Särskolor


7 länkar

0 brutna

7 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Fyrisskolan Centrum för teknisk utbildning Våra program: Elprogrammet Naturvetenskapsprogrammet. I Uppsala. Mer...  

Rydsbergsskolan Grundskola, åk 6-9 och särskola/träningsskola åk 6-10, i Lerum.. Här finns information om skolan och dess verksamhet, samt länkar för undervisning. Mer...  

 
 

Slottsbergsgymnasiet Skola för alla med utbildningar inom skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola samt särvux. För närvarande finns det 290 elever på skolan, varav 70 studerar på Särvux. Belägen inom Lindholmens gamla varvsområde i Göteborg. Mer...  

Sveaskolan i Örebro Grundskola i Örebro med verksamhet omfattande förskoleklass, grundskola och särskola år 1 - 6 samt fritidshemsverksamhet. Mer...  

Tobiasgården Läkepedagogiskt och socialterapeutiskt center med verksamhet för barn och vuxna med särskilda behov. Mer...  

Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU VBU erbjuder utbildning vid tre olika lärosäten i Ludvika och Smedjebacken - gymnasium, vuxenutbildning, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Mer...    

Sponsrade länkar

 

bookmark