Medicin


34 länkar

0 brutna

34 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Estetikcentrum Plastikkirurgi & Estetisk samt Allmän Tandvård i Malmö.Därför har vi samlat de bästa kirurgerna med lång erfarenhet och hög kompetens samt de finaste serviceinriktade personalen för att kunna ge dig det operationsresultat du alltid drömt om. Mer...    

Skadekompassen.se Information om skador och sjukdomar. Läs om din skada, lär dig egenvård, få tips på lämplig behandling och boka tid till specialiserade vårdgivare. Mer...    

Ture Ålander Läkarpraktik, Uppsala Vårdcentral med husläkar- och distriktssköterskemottagning. Pelle Svanslös BVC. Fri parkering. Verksamhetschef är Ture Ålander. Husläkare, distrikts- och diabetessköterska, sjukgymnast, kurator och dietist finns. Landstingets avgifter gäller. Mer...    

 
 

Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Akademiska har många olika roller; länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. I vardagen flyter de olika rollerna ihop. På så sätt skapas förutsättningarna för den erfarenhet, kompetens och omtanke som finns här. Mer...  

Cancerfonden En ideell organisation som stöder omkring 75 procent av all projektbunden cancerforskning i Sverige. Information ges bl.a. om olika cancersjukdomar, tobak, prevention och de c:a 400 forskningsprojekt som Cancerfonden stöder. Mer...  

Centrum för handikappforskning vid Uppsala universitet En samarbetsorganisation för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med handikappfrågor. Mer...  

Diabetesfonden Diabetesfondens - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - ändamål är att främja forskning och utbildning rörande diabetes. Mer...  

Epidemiologisk undersökning om riskfaktorer för reumatoid artrit EIRA är en fall-kontroll studie av reumatoid artrit, populärt kallat ledgångsreumatism. Studien startades 1995 vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och samlar nya fall via kliniker som besvarar ett frågeformulär och lämnar blod. Mer...  

Fråga Apotekaren besvarar dina frågor om läkemedel, medicin, sjukvård, hälsa och apotek. Du får normalt svar inom fem arbetsdagar. Mer...  

Fråga en strålningsfysiker En web-tjänst på svenska för skolungdom med frågor om radioaktivitet och strålning och dess påverkan på människa och miljö. Mer...  

Gynop-registret Användarsida för Gynop-registret, kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi Mer...  

IHE AB Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, ihe, är ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg både nationellt och internationellt. Mer...  

Institutet för psykosocial medicin Ett nationellt forskningscentrum för kunskap om stress och psykosocial hälsa. Mer...  

Institutionen för Immunteknologi, LTH Frågeställningar inom immunologin och proteomik. Antikroppsteknologi, protein-, genarrayer samt MS och 2D-gel baserad protomik är hörnstenar i verksamheten. Applikationer inkluderar cancer, allergi samt normala och maligna B cellers aktiviteter. Mer...  

Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet Forskning och utbildning inom områdena psykiatri, psykologi, neurologi, neurokirurgi, neurofysiologi, personskadeprevention, klinisk audiologi, alkohol och narkotikaforskning, öron-näsa-hals samt ögon. Mer...  

Institutionen för Neurovetenskap Beskrivning av grundforskning i neurovetenskap vid institutionen. Mer...  

Jonas Friséns Lab - Stamcellsforskning Labbet bedriver forskning på nervsystemets utveckling samt fortsatt neurogenes från stamceller i den vuxna individen. Mer...  

Karolinska Institutet, Inst. för fysiologi och farmakologi Information om pågående fysiologisk och farmakologisk forskning, samt erbjudna kurser. Mer...  

Kiropraktorhögskolan Legitimerade kiropraktorer i Sverige. Utbildning till kiropraktor. Föreningen studium Chiropracticum. Vad är kiropraktik, hur en kiropraktor arbetar, studentinformation. Mer...  

Laboratoremedicin Skåne Laboratoriemedicin Skåne Mer...    

Ludwig Institutet för Cancer Forskning Ludwig Institutet för Cancer Forskning är en internationell forsknings organisation som består av tio grenar i sju olika länder. Ludwig Institutet i Stockholm består av två avdelningar: Ett grundforsknings laboratorie på Karolinska Institutets campus, och det kliniska forsknings laboratoriet på Karolinska Sjukhuset Mer...  

Läkemedelsverket Läkemedelsverket är en statlig myndighet med ansvar för läkemedel, mediciner, naturläkemedel, kosmetika och medicintekniska produkter. Patienter och hälso- och sjukvården ska ha tillgång till säkra och effektiva produkter. Mer...  

Läkemedelsvärlden Tidning som vänder sig till dig som är professionellt intresserad av läkemedel, ffa till farmacevter, läkare och sjuksköterskor. I tidningen får du bl.a. nyheter, analyser, debatt och granskning om och av det allt intressantare läkemedelsområdet. Mer...  

Medicinsk länksamling För att snabbt hitta vårdprogram, kliniska riktlinjer och annan information om olika sjukdomar inom bland annat medicin, kirurgi, ortopedi, urologi, neurologi, psykiatri med mera. Mer...  

Nobelstiftelsen Nobelstiftelsen presenterar information om Alfred Nobel och stiftelsen. En sökbar databas över pristagare finns tillgänglig, liksom länkar till de prisutdelande institutionerna. Mer...  

NyMedicin.com Medicinsk och vetenskapliga nyheter. Medicinska tjänster i information, omvärldsbevakning, rapporter mm Mer...  

Restorativ Neurologi Experimentel epilepsi Forskningslaboratorium vid avdelning av neurologi, Lunds universitetet. Mer...  

Rett Center Nationellt center för högspecialiserad vård, forskning och information vid Rett syndrom. Mer...  

Scandinavian Society of Clinical Physiology and Nuclear medicine Föreningens syfte är att verka för vetenskapligt samarbete, att verka för publicering av vetenskapligt arbete, samt att verka för kompletterande utbildning och uppdateringskurser i klinisk fysiologi och nukleärmedicin. Mer...  

Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus (i Malmö och Lund)är Sveriges tredje största universitetssjukhus och en del av Region Skåne. Sjukhusets hörnstenar är:• avancerad sjukvård• utbildning• framstående forskning Mer...  

Statens medicinsk-etiska råd - SMER Ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv. Mer...  

Svenska Infektionsläkarföreningen Föreningsinformation baserat på tidningen Infektionsläkaren. Information och länkar om infektionssjukdomar, sjukvård och forskning. Mer...  

Svenska Laser-Medicinska Sällskapet (SLMS) SLMS är en intresseorganisation för dem som arbetar yrkesmässigt med lasermedicin i någon form. Här ges även information om kurser, möten, litteratur, kliniker etc. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark