Svenska försvarsmakten


Försvarsmaktens officiella sidor. Inga kamratföreningar o dyl.

5 länkar

0 brutna

5 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Försvarsmakten Försvarsmakten är ständigt beredd att genomföra insatser, hävda Sveriges integritet och stödja samhället vid kriser.Försvarsmaktens uppgift är i första hand att hantera militära hot och väpnade konflikter. Mer...    

Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF SPF leder och samordnar samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd. Mer...  

 
 

Svenska Lottakåren Frivillig försvarsorganisation för kvinnor. Mer...    

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI En myndighet under försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska försöksanstalten, FFA. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark