sågverk med hyvleri specialiserat på hyvlat byggträ. Våra främsta produkter är ytterbeklädnad till hus, reglar, råspont, formbräder, invändiga paneler, industrigolv samt tryckimpregnerade trävaror. Mer...  

Buggemåla Specialsågat Virke för renovering av gamla trähus. Kilsågade eller parallellsågade brädor och plank av varierande bredd (upp till 35 cm) - till ytterpanel, innertak och golv. Specialitet: Hängrännor och taknockar i trä sågade i ett stycke som stora hörnlister. Mer...  

Bäck Såg & Trä AB Vi erbjuder både slöjd-/snickerivirke, vildmarkspanel, sparrar och block till timmerhus och även standardprodukter. Har du eget virke utför vi både legosågning och legohyvling. Mer...  

Chemwood Alvesta AB Impregneringsverk som impregnerar ca 100 000 m3 träprodukterper år. Vi har 20 medarbetare och omsätter ca 30 miljoner kr. Mer...  

Derome AB Deromegruppens verksamhet innefattar bland annat sågverk, bioenergi, byggvaruhandel, husfabrik och byggkomponenttillverkning. Inom företagsgruppen finns även markexploatering och fastighetsförvaltning. Mer...  

Derome Timber AB Träprodukterna från våra tre sågverk. Vi levererar trävaror i södra Sverige. Mer...  

Däcksta såg Vi sågar timmer i diverse dimensioner enligt önskemål och har kantverk och toppklyv för grovtimmer. Vi tar även emot barkarna för flisning. Vi hyvlar brädor, såsom spånt och standarddimensioner och övrigt. Mer...  

Ejca Maskin AB Ett av Sveriges ledande företag inom maskiner för träbearbetning, grundat 1943 i Värnamo. Företaget är specialiserat och har ett mycket brett kunnande på området. Mer...  

Ejderstedts & Fröding AB Marknadsför maskiner och verktyg för snickeri och möbelindustri. Mer...  

Fennoscan Timber AB Företag som grundades 1972 och arbetar över hela världen. De huvudsakliga marknaderna är Europa, Ryssland, Nordafrika, Mellanöstern, Asien och Sydostasien. Mer...  

Forsnäs Form AB Över 100 år i formpressnings branschen. Vi producera möbel-detaljer till de främsta möbelföretagen och designers, vi tillverkar även detaljer till båt-branschen samarbetar med de främsta varven i Sverige. Mer...  

Frödinge Sågverk AB Ombesörjer hela kedjan från skogen till sågverk med egna maskiner för avverkning, skotning och transport. Mer...  

Hässle Trä AB Utvecklar, tillverkar och försäljer trädgårdsprodukter, utstakningsmaterial med mera. Mer...  

Ingvar Persson AB Timmerhantering och timmersorteringsutrustning. Mer...  

Klockestrands Såg & Hyvleri AB Äkta norrländskt kvalitetsgolv i massivt gran eller furu. Mer...  

Martinsons Trä AB Sågade och hyvlade trävaror. Limträ för byggnadsändamål, träbroar, massivträ, träkonstruktioner och glulam. Mer...  

Olofssons Hyvleri AB Ett modernt småländskt hyvleri. Sedan starten 1943 har vi erbjudit våra kunder ett brett sortiment av sågat och hyvlat virke. Mer...  

Perssons Byggcentrum AB Marknadsför, förädlar och säljer trävaror och byggmaterial till små och stora byggmästare, konsumenter, industri och kommun. Mer...  

Rydaholms Träförädling AB Är inom skogsbruket ett fullservice företag, våra tjänster sträcker sig från markberedning till slutavverkning. Mer...  

Rörvik Timber AB Ett börsnoterat företag med sju dotterföretag och nio produktionsenheter inom träförädling. Mer...  

SAEF AB Ett norrländskt kvalitetssågverk. Företaget ägs av Skogsägarna Norrskog. Mer...  

stockholmsvedlager.se Företaget startades år 2004 med inriktning på att kunna erbjuda bra produkter till bra priser. Vår idé är att leverera björkved och andra produkter direkt hem till er. Mer...  

Svenssons Trä i Ismundsundet AB Hyvlade varor av norrländskt kvalitetsvirke. PDF-Katalog och bildexempel. Mer...  

Trä AB KG-List Limfog och hyvlade komponenter i olika träslag (furu och lövträ). De flesta företag som använder trä i sina produkter finner en effektiv och säker underleverantör i oss. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Mer...  

Träringen AB Lövträ till industrin. Mer...  

Vedsäckar i Göteborg Vedsäckar och torr brasved av björk säljes i Göteborg med omnejd för avhämtning. Genom rationell hantering och egen import kan vi erbjuda brasved till konkurrenskraftiga priser. Beställ nu och vi kör hem veden eller hämta den på Lunnagårdsgatan 20 i Mölndal. Se vägbeskrivning. Brasveden är torr, sågad i 30 cm längder och förpackad i UV-beständiga nätsäckar. Mer...  

Wesaborgs AB Vi konstruerar och tillverkar maskiner till sågverks -och träindustrin samt specialmaskiner på beställning. Mer...  

Vikmans Trä Vi har sågade och hyvlade trävaror av bästa och högsta kvalité. Mer...  

Woodnet/NTT Nordisk träteknik NTT Såg & Trä, som levererar nyheterna till Woodnet.se, är den enda tidningen i Norden som följer hela den trämekaniska industrin; från sågverk och skivindustrier till deras industriella kunder. Mer...  

Ydre Fog Specialister på limfog i lövträ. Framförallt på lövträslagen ek, ask, björk, alm med mera. Inriktningen är på limfog och massiva träämnen. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark