Humanitära


46 länkar

0 brutna

46 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Afarvänner i Sverige Humanitär organisation vars främsta mål är att sprida kunskap om Afarfolket på Afrikas horn och deras situation men också att starta och genomföra olika biståndsprojekt för att konkret förbättra Afarernas levnadsstandard. Mer...  

Amnesty International Svenska Sektionen Information på svenska. Bl.a. återfinns hela Årsrapporten, ca. 400 sidor. Mer...  

 
 

Angeläget om mänskliga rättigheter Angeläget vill uppmuntra ungdomar till eget skapande om mänskliga rättigheter. Att göra dokumentärer, skapa journalistik, novell, konst eller teater om mänskliga rättigheter är uttrycksmedel som Angeläget erbjuder handledningar om. Mer...  

Barmhärtighetsmissionen Barmhärtighetsmissionen är en samfundsoberoende missionsorganisation som arbetar bland den fattiga urbefolkningen Ati i Filippinerna. Via hemsidan kan du följa vår blogg med inlägg och videofilmer om vårt dagliga arbete här på ön Guimaras. Mer...  

Barnen Framför Allt Arbetar inom adoptioner, bistånd och fadderskap. Föreningen är auktoriserad av NIA för adoptioner från Indien, Vietnam, Polen, Bolivia, Thailand, Bulgarien, Peru och Sri Lanka. Mer...  

Barnens RäddningsArk Obunden internationell, kristen hjälporganisation för barnens rätt till ett liv och en framtid. B.R.A. driver ett barnhem för rehabilitering av gatubarn i Bolivia, arbetar med barn från Tjernobyl och för människor i norra Ryssland. Mer...  

Bröd till bröder Sociala projekt i 25 länder. Hjälp som når fram. Mer...  

Chigambas En svensk, oberoende organisation som arbetar med att ordna faddrar till barn i Gambia. Mer...  

Children's Help in India for Livelihood and Development CHILD är en helt ideell förening som bildades 1980. CHILD vill ge barn i Indien en chans till utbildning och bättre levnadvillkor. Detta gör vi genom att skaffa faddrar som genom månatliga avgifter bidrar till att betala barnens skolgång. Mer...  

Diakonia En kristen biståndsorganisation som arbetar i tredje världen med bl.a. mänskliga rättigheter, demokrati, utvecklingsbistånd och katastrofhjälp. Mer...  

Donera organ Donera organ handlar om donationer av organ som är ett livsviktigt för många människor. Se till att du finns med i donationsregistret. Mer...  

Eden Foundation Ett hjälpprojekt som motarbetar ökenspridningen i Sahelområdet genom att sprida användningen av ätliga torktåliga växter. Mer...  

ERBAQ En icke politisk, icke religiös ideell förening som arbetar aktivt för att ge hjälp till varje behövande utan att frånta människovärdet och den egna förmågan. Rätt hjälp ges till rätt person vid rätt tidpunkt. Mer...  

Erikshjälpen En biståndsorganisation med kristen värdegrund som startade 1946, sedan starten har barnen varit i centrum för Erikshjälpens engagemang såväl i Sverige som internationellt. Mer...  

Fairtrade Sverige Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Mer...    

Faktum Ett friluftsmagasin. Göteborgs gatutidning som säljs av hemlösa. Ett månadsmagasin om hemlöshet, sociala frågor och kultur ur ett gatuperspektiv. Utkommer med elva nummer om året. Mer...  

Forum Syd Forum Syd samlar 200 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk över hela världen. Tillsammans arbetar vi för global rättvisa. Mer...  

Gambiagrupperna En svensk biståndsorganisation som arbetar främst i Gambia med att bygga skolor och bespisningskök. Mer...  

Globalportalen Globala utvecklingsfrågor och bistånd från ca 50 svenska organisationer. Mer...    

Hand in Hand En ideell förening som har arbetat med bistånd i södra Indien sedan 1988. Vårt motto är: Hjälp till självhjälp. Arbetet på plats i Indien görs av Hand in Hand Tamil Nadu. Mer...  

Hungeprojektet Det nya sättet att få slut på hunger och fattigdom är att du slutar skänka pengar till välgörenhet. Istället investerar du i människors driftighet och ger dem chansen att se sin egen potential och ändra sina samhällen. Mer...  

IM, Individuell Människohjälp En av Sveriges äldsta biståndsorganisationer. Arbetar med och för människor oavsett nationalitet, religion och politiska övertygelse. I nära samarbete med mottagarna arbetar IM med utbildning, sysselsättning och hälsa. Mer...  

Jagriti Viharas Vänner – Samarbete för Indisk Byutveckling Jagriti Vihara är ett byutvecklingscentrum i den indiska delstaten Jharkhand. Jagriti Viharas Vänner är dess svenska vänförening. Mer...  

Kalmar Stadsmission Bedriver socialt arbete bland utsatta grupper. Mer...  

Kulturarv utan gränser, stiftelsen Ideell stiftelse som arbetar för vårt gemensamma kulturarv. Vi verkar med återbyggnadsinsatser av museer, arkiv och andra kulturbyggnader i länder som drabbats av konflikter eller katastrofer. Mer...  

Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna stödjer kvinnor i konfliktområden. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern och i södra Kaukasus. Mer...  

Liberia Dujar Association Politisk och religiöst obunden biståndsorganisation som driver ett långsiktigt utvecklingsprogram i Liberia för att hjälpa till med att bygga upp landet igen efter många års inbördeskrig. Mer...  

Nätverk Sverige-Lettland En förening med uppgift att samordna och sprida den samlade kompetens i Lettlandsfrågor, att stödja och främja kulturellt och ideellt utbyte och utveckla kontakter med organisationer i Lettland. Mer...  

Olof Palmes Internationella Center Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Här kan du läsa om våra biståndsprojekt, seminarier och utbildningar. Här kan du engagera dig för internationell solidaritet. Mer...  

Operation Mercy Vi arbetar med bistånd i Nordafrika, Mellanöstern, Kaukasus och Centralasien. Mer...  

Opus research Nyheter om mänskliga rättigheter. Mer...  

PACS Pan Asia Cooperation Society Huvudman för skolverksamhet och vuxenutbildning i Lahore, Pakistan. Vi är en opolitisk och icke religiös organisation som även driver projekt för landbygdsutveckling. Mer...  

Projekt Kenya Bygger barnhem och bedriver verksamhet med fadderbarn i Kenya. I Mariestad. Mer...  

Raoul Wallenberg Institutet En akademisk institution som verkar för mänskliga rättigheter över hela världen. Mer...  

Rädda Barnen Information om organisationens arbete för barns rättigheter. Pressreleaser, tidningen Barnen&vi, information om Rädda Barnens programverksamhet, organisation etc. Möjlighet att läsa om, och beställa, Rädda Barnens förlagsprodukter. Mer...  

Stiftelsen Hjärnfonden Informerar om och finansierar forskning kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfonden står under tillsyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll. Mer...  

Stödföreningen för gatubarn i Manila En ideell organisation som är skild från staten, samhället, religion, politik och privata intressen. Den grundades för att ge stöd till redan existerande verksamheter som hjälper utsatta och behövande barn. Mer...  

Svenska Afghanistankommittén Ideell organisation. Mer...  

Tillbaka Till Livet - Höglandet I Eksjö är TTL en ideell kristen social verksamhet för personer i livskriser. Förutom "öppethus"-verksamhet ges terapi, stödsamtal, själavård och massage. Mer...  

Travel to Teach Att resa och arbeta som volontär innebär att du hjälper till i ett land som har färre resurser än vi har i västerlandet. Samtidigt får du en så mycket rikare upplevelse av land och kultur än du kan få som ren turist. Mer...  

Uganda Child Care Sweden Bli fadder till ett barn i Uganda. Ugandachildcare sponsrar föräldrarlösa och fattiga barn i uganda. Fadderskap i Uganda Child Care innebär att ett barn får skolgång, ett mål mat om dagen och tillgång till nödvändig sjukvårdsbehandling vid behov. Mer...  

Utbildning för biståndsverksamhet UBV är en biståndsorganisation som arbetar med bistånd till Latinamerika. I Sverige bedriver vi ett informationsarbete och ger ut böcker, tidskrift och anordnar utställningar och seminarier. UBV är partipolitiskt och religiöst obundet. Mer...  

WaterAid Sverige WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten och sanitet. WaterAid arbetar med konkret bistånd, vi förser människor med rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Mer...    

Sponsrade länkar

 

bookmark