Bibliotek


Förteckning över bibliotek i Sverige. Bibliotek lånar ut böcker men erbjuder även utlåning andra media som e-böcker, ljudböcker, noter, film, musik och tidskrifter. Det finns både privata och allmänna bibliotek. Privatbibliotek har funnits vid sidan om de mer eller mindre allmänna biblioteken och större samlingar av böcker var långt tillbaka i tiden något som bara relativt förmögna människor kunde kosta på sig (t ex kungligheter, godsherrar och anställda vid universitetsfolk). Ett allmänt bibliotek är ett bibliotek som är finansierat av skattemedel, dit allmänheten äger tillträde och där boklån oftast kan genomföras utan kostnad eller till en låg kostnad för låntagaren.

36 länkar

0 brutna

36 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Ett centrum för information och forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer. Mer...  

Arbetarrörelsens minnesbibliotek Vi är en ideéllt arbetande förening som har tagit till uppgift att samla skrifter och litteratur om arbetare och arbetarrörelsen i Göteborgsområdet. Mer...  

Arkiv och bibliotek, Riksantikvarieämbetet Antikvarisk-topografiska arkivet och Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet. Här finns böcker, arkivmaterial och andra informationsresurser inom ämnena arkeologi, kulturmiljövård, medeltidens konst- och byggnadshistoria och numismatik. Mer...  

 
 

Barnens bibliotek Boktips, boktips på teckenspråk. Länkar till författare och barnboksfigurer. Faktalänkar. Tävlingar. För barn upp till ca 14 år. Mer...  

Barnens Polarbibliotek Barnens Polarbibliotek med webbtidningen Flingan. Mer...  

Biblioteken i Huddinge Beskrivning av verksamheten på folkbiblioteken i Huddinge. Bibliotekskatalogen med möjlighet att låna om böcker själv, reservera böcker och boka internetdator på biblioteket m.m. Mer...  

Biblioteken i Södertälje Biblioteken i Södertälje - gemensam webbplats för de sex folkbiblioteken i Södertälje kommun - Södertälje stadsbibliotek, Järna bibliotek, Mölnbo bibliotek, Hovsjö bibliotek, Hölö bibliotek och Enhörna bibliotek. Mer...  

DagDok Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för Dig, som söker FN-dokument och rapporter. Mer...  

Falu Stadsbibliotek Falu stadsbiblioteks virtuella bibliotek. Mer...  

Järlåsa Bibliotek Järlåsa bibliotek håller till i Järlåsa skola och har fack-och vuxenlitteratur, talböcker och barn-och ungdomsböcker till utlåning.Biblioteket drivs ideellt av Föreningen Bibliotekets vänner i Järlåsa. Mer...  

LIBRIS webbplats LIBRary Information System är ett bibliotekssystem med funktioner för sökning, katalogisering och fjärrlån (lån mellan bibliotek). Avdelningen för LIBRIS vid Kungl. biblioteket ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av systemet. Mer...  

Linghems bibliotek Bibliotek på entreprenad. Mer...  

Länsbibliotek Sydost Länsbibliotek Sydost arbetar med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken i Kronoberg och Blekinge. Genom omvärldsbevakning, information, rådgivning, fortbildning, projekt- och utvecklingsinsatser och kompletterande medieförsörjning vill vi stödja och stärka kommunbiblioteken i Blekinge och Kronoberg. Mer...  

Länsbibliotek Uppsala Regionala biblioteksfrågor - mediaförsörjning, rådgivning, utveckling, och utbildning till folkbiblioteken i Uppsala län. Mer...  

Länsbibliotek Västmanland Vår övergripande uppgift är att samordna, stödja och utveckla biblioteksverksamheten i länet. Kalendarium, en av länsbibliotekens viktigaste uppgifter är att anordna kurser, konferenser och studiedagar. Mer...  

Musik- och teaterbiblioteket Sveriges enda offentliga specialbibliotek för musik och teater. Grundat 1771 som Musikaliska akademiens bibliotek. Stora forskningssamlingar, utlån av moderna noter och musikböcker. Öppet för allmänheten. Sedan 2010 även f.d. Teatermuseets samlingar. Mer...  

Mångkulturellt centrum Mångkulturellt centrum, Fittja gård, är ett forum för forskning, kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring migration och social och kulturell mångfald. Mer...  

Mölndals stadsbibliotek Portal för Mölndals stadsbibliotek. Mer...  

Patent- och registreringsverkets bibliotek I Bibliotekets samlingar hittar du litteratur och informationstjänster för studier och forskning inom alla ämnesområden med anknytning till PRVs verksamhet. Mer...  

Sambiblioteket i Härnösand Är det gemensamma biblioteket för Härnösands kommun, Mittuniversitetet i Härnösand och Länsbiblioteket Västernorrland. Mer...  

Svenska Akademiens Nobelbibliotek Svenska Akademiens Nobelbibliotek är ett specialbibliotek med skönlitteratur och litteraturvetenskap som huvudinriktning. Biblioteket förmedlar fjärrlån, företrädes vis till forskare via LIBRIS fjärrlånemodul. Mer...  

Tjörns kommunbibliotek På biblioteket kan du låna böcker, tidskrifter, filmer, CD, kurser, ljudböcker, läsa dagstidningar, släktforska, kopiera, prova på multimedia och Internet, se på utställningar eller bara träffa folk. Mer...  

Tyresö Bibliotek Hemsida med information om huvudbiblioteket och filialen i Trollbäcken. Utbud av service, öppethållande, adress och katalog on-line. Mer...  

Uppvidinge bibliotek Folk- och gymnasiebibliotek. Filialer i Åseda, Lenhovda, Alstermo, Älghult och Nottebäck. Webbkatalog, Bok- och länktips, databaser, bibliotekens öppettider. Mer...    

Vimmerby bibliotek Vimmerby kommuns folkbiblioteks webbplats. Innehåller information om bibliotekens verksamhet och nättjänster. Mer...  

Västerviks kommunbibliotek Här finns också ett visarkiv, med inriktning på den moderna litterära visan, och Kunskapskällans Forskningsbibliotek, med många unika volymer från 1600-, 1700- och 1800-talen. Mer...    

Västerås stadsbibliotek Sök i vår katalog, länklista, information om biblioteket. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark