Examensarbeten


Examensarbeten på högskolenivå eller högre.

5 länkar

0 brutna

5 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Fraktaler och GIS Litteraturuppgift i kursen Kartografi och GIS 10 p vid Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs Universitet 1997. Uppsatsen ger en allmän beskrivning av fraktaler och kaosteori, samt beskriver möjligheter för tillämpning inom GIS. Mer...  

Johan Åqvists grupp Johan Åqvist, prof. i teoretisk kemi vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet presenterar sin grupps forskning. Här finns också hemsidan för molekyldynamikprogrammet Q. Mer...  

Krig och etik Siten innehåller en akademisk uppsats om brutaliseringstendenser bland FN-soldater samt artiklar om psykopati, pacifism, utredningsmetodik och kollektivpedagogik. Mer...  

 
 

Kulturmiljö som lokal utvecklingsfaktor Om svensk regionalpolitik och vad en liten stad kan göra för att förbättra förutsättningarna för sin utveckling. D-uppsats i kulturgeografi baseras både på befintliga fakta och intervjuer med nyckelpersoner i Nora. Mer...  

The Vicious Circle of Poverty För dig som är intresserad av Indien, slumområden och kvinnofrågor. Läs min C-uppsats/MFS från Madras, Indien, som jag skrev våren 1995 i ämnet Kulturgeografi (Högskolan i Örebro). Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark