Student- och kårföreningar


68 länkar

0 brutna

68 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Academic Computer Club, Umeå University ACC är datorföreningen vid Umeå Universitet. Mer...  

Akademiska Föreningen i Lund WWW-servern är nyckeln till all studentrelaterad information i Lund coh övriga Sverige. Mer...  

Blekingska Nationen Lundensisk studentförening. Hemsida innehållande program, information, musik, bostadsinformation och annat smått och gott. Mer...  

 
 

Byggföreningen, Umeå Universitet Studerandeförening. Länkar till sidor med bygganknytning men också annat smått och gott som vi tycker är intressant. Mer...  

Chalmers Ballong Corps En kårförening vid chalmers tekniska högskola. Vi beskriver vår styrelse, våra sponsorer, våra piloter, ett bildarkiv med ballongbilder. Vi har även en FAQ över vanliga frågor om ballonger och ballongflygning Mer...  

Chalmers International Reception Committee Har hand om mottagningen av de utländska studenter som kommer för att läsa på Chalmers. Mer...  

Ctrl-C Är en datorförening vid Linköpings Universitet. Mer...  

Datatekniksektionen inom TLTH Information om Datatekniksektionen; vilka vi är, hur man når oss samt intern information. Här finns personliga hemsidor och information om civilingenjörs-programmen i datateknik och informations- och kommunikationsteknik. Mer...  

Datateknologsektionen vid Linköpings universitet Civilingenjörsutbildningar i Datateknik och Informationsteknologi. Information för student, företag och sökande. Mer...  

Datateknologsektionen vid LiTH Sektionen för de två civilingenjörsutbildningarna Datateknik och Informationsteknologi. Här finns information för dig som funderar på att läsa vid Linköpings universitet/högskola eller för dig som redan läser här. Mer...  

Datorföreningen Update Förening för datorintresserade studenter och anställda vid Uppsala universitet. Mer...  

Datorföreningen vid LU & LTH Föreningen vid Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola är mera känd som DF. Föreningens syfte är att främja datorkunnande, datoranvändande och allt som hör därtill. Mer...  

Datorsektionen vid Högskolan i Jönköping Ideell akademisk datorförening för studenter och anställda vid Högskolan i Jönköping. Mer...  

Disk Kårföreningen vid Institutionen för data- och systemvetenskap Stockholms universitet. Mer...  

Ebba dansklubb En av landets mest framgångsrika dansklubbar med uppvisningar och kurser från nybörjare till elit. Mer...  

Elektroteknologsektionen vid Chalmers Information om Elektroteknologsektionen vid Chalmers Tekniska Högskola. Förteckning över våra föreningar och deras medlemmar. Mer...  

ELSA Lund En förening som erbjuder studerande vid Juridicum i Lund möjligheten att delta i olika aktiviteter med en oftast internationell anknytning. Bland annat anordnas utbildningar, studiebesök, seminarier och praktikplatsförmedling. Mer...  

ELSA Sverige ELSA (The European Law Students' Association) är världens största enskilda organisation för juridikstuderande. I Sverige finns ELSA representerat vid samtliga större juridiska fakulteter genom sina fem lokalgrupper. Mer...  

ESN Sverige Erasmus Student Network är en europeisk studentorganisation som verkar för att underlätta integrationen av internationella studenter som läser en del av sin utbildning vid universitet och högskolor i ett annat land än sitt hemland. Mer...  

Excitera Excitera är den studentdrivna, ideella entreprenörskapsföreningen vid KTH. Vi vill skapa ett intresse för företagande och kommersialisering av forskningsresultat, samt underlätta kontakt mellan näringslivspersoner, akademiker och studenter. Mer...  

FAUST Föreningen är ett nätverk för högskole- och universitets studenter i Sverige. Mer...  

Fysiken GFS Fysiken är en avdelning inom Göteborgs förenade studentkårer (GFS) som har till uppgift att bereda Göteborgs studenter motionsverksamhet samt att uppföra, förvalta och driva motionsanläggningar i fullgörandet av denna uppgift. Mer...  

Fysiks Studienämnd FSN verkar för att förbättra studiesituationen för studenter vid sektionen för Teknisk Fysik vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm Mer...  

Gästrike-Hälsinge Nation Nation i Uppsala som riktar sig till studenter med anknytning till Gästrikland och Hälsingland. Nationen hör till de äldre i Uppsala. Mer...  

Göteborgs Förenade Studentkårer Samarbetsorgan för studentkårerna i Göteborg. Mer...  

Göteborgs Nation i Lund Fullspäckad med info, underhållning och goa grejer. Mer...  

Helsingkrona Nation vid Lunds Universitet Helsingborgs- och Landskrona studentnation vid Lunds Universitet. Mer...  

Humanistiska föreningen, HumF Läser du humaniora vid Stockholms universitet? Då är du medlem i HumF. Vi vill att studenterna ska få en så bred verksamhet som möjligt. Det anordnas aktiviteter nästan varje dag (ex.pubar,filmkvällar,debatter etc.) i Gula villan. Mer...  

Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet JF är en studentförening för juris studeranden vid Stockholms Universitet. Mer...  

Klassiska föreningen vid Stockholms universitet En förening för studerande och alumner i klassiska språk vid Stockholms universitet. Mer...    

KRUT - Jönköpings Studentkårs pyrotekniska förening Vi anordnar fyrverkerier både inomhus och utomhus åt såväl företag, organisationer som privatpersoner.Föreningen är öppen för de av Jönköpings studenter som är intresserade av pyroteknik och vill lära sig mer. Mer...  

KTHs Finanssällskap Vårt syfte är att erbjuda ekonomiintresserade teknologer och doktorander olika former av utbildning samt att främja kontakten med näringslivet. Mer...  

KTHSS Kungliga Tekniska Högskolans Segelsällskap. Vi ordnar bl.a. kappseglingar för alla Stockholms studenter sedan 1963. Öppen för alla som studerar/arbetar eller har studerat på KTH. Mer...  

Kårspexet å Kungl Tekniska Högskolan Årligt spex som omsluter alla studerande vid KTH. Information om kommande föreställningar, spexets arbete och historiska anekdoter. Är en del av THS, Tekniska Högskolans Studentkår, och då dess officiella spexensemble. Mer...  

Lulea.org Den Lokala Studentportalen i Luleå. Den här portalen är inriktad till studenter över hela Sverige, men främst till de närmare 12000 studenter och nästan 2000 anställda på Luleå Tekniska Universitet. Mer...  

Lysator Lysator är en av Sveriges största och mest kända datorföreningr. Föreningen är till för studenter vid Linköpings universitet. Mer...  

Maskiningenjör Umeå Universitet En enkel sida om vår maskiningenjörsutbildning: *Kort presentation *Adresser *Bilder *Flera väldigt roliga saker. Mer...  

Medicinska föreningen Kårförening vid Umeå universitet. På sidan finns aktuell information om föreningens verksamhet och de föreningar som är knutna till den. Mer...  

Musik vid Linköpings universitet Innehåller länkar till ett oerhört brett musikliv. Mer...  

Norrlands nation i Uppsala Studentnation för universitetsstuderande i Uppsala. Mer...  

Norrlands Nation i Växjö Information om resor, fester och annat som händer i nationen. Mer...  

Ostrochorus Östgöta nations skönsjungande sångfåglar. Vi sjunger på såväl ÖG's festligare arrangemang som egna konserter. Mer...  

Philochoros, studenternas folkdansförening i Uppsala Vi dansar svenska folkdanser, uppställningsdanser och gammeldanser, t.ex. schottis, hambo, mazurka, polska och Väva Vadmal. Vi har dansövningar under terminstid på onsdagar och nybörjarkurs varje höst. Mer...  

Projekt Sex, P6 Gratis kondomer och goda råd. Peer education-baserad studentförening som arbetar förebyggande med frågor kring sex och sexualitet i riktining mot ett säkrare sexuellt beteende blands Lunds Universitets studenter. Mer...  

QulturMästeriet Stockholm QM på Stockholms Universitets Studentkår anordnar onsdagspubar och andra partyn, men partar oxå en hel del själva. Mer...  

Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Industriell ekonomi är Bolognaanpassat och du kan antingen ta en kadidatexamen (3 år) eller en masterexamen (5 år). Sektionen för industriell ekonomi är I:arnas representanter i frågor som studiebevakning och näringslivskontakter. Mer...  

SLU Alumni Nätverket SLU Alumni vänder sig till dig som har studerat på SLU (alumn = före detta student). Mer...  

SSCO - Stockholms studentkårers centralorganisation Information och länkar med anknytning till studentstaden Stockholm. Mer...  

Studentorganisationer vid Uppsala universitet Nyttig informationom om studier och social verksamhet (nationer mm) vid Uppsala universitet Mer...  

Sundsvalls Kårhus Här hittar du information om vad som händer på Sundsvalls Kårhus. Mer...  

Sveriges Förenade Studentkårer SFS arbetar med frågor som berör högskolan och studenter. Här hittar du informationsmaterial, program, rapporter och i stort sett allt SFS publicerar. SFS har cirka 80 medlemskårer, vilka i sin tur ansluter nära 200 000 studenter. Mer...  

Systemvetarföreningen Högskolan Dalarna SYD, en intresseförening för Högskolan Dalarnas Systemvetarstudenter. Mer...  

Teknisk Fysik KTH Studentsektionen för Teknisk Fysik vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm Mer...  

Tekniska Högskolans Radioklubb Tekniska Högskolan Radioklubb har funnits på KTH Campus sedan 1955 och drivs främst av elever och anställda på KTH. Klubben har en egen amatörradiostation - SK0BU - och ett ellab för diverse byggprojekt. Mer...  

Ung Media Sverige Förbund för unga medieproducenter och medieföreningar. Arbetar främst med att betala ut bidrag och att hålla utbildningar om tryck- och yttrandefrihet, pressetik och offentlighetsprincipen och bistår medlemmarna med material, konsultation och stöd. Mer...    

Uplands nation i Uppsala En av Uppsalas 13 studentnationer, grundad 1642. På sajten finns information om nationen och vad som händer där. Mer...  

Uppsala Studenters Filmstudio Filmvisningar på Slottsbiografen i Uppsala. Mer...  

Uppsala teknolog- och naturvetarkår Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är en ideell förening för studenter på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet. UTN har som syfte att tillvarata, främja och bevaka medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och näringslivsfrågor. Därutöver har UTN som uppgift att tillhandahålla sociala aktiviteter för sina medlemmar och verka för ett gott kamratskap dem emellan. Mer...  

Uppsalaekonomerna, Föreningen För ekonomistuderande vid Uppsala universitet. Företagskontakter, utbildningsbevakning och sociala aktiviteter är våra kärnverksamheter. IT- och Finansrum och Kontaktdagarna är exempel på andra verksamheter. Mer...  

UppSjö Uppsala akademiska kustartilleri- och sjöofficers corps. Mer...  

Utrikespolitiska förbundet Sverige Är en samarbetsorganisation för de olika Utrikespolitiska Föreningarna som finns på de flesta större studieorter i Sverige. Förbundet verkar för att sprida kunskap och intresse kring internationella frågor. Mer...  

Utrikespolitiska Föreningen vid Umeå Universitet Förening för intresserade av utrikespolitik och internationella frågeställningar i Umeå. Arrangerar seminarier, föredrag och andra aktiviteter. Mer...  

WAWE, W-sektionen vid Uppsala universitet Förening för studerande vid Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik, Uppsala universitet Mer...  

Västgöta nation i Linköping Studentförening vid Linköpings universitet, främst för studenter från Västergötland. Mer...  

Västgöta nation i Uppsala En av 13 studentnationer i Uppsala. Sedan 1639 har studenter från Västergötland och annorstädes kunnat träffas och umgås här till vardags och till fest. Mer...    

Västmanlands-Dala nation i Uppsala Studentnation i Uppsala, sedan 1639 den självklara mötesplatsen för studenter från Västmanland och Dalarna. Mer...  

Zidan Zäta Z-teknologsektionens webbplats. Här kan finns information om allt som rör Z-teknologers vardag på Chalmers. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark