Hälso- och sjukvård


19 länkar

0 brutna

19 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Ambulansforum Nätverk för all form av prehospital akutsjukvård. Ambulansforum startades i början av februari 1997 av några entusiaster som ville utveckla ambulanssjukvården. Mer...  

Dietisternas Riksförbund Dietisten har spetskompetens att ge råd om mat och hälsa i livets olika skeden. Mer...  

Folkhälsoguiden Vänder sig till dig som arbetar praktiskt med folkhälsofrågor i Stockholms län eller på något sätt kommer i kontakt med eller har intresse av folkhälsofrågor. Mer...  

 
 

Förenade Reikiförbundet i Sverige Religöst och politiskt obunden förening för dig som gått minst Reiki 1. Förbundet arbetar med att kvalitetssäkra Reikin. Mer...  

Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare En intresseförening för alla familjerådgivare som på kommunala uppdrag bedriver familjerådgivning i Sverige. Mer...  

Pharma Industry Branschtidning för svenska läkemedelindustrin. Mer...  

Privattandläkarna Information om och till Sveriges privattandläkare samt information till patienter. Mer...  

PRIVO - Privat vård och omsorg Sveriges största branschförbund inom privat vård och omsorg, omfattar 125 medlemsföretag. Mer...  

SAKH - Svenska Akademin för Klassisk Homeopati Ideellt förbund för praktiserande homeopataer, studenter och stödmedlemmar. Här kan du bl.a. få veta var du kan hitta en homeopat i din närhet som arbetar klassiskt. Mer...  

Stockholms Privattandläkarförening SPTF har funnits i mer än 25 år. Vi är en intresseförening för privat praktiserande tandläkare i Stockholms regionen. För nuvarande är vi cirka 1.100 medlemmar. Mer...  

Svensk förening för Beroendemedicin Sektion inom Svenska Läkaresällskapet. Svensk förening för Beroendemedicin vill genom sina medlemmar arbeta för att främja forskning och kunskap samt kompetensutveckling för aktiva inom alkohol- och drogområdet. Mer...  

Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) SFKK, sektion i svenska läkaresällskapet. Information kring specialiten. Mer...  

Svenska Barnläkarföreningen, BLF Information om BLFs verksamhet - möten, fortbildning, protokoll från styrelsemöten, aktuella meddelande, diskussionsarea etc. Mer...  

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) SLMS är en intresseorganisation för dem som arbetar yrkesmässigt med lasermedicin i någon form. Här ges även information om kurser, möten, litteratur, kliniker etc. Mer...  

Svenska psykoanalytiska föreningen Svenska psykoanalytiska föreningen (SPaF) förmedlar psykoanalys och psykoterapi, bedriver forskning, och arrangerar offentliga föreläsningar. Föreningen även anordnar legitimationsgrundande utbildning i psykoanalys och psykoterapi. Mer...  

Sveriges auktoriserade gestaltterapeuter Föreningens syfte är att genom auktorisation av sina medlemmar följa fastställda etiska regler och värna om god kvalitet. Föreningen har skapat ett etiskt råd, för handläggning och behandling av etiska frågor och ärenden. Mer...  

Sveriges Fontänhus En fungerande modell inom psykiatrisk rehabilitering. Det bygger på förmågan till arbete, delaktighet och social gemenskap. Fountain House är en religiöst och partipolitiskt obunden världsorganisation. Mer...  

TelefonRådgivning Inom Hälso- och Sjukvård Arbetar för telefonsjuksköterskans profession. Föreningen har därför valt att vara opartisk i förhållningssättet till privata intressenter. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark