Branschföreningar


34 länkar

0 brutna

34 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

expowera Företagande, driva och starta företag. Lär dig allt om företagsekonomi - ekonomi, bokföring, försäljning, marknadsföring, kalkylering, inköp. Mer...  

Agenturföretagens Förbund i Sverige Vi är uppdelade i intressesektioner t ex teko, sko, livsmedel och elektronik, och även i lokalavdelningar för södra resp. västra Sverige. Mer...  

Branschkansliet Stiftelse med uppgift att administrera, upplysa om ett 20-tal olika branschorganisationers verksamhet i Sverige. Mer...  

 
 

Cykel & Sporthandlarnas Riksförbund Ett branschförbund för fackhandeln inom cykel, sport, trädgårdsmotorer och moped. Mer...  

Floristernas yrkesrad Föreningens mål är att skapa nätverk inom floristbranschen. Föreningen ska särskilt verka för att utveckla floristutbildningen kring floristyrket och därtill förenlig verksamhet. Som led i arbetet kommer föreningen att anordna floristtävlingar. Mer...  

Floristernas Yrkesråd Föreningens mål är att skapa nätverk inom floristbranschen. Föreningen ska särskilt verka för att utveckla floristutbildningen kring floristyrket och därtill förenlig verksamhet. Som led i arbetet kommer föreningen att anordna floristtävlingar. Mer...  

Forsföretagens Riksorganisation i Sverige Företagsregister, företagspresentationer, pressmeddelanden, säkerhetsföreskrifter, haverirapporter och utbildning m.m. Mer...  

Föreningen Sveriges Managementkonsulter Sveriges Managementkonsulter (Swedish Association of Management Consultans - SAMC) är en branschförening som företräder managementkonsult-företagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen för managementkonsulter. Mer...  

Föreningen Sverigeturism Anpassad för företag och organisationer verksamma inom den svenska turistnäringen. Landskapsindelad förteckning över svenska stuguthyrare samt turistbyråer med länkar till turistinformation. Mer...  

Glasbransch föreningen (GBF) Branschorganisation för företag i glas- och metallbranschen. Med tidningen Bygglas och om kurser. Mer...  

Hedeinfo.se Hede, Aktuell information om företag, föreningar,aktiviteter, matställen, övernattningsmöjligheter, fritid, turism i Sonfjällsområdet och byarna runt omkring. Mer...  

Hushållningssällskapen Vi är en regionalt baserad kunskapsorganisation. Här kan du läsa mer om våra kunskapsområden och nå kontakt med våra rådgivare och Hushållningssällskap. Mer...  

KFS Företagsservice Arbetsgivarorganisationen/branschorganisation för kommunnära företag. Vi erbjuder arbetsgivarservice och företagsutbildningar. Våra huvuduppgifter är att träffa centrala överenskommelser, arbeta för branschanpassning i kollektivavtalen, ge service i arbetsgivarfrågor och skydd vid konflikter. Om ett medlemsföretag drabbas av strejk eller annan stridsåtgärd kan företaget få ersättning ur KFS Konfliktfond. Välkomna till vår webbplats. Mer...  

Kriminaljournalisternas klubb KJK är en rikstäckande yrkesförening för verksamma kriminaljournalister. Klubbens ändamål är att främja god kriminaljournalistik, värna om kriminaljournalisternas yrkesintressen samt höja yrkets status. Bedriver bland annat omfattande utbildning. Mer...  

Kylbranschens Samarbetsstiftelse Information om vad KYS är och gör samt adresser och telefonnummer till kansli och förlag. Här finns också en förteckning över material som KYS tillhandahåller för försäljning, t ex Svensk Kylnorm. Mer...  

Köpingsboken Lokalhistorisk årsbok för Köpingsrelaterat material. Även annan utgivning förekommer. Mer...  

marknadsföring.se Marknadsföringstips för småföretagare Mer...  

Nordiska Reologisällskapet Medlemsinformation, anmälningsblanketter, kontaktpersoner och konferensinformation för Nordiska Reologisällskapet. Mer...  

Offentliganställdas Förhandlingsråd OFR är en uppdragsstyrd förhandlings- och serviceorganisation för femton fackliga organisationer inom den offentliga sektorn. Mer...  

Psykosyntesförbundet Yrkesförening för psykosyntesterapeuter och andra med psykosyntesinrikning. Mer...  

SFSF Skorstensfolket är en organisation för entreprenörer specialiserade på skorstensarbeten och skorstensrenoveringar. Mer...  

skatter.se En mötesplats för alla som arbetar aktivt med skatter. Mer...  

Småföretagarnas Arbetslöshetskassa Arbetslöshetskassa för företagare och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet. Företaget ska vara verksamt i Sverige. Mer...  

StyrelseAkademien En ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Vi arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning. Mer...  

Svenska Bryggareföreningen Intresseorganisation för Sveriges bryggerier samt läsk- och vattenfabrikanter. Vi arbetar med branschgemensamma frågor inom bl a öl, läsk, vatten, cider samt alkoholpolitik, förpackningsutveckling och statistik Mer...  

Svenskt Växtskydd De svenska växtskyddsföretagens branschförening. Arbetar för en behovsanpassad och säker användning av kemiska växtskyddsmedel i ett effektivt och hållbart jordbruk. Allmän information om växtskyddsmedel. Länkar till medlemsföretagen. Mer...  

Sveriges Frimärkshandlareförbund Förteckning över förbundets medlemmar, deras adresser, verksamheter och hemsidor. Mer...  

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Mötesplatsen för den svenska hotell- och restaurangnäringen. Mer...  

Sveriges Marknadsförbund Branschorganisation med företagsmedlemmar samt paraplyorganisation för landets drygt 30 lokala marknadsföreningar. Mer...  

Sveriges Mynthandlares Förening Sveriges Mynthandlares Förening är en sedan 1973 etablerad sammanslutning av mynthandlare, hitintills 20 företag i tio olika städer i landet. Föreningen är ensam i sitt slag i Sverige. Mer...  

Sveriges Textil & Modeföretag TEKOindustrierna är den gemensamma bransch- och arbetsgivarorganisationen för svensk textil- och konfektionsindustri. Mer...  

Sveriges Urmakareförbund Har som syfte att tillvarata medlemarnas yrkesmässiga intressen och skall verka som ett rent yrkesförbund. Mer...  

Textilimportörerna Branschorganisationen för nordiska textilimportörer. Mer...  

Vårat Metall Information för arbetare inom Din Bil Stockholm metallare Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark