Samhällsvetenskap


23 länkar

0 brutna

23 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

CEIFO Information om forskning vid Centrum för invandringsforskning vid Stockholms universitet. Här finns också IMER Bulletinen, en elektronisk tidskrift för forskningsområdet. Mer...  

Centre for Advanced Studies in Leadership Vid Handelshögskolan i Stockholm. Tillhandahåller forskningsmiljö där idéer om ledarskap kan utvecklas, utbytas och utmanas. Mer...  

Centrum för forskning om offentlig sektor CEFOS - Ett mångvetenskapligt forskningscentrum vid Göteborgs universitet inriktat på offentlig sektor. Här bedrivs forskningsprojekt med forskare från flera discipliner. Mer...  

 
 

Demografiska Avdelningen, Stockholms universitet Demografiska Avdelningen presenterar sitt arbete och publikationer. Mer...  

Framtiden är din Framtidsställe om global etik, Earth Charter, framtida vetenskap och religion, meningen med livet. Författare, fotograf, civ.ing. Rolf Solheim. Författare Anne Solheim. Mer...  

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet En institution inom Samhällsvetenskapliga fakulteten och den enda av sitt slag i Sverige. Skolan har fyra huvudsakliga uppgifter, grundutbildning, vidareutbildning, forskarutbildning samt forskning. Mer...  

Handelshögskolan vid Umeå universitet Informerar om företagsekonomisk utbildning, kurser, forskning och publikationer. Mer...  

Humaniora- och samhällsvetenskapsinfart Vägvisare till humaniora och samhällsvetenskap på internet Mer...  

idrottsforum.org Internationell idrottsvetenskaplig webbtidskrift med ej referentgranskade vetenskapliga artiklar, recensioner av idrottsvetenskaplig litteratur, samt nyheter om internationell idrottsvetenskaplig forskning. Uppdateras dagligen. Mer...    

Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala Univ. Samhällsvetenskapliga studier inom urban och bostadsforskning. Mer...  

Institutionen för freds- och konfliktforskning Forskning och undervisning vid institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Mer...  

Institutionen för socialt arbete Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet. Mer...  

Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet Information om kurser, publikationer, seminarier, anställda och forskning vid institutionen. Viss information på engelska. Länkar till tidskrifterna Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift (NST) respektive Candide (tidskrift för examensarbeten vid Uppsala universitet) Mer...  

Levnadsnivåundersökningen LNU är en studie som år 2010 genomfördes för sjätte decenniet i rad. Undersökningsledare var docent Michael Gähler, Institutet för social forskning (SOFI). Mer...  

Opponent.se Blogg om argumentationsteori, personlig integritet och mänskliga rättigheter. Mer...  

Sociologiska institutionen, Göteborgs Universitet Institutionens utbildning, forskning, personal och internationella nätverk. Mer...  

Sociologiska institutionen, Lunds universitet Information om utbildning och forskning vid institutionen. Lista över verksamma, information om kurser och seminarier. Mer...  

Sociologiska institutionen, Stockholms Universitet Information om forskning och utbildning vid sociologiska institutionen, Stockholms Universitet. Mer...  

Sociologiska institutionen, Uppsala universitet Sveriges äldsta sociologiska institution Mer...  

Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Information om kurser, seminarier och pågående forskning vid institutionen. Mer...  

Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor SCORE är ett mångvetenskapligt forskningscentrum inriktat på den offentliga sektorn, och utvecklar teori om organisationer, med forskare inom företagsekonomi, historia, socialantropologi, sociologi och statsvetenskap. Mer...  

Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst SSD SSD arkiverar och förmedlar databaser för forskningsändamål. Datatjänsten är knuten till Göteborgs universitet. Mer...  

Varför ser alla web-sidor så lika ut? Det beror på att det är enkla logiska regler som motiverar det mest vanliga webbsite-utseende. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark