Tolkar


Översätter mellan två eller fler språk.

11 länkar

0 brutna

11 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Arkifact Vi utför kvalificerad tolkning och översättning till och från svenska, ryska, engelska och tyska. Vi kan också vara din arkivkonsult och rådgivare i arkiveringsfrågor. Mer...  

AWW TranslatorByrån Tolkning och översättning arabiska-svenska, svenska-arabiska. Auktoriserad translator & tolk (av Kammarkollegiet). Medlem i FAT och ATN. Mer...  

Enwall Eurasia Consulting Översättning och tolkning för mongoliska, kinesiska, georgiska och ryska. Konsulttjänster för sociala, etniska och lingvistiska frågor i Kina, Mongoliet, Centralasien och Ryssland. Mer...  

 
 

Guide Germanica AB Guidning, översättning och tolkning på/mellan svenska och tyska. Mer...  

Kinesisk Språkservice Malmö Vi erbjuder tolkning och översättning mellan kinesiska och svenska/engelska, dtp/layout för trycksaker och hemsidor på kinesiska, guidning samt utbildning i kinesiskt språk och kultur. Mer...  

Lingva Communication Professionella översättningar från svenska och engelska till ryska. Tolkning mellan svenska/engelska och ryska. Utbildning och kurser i ryska och affärsryska. Mer...  

Nascor språkservice Vi språkgranskar och bearbetar texter. Kan också fungera som webbredaktör åt företag, myndigheter och föreningar. Dessutom erbjuder vi översättningar och tolktjänster mellan svenska och bosniska/kroatiska/serbiska. Mer...  

Proper English AB Erbjuder professionell språkgranskning och översättning av vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. Mer...  

Språk & Interkultur AB Hjälp till deltagarna att finna kulturidentitet i det mångkulturella Sverige, EU och resten av världen. Arbetsanpassad språkutbildning. Översättning och tolkning Mer...  

Tecknologen Utbildning och konsultation inom teckenkommunikation och teckenspråk. Även tolkning. Mer...  

Uppsalatolkarna Tolk och tolkhjälp i över hundra språk, professionella tolk- och översättningstjänster till myndigheter, företag, frivilligorganisationer och privatpersoner, även tolkkurser. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark