Droger


Föreningar som bekämpar droger och/eller för missbrukare.

31 länkar

0 brutna

31 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

AA - Anonyma Alkoholister, Norrköping Lokal webbplats för Norrköping. Mer...  

AA Anonyma Alkoholister, Olosftröm Tolvstegsgrupp för självhjälp. Mer...  

AA Anonyma Alkoholister, Sverige Detta är en officiell webbplats för AA, Anonyma Alkoholister, i Sverige. Mer...  

 
 

AA-Anonyma Alkoholister, Centrumgruppen, Göteborg. En upplysning- och informationsajt om Anonyma Alkoholister. Centrumgruppen, Göteborg. Ett förslag för tillfrisknade från alkoholism. Mer...  

AAMail Anonyma Alkoholister och tillfrisknande från alkoholism. Underhålls frivilligt av medlemmar i AAMail, den svenska AA-gruppen på Internet. Sidan är varken officiellt eller inofficiellt sanktionerad av AA. Mer...  

Aktiva Länken Är en sammanslutning av alkholister och anhöriga som kommit till insikt om sin belägenhet. Mer...  

AMD – Anhöriga Mot Droger, Upplands Väsby Hemsida med information från AMD - Anhöriga Mot Droger Upplands-Väsby Mer...  

Anonyma Alkoholister Lokala AA-grupper. Mer...  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Drogfakta, forskningsnyheter, statistik om drogutvecklingen samt webbservice för beställning av rapporter, faktablad och kurser. Ett av europas största specialbibliotek i drogfrågor. Tidningen Alkohol & Narkotika. Mer...  

Det Fria Sällskapet Länkarna i Göteborg Denna sida handlar om missbruk och att hitta vägen till ett nyktert levende. Mer...  

Doping Döm ej på förhand. Mer...  

Drug Addicts Anonymous Gemenskap av män och kvinnor som söker lösa sitt eget problem och hjälpa andra att tillfriskna från narkomani. Mer...  

Gamla Elverket i Falun Kultur och aktivitetshus i Falun. Mer...  

Hinsholmens Hopp av Iogt-nto Föreningen arbetar med drogförebyggande frågor. Mer...  

IOGT-NTO En av Sveriges största nykterhetsorganisationer. Vår hemsida innehåller bland annat allt du behöver veta om alkohol, narkotika och andra droger. Mer...  

KF Länken Landskrona Gemenskap för ett nyktert liv utan droger och alkohol. Mer...  

Läkemedelsproblem , RFHL-Uppsala län Om läkemedelsberoende och problemläkemedel. Mycket om antidepressiva, lugnande och sömntabletter och om att ta sig ur beroende och biverkningar. Sidan görs av RFHL i Uppsala län. Mer...  

MHF Region Mälardalen Trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterhet som hjärtefråga. Medlemskapet bygger på helnykterhet. Mer...  

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF En av Sveriges största motororganisationer och den största nykterhetsorganisationen. Vi arbetar vi för en förbättrad trafiksäkerhet. Mer...  

Nätverket Vileda Vileda är ett nätverk som jobbar mot legalisering och ökad användning av droger. För nuvarande är 39 olika organisationer och företag med i Vileda, samt enskilda personer. Mer...  

RFHL Organiserar människor mot utslagning och beroende. Vi är motståndare till den repressiva narkotikapolitiken vilken vi anser dödar narkomaner. Vi arbetar för att få ner överförskrivningen av lugnande- sömn- och antidepressiva läkemedel. Mer...  

RFHL-Goteborg RFHL-Göteborg stöttar och informerar om narkotika och läkemedelsberoende.Du som känner oro kring ditt eget eller någon närståendes bruk eller missbruk är välkommen att kontakta oss. Mer...  

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle RNS - En folkrörelse mot narkotika. Mer...  

SMART, Riksförbundet Arbetar tidigt drogförebyggande med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med ungdomar. Detta kallas kontraktsmetoden. Riksförbundet SMART, som snart har 40 000 lokalt anslutna unga medlemmar, finns i 100 svenska och 9 andra länder. Mer...    

Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. Mer...  

Svensk förening för Beroendemedicin Sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Svensk förening för Beroendemedicin vill genom sina medlemmar arbeta för att främja forskning och kunskap samt kompetensutveckling för aktiva inom alkohol- och drogområdet. Mer...  

Sällskapen Länkarnas Riksförbund Ideell, opolitisk, icke religiös frivilligorganisation till hjälp åt alkohol-,tablett- och narkotikamissbrukare. Mer...  

Ungdomens Nykterhetsförbund UNF är Sveriges främsta ungdomsorganisation som arbetar för en helnykter livsstil. Innehåller mycket information om alkohol och andra droger. Mer...  

Verdandi - Arbetarnas Socialpolitiska Organisation Arbetar för social rättvisa genom att organisera utsatta grupper till kamp för bättre villkor och en generell och solidarisk välfärdspolitik. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark