Kvinnoorganisationer


11 länkar

0 brutna

11 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Alby Kvinnocenter Vi är en livskraftig kooperativ som tillverkar kläder och textilier för försäljning och efter beställning. Vår webbsida presenterar en del av genuint handsydda textil produkter. Mer...  

Alla Kvinnors Hus Kvinnor utsatta för misshandel, våld, hot och våldtäkt får stöd och hjälp på Alla Kvinnos Hus, Stockholms kvinnojour. Rådgivning, stödsamtal, telefonjour, juridiska råd och skyddat boende erbjuds utsatta kvinnor och deras barn. Mer...  

Hönsnätet Kulturförening för kvinnor. Olika aktiviteter inom alla för kvinnor i alla åldrar, intressanta områden, dvs allt. Mer...  

 
 

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet IKFF arbetar med informations- och lobbyarbete för att skapa en global gemensam säkerhet genom att förebygga krig. IKFFs fokusområden är Kvinnor, Fred och Säkerhet, Europesik Säkerhet, Nedrustning och Civila samhällets roll i krishanteringsinsatser. Mer...  

Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna stödjer kvinnor i konfliktområden. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern och i södra Kaukasus. Mer...  

Kvinnliga segelsällskapet En ideéll förening till för alla seglingsintresserade tjejer från 18-100 år. Vad vi vet är vi den enda föreningen i Sverige där man kan vara aktiv seglare utan att ha egen båt. Mer...  

Kvinnofronten Kvinnofronten är en partipolitiskt oberoende kvinnoorganisation som funnits sedan 1977.Vi arbetar mot allt kvinnoförtryck, och för kvinnors frigörelse. Mer...    

Kvinnor på Internet Abuse på internet. Nätetikett. Svenska ISP:s syn på abuse. Hur skyddar man sig mot abuse. Exempel på abuse mot svenska kvinnor. Mer...  

Lås Upp begränsande normer Normutmanande metoder för skolan. Gör övningar med dina elever och utmana normer i din undervisning. Normer kan begränsa våra val och möjligheter i livet och strida mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt behöver vi normer. Hur hänger det ihop? Mer...    

Mitt Liv Mitt Liv arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Genom mentorskap, utbildning och vidgade kontaktnät öppnar vi dörrar för unga människor med invandrarbakgrund. Mer...  

Styvmorsviolen En förening med kvinnliga förtecken för styvmammor, bonusmammor och alla andra i en ombildadfamilj. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark