Stiftelser


Presentationer av stiftelsernas verksamhet. Ej kulturella, näringslivs- eller utbildningsstiftelser.

34 länkar

0 brutna

34 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek Ett centrum för information och forskning om arbetarrörelsen och dess historia. ARAB förenar arkiv, bibliotek och forskningsfrämjande verksamhet, med en egen tidskrift, ett forskningsråd, seminarier och publikationer. Mer...  

Carina Ari stiftelserna Carina Aris Minnesfond ger stipendier till dansare, utmärkelser och ekonomiskt stöd till dansforskning. Carina Ari Biblioteket är ett internationellt betydande referens- och forskningsbibliotek för dans. Mer...  

Carpe Vitam Vi bygger broar mellan forskning och praktik. Vår mission är att utveckla, stödja och föra samman lärande organisationer runt om i världen. Mer...  

 
 

Centrum för lättläst Vi ger ut lättlästa böcker för vuxna och ungdomar och nyhetstidningen 8 Sidor. Vi skriver lättläst på uppdrag och lär andra skriva begripligt. Vi arbetar med en omfattande läsfrämjande verksamhet med läsombud. På vår webbplas kan du läsa mer. Mer...  

Den Nya Välfärden Den Nya Välfärden är en är partipolitiskt oberoende, opinionsbildande tankesmedja som arbetar för demokrati, välfärd och företagande. Vi vill förbättra företagarklimatet, skapa en ny samhällsmodell, och öka demokratin! Mer...  

Eden Foundation Ett hjälpprojekt som motarbetar ökenspridningen i Sahelområdet genom att sprida användningen av ätliga torktåliga växter. Mer...  

Eva och Oscar Ahréns stiftelse Information och blanketter för att söka bidrag och stipendium inom områdena vård, uppfostran, utbildning och forskning genom Eva och Oscar Ahréns stiftelse. Mer...  

Håll Sverige Rent En sida där en av Sveriges äldsta miljöorganisationer presenterar sin verksamhet. Vi jobbar med många olika projekt - utbildning (för både barn och vuxna), miljöcertifiering av skolor med mera. Mer...  

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Stiftelsen vill stödja det friska hos sjuka barn och ungdomar med hjälp av gåvor från företag och allmänhet. Mer...  

Institutet för Framtidsstudier Stiftelse som, i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen. Mer...  

Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål Stiftelsen ger ekonomiskt stöd bland annat till forskning och skrifter i ämnen av liberalt och frisinnat intresse. Mer...  

Kulturarv utan gränser, stiftelsen Ideell stiftelse som arbetar för vårt gemensamma kulturarv. Vi verkar med återbyggnadsinsatser av museer, arkiv och andra kulturbyggnader i länder som drabbats av konflikter eller katastrofer. Mer...  

Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna stödjer kvinnor i konfliktområden. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer på Balkan, i Mellanöstern och i södra Kaukasus. Mer...  

Kylbranschens Samarbetsstiftelse Information om vad KYS är och gör samt adresser och telefonnummer till kansli och förlag. Här finns också en förteckning över material som KYS tillhandahåller för försäljning, t ex Svensk Kylnorm. Mer...  

Laurentiistiftelsen En kyrklig studentbostadsstiftelse i Lund och en gudstjänstfirande församling i Svenska kyrkan. Mer...  

Naturarvet Tillsammans med Insamlingsstiftelsen Naturarvet bevarar du ett naturarv av Sveriges sista gammelskogar för att främja den biologiska mångfalden, friluftslivet och turism. Mer...    

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län Äger och förvaltar mark i Stockholms skärgård. Syftet är att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism. Stiftelsen arbetar också långsiktigt för en levande skärgård. Mer...  

SOS-Barnbyar Världens största organisation för övergivna och föräldralösa barn. Grundtanken med organisationen är att man ordnar faddrar till de hemlösa barnen som får bo i ett tryggt hem i någon av våra barnbyar världen över. Mer...  

Stiftelsen Bergslagsgårdar Familjehem och behandlingshem med jour för vuxna, barn och ungdom där du erbjuds en personlig assistent. Vi har även ett HVB hem för barn i åldern 12-17. Mer...  

Stiftelsen Credo En icke vinstdrivande Stiftelse med ändamålet att främja och bedriva organiserad konsulentstödd familjevård för ungdomar och vuxna. Mer...  

Stiftelsen Ekskäret Stiftelsen Ekskäret skapar nyfiket utforskande möten och initiativ för personlig utveckling och samhällsförändring. Vi är en plattform och katalysator för människor som vill engagera sig i frågor om sig själva, livet och världen. Mer...    

Stiftelsen Fanny Hirschs minne Fanny Hirschs minne är en stiftelse som ger bidrag till personer med långvariga psykiska sjukdomar och som bor i Stockholms stad, samt till organisationer vars syfte är att hjälpa nämnda persongrupp. Mer...  

Stiftelsen Global Kunskap Utger böcker och skrifter i globala frågor samt har informationsverksamhet i frågor som berör relationen mellan Nord och Syd. Mer...  

Stiftelsen Gyllenkroken Aktivitets/Kulturhus och boende för personer med psykiska funktionshinder som tex schizofreni, fristående från sjukvård och socialtjänst.huset står öppet för alla som har lust att komma- hela verksamheten bygger på frivillighet. Mer...  

Stiftelsen Hjärnfonden Informerar om och finansierar forskning kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfonden står under tillsyn av Stiftelsen för Insamlingskontroll. Mer...  

Stiftelsen Jureka.net Avser att förvalta webbplatsen www.jureka.net och bedriva gratis juridisk och ekonomisk rådgivning samt gratis information om juridik, ekonomi och EU. Mer...  

Stiftelsen Missmyra Risten Resurscenter Konferenser, kurser, lägerverksamhet och vissa perioder även vandrarhem i naturskön omgivning. Handikappanpassat. Mer...  

Stiftelsen MOC Hjälpverksamhet Stiftelsen skall verka för vård och fostran av barn, undervisning och utbildning, hjälpverksamhet bland behövande och vetenskaplig forskning, samt andra varaktiga humanitära och kulturella ändamål. Mer...  

Stiftelsen RSN Datornätverk till studentbostäder vid Blekinge Tekniska Högskola. Mer...  

Stiftelsen Vitryssland Stiftelsen startades våren 1993. Arbetet bygger till största delen på gåvor och bidrag från enskilda personer och företag samt kollekt från Svenska kyrkan i Borås. Mer...  

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse Ger bidrag för teknisk utveckling, miljö samt god energiekonomi. Utdelar pris för teknikundervisning och teknikspridning. Beviljar stipendier för examensarbeten utomlands och presentation av forskningsresultat vid internationella konferenser. Mer...  

Önnesjöstiftelsen Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling av betydelse för svensk skogsindustri, svenskt skogsbruk, natur- och viltvård samt även att lämna stöd för undervisning och utbildning inom dessa områden. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark