Föräldraföreningar


Föreningar för och av (elevernas) föräldrar.

2 länkar

0 brutna

2 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Riksförbundet Kristen Fostran RKF är ett ekumeniskt kristet lärar- och föräldraförbund som verkar för harmoniska miljöer med kristna värderingar där barn växer upp,i hem, skola, församling och samhälle. Mer...  

Rohus - Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige Riksorganisationens syfte är att verka för att det skall tydliggöras i lagtexter och praxis att ”utbildning på annat sätt” inbegriper att barnet hemundervisas av sina föräldrar. Bevara rätten till hemundervisning. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark