Landsting och regioner


Sveriges samtliga landstings och regioners hemsidor.

19 länkar

0 brutna

19 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län arbetar med regional utveckling.En politiskt styrd organisation som är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupper är offentliga aktörer, näringslivet och länsinvånarna. Mer...  

Gotlands kommun Information om kommunal verksamhet och protokoll. Gotlandsinformation - basfakta om ön, turistinformation samt fakta om evenemang som kommunen stödjer. Regionalutveckling och utvecklingsprojekt samt ekokommunen presenteras. Mer...  

Jämtlands läns landsting Innehåller information om landstingets verksamheter och vårdinformation. Allmänheten har också möjlighet att kommunicera med både politiker och tjänstemän i ledningen. Mer...  

 
 

Landstinget Blekinge Information om hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, forskning, kultur, regional utveckling, miljö, politisk ledning m.m. Mer...  

Landstinget Halland Nyheter och information om vår verksamhet. Vi kan bland mycket annat erbjuda dig hälso- och sjukvård med brett kunnande, god kvalitet och modern teknik inom räckhåll för alla i länet. Mer...  

Landstinget i Jönköpings län Landstingets vårdcentraler, tandvårdskliniker, Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus. Smålands musik och teater, folkhögskolor och naturbruksgymnasier. Lämna återbud, förnya recept, lär dig mer om egenvård m.m. Mer...  

Landstinget i Uppsala län Presentation av den service landstinget erbjuder länsinvånarna. Översiktlig information om organisationen. Telefonnummer inom landstinget. Mer...  

Region Skåne Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården och för utvecklingen i regionen. Vi arbetar bland annat för att utveckla näringslivet, kommunikationerna, kulturen, miljön och samarbetet i och utanför Sverige. Vi arbetar för - Bättre liv i Skåne. Mer...  

Region Västernorrland Landstinget Västernorrlands vision är "Liv och hälsa i Västernorrland". Med ungefär 6500 anställda är Landstinget Västernorrland en av länetsstörsta arbetsgivare. Av de anställda arbetar ca 90 procent inom hälso- och sjukvården. Mer...    

Stockholms läns landsting Serviceutbud och politisk samt administrativ organisation Mer...  

Sveriges Kommunder och Landsting Sveriges Kommuner och Landsting är intresse- och arbetsgivarorganisation för landets 290 kommuner, 18 landsting och två regioner. Mer...  

Västerbottens läns landsting En beskrivning av Västerbottens läns landstings organisation, verksamheter, politiska organisation m m. Mer...  

Västra Götalandsregionen På webbplatsen finner du information om Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, tandvård, tillväxt- och utvecklingsarbete mm. På webbplatsen finns också information om det politiska arbetet, handlingar och protokoll samt pressinformation. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark