Pedagogik


Om pedagogik i undervisning på olika nivåer.

14 länkar

0 brutna

14 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Andersson, Jan-Olof Sångare, gitarrist, trubadur, pedagog och kompositör. Offentliga och interna konserter, programförslag efter överenskommelse. Pedagogiska program för skolor och institutioner. Gästföreläsare inom äldreomsorgen. Mer...  

Folkbildning Folkbildning är en 150 år gammal tradition för den vuxnes lärande, kännetecknande är respekt för deltagarnas erfarenheter, frivilligt deltagande och deltagarstyrda flexibla kursplaner. Mer...  

Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Resurser för folkbildningen men tillgängligt för alla. Internet-länkar, projektredovisningar, studiematerial, artiklar, rapporter, multimedia m.m. Som inloggad användare får man också tillgång URs program och några inköpta tjänster. Mer...  

 
 

Inspiresco Pedagogisk konsult för utveckling i grupp. Från barn till vuxen. Med drama, kreativa metoder och reflekterande samtal. Utifrån ett styrkebaserat perspektiv. Mer...    

Kemilärarnas Resurscentrum Nationellt resurscentrum som stöder kemilärare på grundskolan och gymnasiet. Hot-line för lärarfrågor, tips, laborationer och fortbildningar för kemilärare. Mer...  

Lars Nyhléns biologiska sida Läromedel i mikrobiologi för gymnasieskolan samt utrustningstips för biologilärare. Tips för mina elever. Biologiska, kemiska och allmänt naturvetenskapliga länkar. Mer...  

Lotta Korths Produktion Lärare inom dramapedagogik, teater och kampidrott med fokus på hälsa. Uppdrag inom skola, föreningsliv och näringsliv. Mer...  

Lås Upp begränsande normer Normutmanande metoder för skolan. Gör övningar med dina elever och utmana normer i din undervisning. Normer kan begränsa våra val och möjligheter i livet och strida mot de mänskliga rättigheterna. Samtidigt behöver vi normer. Hur hänger det ihop? Mer...    

Modell för individuell utbildning 'Att ta studenten efter 10 års skolgång' Mer...  

Projekt Charlie Ledarutbildningskurser för förskollärare, lärare och fritidspedagoger. Mer...  

Reggio Emilia i förskolan Europeiskt nätverk och diskussionsforum för Reggio Emilia förskolor som syftar till att utveckla och fördjupa kunskaperna om pedagogiken. Mer...  

Skolmedia Ett länk-hotell byggs just framför allt för skolbruk. Tanken är att blanda gratislänkar av vitalt skolintresse med länkar till betalande kunder. Mer...  

Unga Fakta AB En lokal portal med Unga Fakta som bjuder på över 5000 sidor om urtidsdjur, vikingar, indianer, riddare, vampyrer mm. Här finns också pyssel, spel, länkguide och handgjorda vykort. Mer...  

VioVio AB Arbetet syftar till att utveckla och presentera ett didaktiskt tänkande om handdockan som ett redskap för barns och vuxnas kommunicerande, men också till att öka lärarnas intresse för dockans möjligheter och användning i förskola och skola. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark