Arkiv


18 länkar

0 brutna

18 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Ett centrum för information och forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer. Mer...  

Arkiv Gävleborg har handlingar från folkrörelser, föreningar, gårdar, företag och privatpersoner i Gävleborgs län Mer...  

Convert world Interaktiva omräknare för valuta och andra vanliga måttenheter så som vikt, längd, volym med mera. Mer...  

 
 

Forskningsarkivet Vid Umeå universitet är inriktat på arkivförsörjning via moderna medier samt ansvarar för universitetets handskriftsamling. Mer...  

Föreningen Stockholms Företagsminnen Arkivinstitution som bevarar och presenterar näringslivets historia i Stockholms län. Mer...  

Föreningsarkivet i Jämtlands län Föreningsarkivet är föreningslivets eget arkiv. Vi bevarar Jämtlands läns kulturhistoria genom föreningslivets handlingar. Vi har öppet dagligen och erbjuder förutom öppna läsesalar föreläsningar, kurser och minneskaféer. Välkommen. Mer...  

Genealogiska Föreningen Vandra runt bland samlingarna i Släktforskarnas Arkiv eller sök i register efter information om släkter. Många hjälpmedel för släktforskare, hur man börjar släktforska, hur man beställer kopior ur böcker och handskrifter. Mer...  

Historisk skogsexport från Kalix älvdal Originaldokument om industrihistoria och annan historia från 1800-talet med anknytning till både Kalix älvdal och Stockholm Mer...  

Livspunkten Här finns samlade siffror och statistik om vad människor åstadkommit och var i livet man befinner sig vid en viss ålder. När påbörjar den genomsnittlige svensken sin utbildning? När är toppen av ens karriär? Kika in så får du reda på det! Mer...  

Mariestads Musikarkiv Cantus Durus Samlar in alla former av noter, musikböcker och annan musiktrivia i syfte att låta allmänheten kunna få ta del av samlingarna. Mer...    

Publikationer Uppsala Universitet (DiVA) DiVA vid Uppsala universitet innehåller publikationer producerade av universitetets forskare och studenter. Mer...  

Riksarkivet Riksarkivet gör arkiven tillgängliga. I arkiven finns källorna till vår historia och redskapen för att förstå framtiden. De har en vital betydelse för demokrati och öppenhet, den enskildes rättssäkerhet och kunskapsutvecklingen i samhället. Mer...  

Smålands musikarkiv Folk- och blåsmusik från Småland samt småländska danser. Mer...  

Stockholms stadsarkiv Sidan för att komma i kontakt med Stadsarkivets tjänster och arkiv. Tag del av handböcker i arkivhantering, beställ kopior av handlingar eller digitala produkter. Via register och databaser publiceras material som har registrerats vid Stadsarkivet. Mer...  

SVAR - Svensk arkivinformation SVAR – Svensk arkivinformation är en avdelning i Riksarkivet.SVARs uppgift är att tillgängliggöra arkivmaterial för forskningsändamål och undervisning genom digitalisering. Mer...  

Swedes In Australia En sajt för svenska Australienvänner i eller på väg till Australien. Experttips om hur man gör för att flytta utomlands till Sydney, Melbourne eller Brisbane som backpacker, student eller för att jobba. Mer...    

Svenskt visarkiv Centralinstitution för vis- och folkmusikforskning samt svensk jazzforskning. Intresserade - såväl forskare som allmänhet - får hjälp med upplysningar, vägledning och ev. kopior när det gäller visor, spelmansmusik och jazz. Mer...  

Örebro stadsarkiv Information om öppettider, arkivmaterial, släktforskning, emigrationsforskning, fotoarkiv och databaser. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark