Institutioner och institut


Institutioner och institut vid universitet och högskolor enligt högskoleverkets lista indelade efter ämnesområde.

8 länkar

0 brutna

8 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Arkeologi vid Uppsala Universitet Institutionerna för arkeologi, antikens kultur- och samhällsliv, egyptologi, afrikansk och jämförande arkeologi. Mer...  

Blekinge Tekniska Högskola - Sektionen för hälsa Vid sektionen bedrivs utbildningar inom hälso och sjukvård. Utbildningsverksamheten riktar sig framförallt till studenter som önskar en yrkeskompetens som sjuksköterska med kandidatexamen i vårdvetenskap (1-60 p). Sektionen utvecklas mot mer IT-stöd. Mer...  

Diamond Flight Academy Pilotutbildning med nya generationens flygplan. Flygskolan ligger strategiskt bra till för flygutbildning då avståndet till internationella flygplatser är kort. Vi lägger stor vikt på internationell erfarenhet och besöker ett antal flygplatser utanför sveriges gränser under din pilotutbildning. Mer...  

 
 

Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum Miljövetenskap, samverkande sektion vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet. Forskningsprojekt och forskningsprogram bedrivs inom nätverk där c:a 250 forskare deltar. Mer...  

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Institution med grundutbildning, forskarutbildning och forskning både i journalistik samt medier och kommunikation. Mer...    

Sponsrade länkar

 

bookmark