Socialvård


Barnhem, ungdomshem, familjehem etc.

13 länkar

0 brutna

13 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Faktum Ett friluftsmagasin. Göteborgs gatutidning som säljs av hemlösa. Ett månadsmagasin om hemlöshet, sociala frågor och kultur ur ett gatuperspektiv. Utkommer med elva nummer om året. Mer...  

Familjehemmen Krut KRUT är ett nytt unikt koncept som vill åstadkomma bättre förutsättningar för en av de viktigaste samhällsresurserna-familjehemmen. Mer...  

Familjehemsstiftelsen i Skaraborg Konsulentstödd familjehemsvård med syfte att bedriva familjehemsvård, utan vinstsyfte, i teamarbete. Mer...  

 
 

Familjevårdens Centralorganisation En ideel organisation för foster-/familjehem, stöd-/kontaktfamiljer och jourhem. Mer...  

Göteborgsregionen, FoU i Väst Forskning och utveckling inom välfärdsområdet. Syftet med Göteborgsregionen, FoU i Väst är att stärka kunskapsutveckling genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. Mer...  

Herrgården i Andersfors AB Behandlingshem för pojkar med psykosociala problematiker Mer...  

HVBGuiden Här hittar du förteckning över svenska behandlingshem, svenska vårdhem eller familjevårdsenheter. Sök efter vårdplatser/vårdplats på HVB-hem eller vårdhem. Sök även efter missbruksvård och behandlingshem för alkoholberoende för företag. Mer...  

Malmö Anhörig- och demensförening - MAF Råd- och stödverksamhet för äldre och deras anhöriga. Bistår i kontakter med tjänstemän och myndigheter inom vårdoch omsorgs olika verksamhetsområden, hjälper till vid överklaganden av negativa biståndsbeslut och för offentliga debatter om äldrevård. Mer...  

PlaceringsInfo AB Vi erbjuder sökning av behandlingshem, boende och vårdplats i hela Sverige. Vi erbjuder hjälp att hitta den vårdplats som passar bäst! Mer...  

Psykosoci@lt Forum Informationstjänst. En mötesplats för alla som verkar inom den psykosociala sektorn i landet där tjänster och information kan exponeras. Mer...  

Statens institutionsstyrelse Statens institutionsstyrelse, SiS, bedriver individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer också sluten ungdomsvård. Mer...  

Stiftelsen Bergslagsgårdar Familjehem och behandlingshem med jour för vuxna, barn och ungdom där du erbjuds en personlig assistent. Vi har även ett HVB hem för barn i åldern 12-17. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark