Patientorganisationer


Föreningar för patienter med gemensamma sjukdomar eller intressen.

37 länkar

0 brutna

37 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Alopeciförbundet Sverige Förening för dem som drabbats av alopecia areata/totalis/universalis. Lokalföreningar i Stockholm, Malmö, Skaraborg och Västerbotten. Kansli i Stockholm. Mer...  

Astma- och Allergiförbundet Intresseorganisation för astmatiker och allergiker, påverkar samhällets alla nivåer kommun, landsting och stat att nå visionen ett allergifritt samhälle. Remissinstans för regering i folkhälsoarbetet. Mer...  

Barnlängtan, patientföreningen för ofrivilligt barnlösa Patientförening för ofrivilligt barnlösa. Webbsidan inehåller information om föreningen och ofrivillig barnlöshet. Mer...  

 
 

 
 

Bostongruppen En kanal för informationer och ett nätverk för erfarenhetsutbyten kring allt som rör diagnosen/sjukdomen Skolios. Mer...  

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Patientförening för bröstcanceropererade kvinnor och deras anhöriga. Mer...    

Carpa Patientförening Carpa är en förening som vänder sig till patienter med cancer av formen hormonproducerande tumörer t.ex. carcinoider, lungcarcinoid, endokrina pankreastumör, binjurebarkscancer, midgutcarcinoid, MEN 1 etc. Mer...  

Curo Riksföreningen för Cancersjuka är en allmännyttig ideell förening. Politiskt och religiöst obunden. Föreningen verkar för en bättre livssituation för cancersjuka, deras anhöriga och vårdpersonal. Mer...  

Ehlers-Danlos syndrom Riksförbund Sverige Information om EDS för personer med EDS, läkare, tandläkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, annan vårdpersonal samt allmänheten. Beskrivning av EDS Riksförbunds verksamhet Mer...  

Föreningen för Sympaticusopererade Patientförening som informerar om biverkningar som kan uppkomma vid sympatektomier. Mer...  

Föreningen Sveriges Dövblinda Intresseorganisation för dövblinda och syn- och hörselskadade. Organisationen arbetar för dövblindas rätt till full delaktighet och jämlikhet inom alla områden i samhället. Mer...  

GBS-Stödgruppen Ger information om Guillain-Barrés syndrom och de besläktade sjukdomarna CIDP och Miller-Fisher syndrom. För patienter, anhöriga och vårdpersonal. Mer...  

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund En handikapporganisation som arbetar för att förbättra villkoren för hjärt- eller lungsjuka och deras anhöriga. Mer...  

Hjärtebarnsförbundet Hjärtebarnsförbundet är en ideell riksorganisation som samlar barn, ungdomar och vuxna födda med hjärtfel och deras familjer samt de som har haft barn med hjärtfel och tillvaratar deras intressen. Mer...  

Hydrocefalus och esofagusatresi Mötes- och informationsplats för föräldrar/anhöriga till barn och vuxna medhydrocefalus och/ eller esofagusatresi . Ett av sidans är att samla upp information samt att sprida den vidare. Mer...  

IFS-Sollentuna Förening för bl.a. anhöriga till personer som drabbats av schizofrena störningar och psykotiska handikapp - en förening under Schizofreniförbundet. Innehåller artiklar, referat, nyheter, fakta, länkar mm. Mer...  

ME-föreningen Föreningen för Myalgisk Encefalomyelit som arbetar för att personer med ME ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, samt för att biomedicinsk forskning skall accelereras. Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör medlemmarna. Vi önskar att fler läkare med kunskap om ME finns tillgängliga på kliniker runt om i Sverige. Mer biomedicinsk forskning efterfrågas. Mer...  

Nätverket Asperger/HFA Organisation för personer med Aspergers syndrom. Här finns information om handikappet, länkar, litteratur m.m. Mer...  

Personskadeförbundet RTP En medlems-, medborgarrätts- och intresseorganisation som ger stöd, information och vägledning till personer med förvärvade skador t.ex. nackskadade (till följd av whiplashrelaterat våld), ryggmärgs-, hjärn- och polioskadade samt amputerade. Mer...  

PSO, Psoriasisförbundet Svenska Psoriasisförbundet, PSO och PSO-Ung, med och för människor med psoriasis och psoriasisartrit. Vi påverkar attityder med information, stöder forskningen och arbetar för bättre behandlingsmöjligheter. Mer...  

Reumatikerdistriktet Dalarna Denna sida vänder sig till alla reumatiker i Sverige, men främst till reumatiker i Dalarna. Mer...  

Riksförbundet för Mag och Tarmsjuka - RMT Ideell organisation för människor med sjukdomar eller funktionsstörningar i matsmältningskanalen. RMT arbetar med medlemsstöd, information och samhällspåverkan. Mer...  

Riksförbundet för ME-patienter Denna sida är till för patienter och deras anhöriga samt myndigheter m.fl. som vill veta mer om ME/CFS (Kroniskt trötthetssyndrom). Mer...    

Riksförbundet för social och mental hälsa Revansch. ges ut av RSMH. Tidningen skriver om den service, stöd och vård som ges till människor med psykiska problem och med ett psykiskt funktionshinder. Mer...  

RSMH Västernorrlands hemsida Om psykiska funktionshinder. Riksförbundet för social och Menta Hälsa; Distriktet Västernorrland står bakom den. Innehåller intervjuer, litteratur, tidningen Revansch m.m. Mer...  

Sinnet.nu En webbgemenskap för oss med egen erfarenhet av stress, ångest och depression. Här finns forum och mötesplats för självhjälp, självkänsla och psykisk ohälsa. Mer...  

SPS Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi. Mer...  

SRF Synskadades Riksförbund Riksomfattande organisation som tillvaratar synskadades intressen och rättigheter i samhället. Mer...  

Svenska Marfanföreningen Patientförening för personer med Marfans syndrom eller andra liknande bindvävssjukdomar. Mer...    

Svenska Parkinsonsstiftelsen Grundläggande information om Parkinsons sjukdom. Mer...  

Sveriges Kontaktlinsförening Internetservice för medlemmarna i Sveriges Kontaktlinsförening. Här kan du läsa om föreningen, söka bland medlemmarna, diskutera gemensamma frågor och hitta massor av ämnesrelaterade länkar m.m. Mer...  

Tandvårdsskadeförbundet Idéell partipolitiskt obunden handikapporganisation som arbetar för en bättre folkhälsa. Sprider kunskap om hälsoeffekter av tandvårdsmaterial och amalgam, arbetar för att framtidens material ska bli bättre och mindre riskfyllda. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark