Anmälningshjälp

 

Instruktioner

Katalogen är öppen för länkar till ett mycket brett spektrum av webbsidor. Infoo.se förbehåller sig dock rätten att refusera material som inte hör hemma i katalogen. Redaktionen kommer att granska varje sida före införandet och säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

 • Sidor får inte innehålla uppmaning till brott, pornografi, olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp
 • Sidor får inte vara byggda enbart för sökmotoroptimering, d v s utan eget, relevant innehåll för användare.
 • Sidor får inte heller vara byggda enbart för att generera affiliateintäkter, d v s utan eget, relevant innehåll.
 • Grundregeln är dock: hellre fria än fälla. Infoo.se strävar efter att vara en så komplett webbguide som möjligt över svenska sajter. Möjligheten att rapportera kommer dock alltid finnas för alla sajter i katalogen, så bara för att man en gång blivit godkänd i katalogen betyder det inte att man alltid kommer att förbli godkänd.
 • Varje sida måste ha en tydlig och kontaktbar ansvarig avsändare.

Vårt arbete underlättas mycket om det tydligt framgår både i anmälan och på webbplatsen vem som är avsändare.
Uppgifter om anmälaren

Vi ber dig ange ditt (anmälarens) namn och e-postadress. Dessa uppgifter finns inte med i katalogen, lämnas inte ut, och kommer inte att användas för annat syfte än underhåll av katalogen.

 

Vi skickar alltid en bekräftelse till anmälarens e-postadress när vi har behandlat anmälan. Om vi behöver kompletteringar eller förtydliganden så använder vi samma adress. Vi kommer sedan att använda adressen för rapporter angående den registrering som anmälan resulterat i. Den som vill kan lämna flera adresser. Dessa kommer att behandlas likvärdigt med anmälarens, och kommer att få alla meddelanden från katalogen gällande den aktuella anmälan/registrering.

 

När anmälan gäller ett företag, en organisation, en förening eller en myndighet el. dyl. ber vi er att om möjligt ange en personneutral e-postadress såsom info eller webmaster.

 

Vill ni anmäla flera epostadresser så skriv dem med ett komma mellan varje adress. För att anmälan ska godkännas måste alla adresserna fungera, annars kommer den automatiska kontrollen att stoppa anmälan.
Rubrik för länken till webbsidan

Vi ber dig ange en rubrik för länken till din webbsida. I katalogen är det rubriken som innehåller länken till din webbsida, och presenteras mera framträdande än beskrivningen i webbläsaren. Vid presentation av registreringar så sorteras dessa utifrån rubriken. Rubriken behövern inte vara samma som den rubrik som du har på själva webbsidan.

 

Webbsida som t.ex. presenterar ett företag, en förening, en organisation eller en myndighet ska normalt vara företaget, föreningens, organisationens respektive myndighetens fulla namn (inte förkortning) som rubrik.

 

Ordet "hemsida" eller likande ska normalt inte finnas med i rubriken. Alla länkar från katalogen går ju till "hemsidor". Ord i bara VERSALER ("stora bokstäver") tillåts inte -- undantag korta förkortningar. Utropstecken, stjärnor och annat för att skapat uppmärksamhet, "!#*", tillåts inte.
Adress till webbsidan (URL)

Vi ber dig ange URL:en (webbadressen) till den webbsida som du vill att vi ska länka till. Testa din sida med din läsare, och kopiera sedan den URL som finns i din läsares URL-fönster inklusive "http://". Din URL ska innehålla namnet på webbservern, inte IP-numret till den. D.v.s. "http://bamse.ling.su.se/index.html" är rätt medan "http://130.237.171.193/index.html" är fel. URL:en ska också peka på en HTML-sida som kan läsas av en vanlig webbläsare

 

Eftersom URL:en inte syns explicit i katalogen är det normalt bättre att använda den "riktiga" URL:en, än en hänvisning/frame eller liknande, som t.ex. come.to eller surf.to.

 

För URL:er med IDN som t.ex. "http://www.räksmörgås.se/" används internationella varianten: "http://www.xn--rksmrgs-5wao1o.se/".
Beskrivning av webbsidan

Vi ber dig ge en kort beskrivning -- presentation -- av webbsidan eller dess avsändare att läggas med länken till din webbsida. Beskrivningen är inte obligatorisk. Beskrivningen placeras direkt efter rubriken i katalogen. Beskrivningens syfte är att underlätta läsarens orientering bland alla länkar på en katalogsida, och måste därför hålla en någorlunda enhetlig stil. Vi förbehåller oss rätten att redigera beskrivningen. I vissa fall blir vi tvungna att helt eller delvis stryka den ifall den helt bryter mot anvisningarna.

 • Beskrivningen ska vara en löpande text uppbyggd av meningar som börjar med stor bokstav och slutar med punkt, och ska se ut som vanlig text. Sökord, rena uppräkningar eller stolpar är ingen text, och kommer att strykas, använd i stället fältet för "Sökord" om sådana önskas. Oläslig text kommer också att strykas. Gör inga avstavningar, för det fungerar inte.
 • Beskrivningen ska vara relevant för webbsidan och dess avsändare. Ifall sidan har ett föränderligt innehåll så får beskrivningen vara mera allmänt hållen.
 • Beskrivningen ska vara saklig. Beskrivningen ska inte vara en reklamtext, utan information för läsaren.
 • Beskrivningen ska vara så tidlös som möjligt. Undvik information som snabbt blir inaktuell, och placera den på webbsidan istället. Detsamma gäller e-postadresser, telefonnummer, priser, versionsnummer med mera.
 • Upprepa inte rubriken i beskrivningen. Om t.ex. företagets fulla namn finns i rubriken och företaget har en etablerad förtkortning så kan den användas i beskrivningen.
 • Tomma fraser som "Välkommen till vår web." ger ingen information och kan saklöst strykas.
 • Konstiga tecken för att skapat uppmärksamhet, som utropstecken, stjärnor och annat, får inte användas. Det gäller även HTML-kod i olika former. Beskrivningen är till för ren text.
 • Hela ord i VERSALER (stora bokstäver) tillåts inte, utom i korta förkortningar. Ord inne i meningar får heller inte börja med stor bokstav (utom namn förstås).Val av kommun

Välj den kommun som din sida bäst passar in under. Observera att val av kommun är obligatoriskt, även om sidan i sig inte har någon särskild geografisk anknytning. Om så är fallet kan du förtydliga detta i fältet "Övriga upplysningar och kommentarer".
Sökord

Här kan du lägga in enstaka ord som passar till sidans innehåll. Det kan t.ex. vara ämnesspecifika förkortningar och termer eller företagsprodukter. Ord som endast är till för att väcka uppmärksamhet tar vi inte in, ej heller för sidan irrelevanta sådana eller ord som är allt för intetsägande. Fältet är främst till för att komplettera beskrivningstexten. Separera de olika nyckelorden med komma och använd bara ett ord i taget, dvs inte längre meningar. Ett tips är att för ord som har regelbunden böjning skriva dem på en form som blir lång och därmed också innefattar ordets naturliga, oböjda form.

 

Ord som skrivs i detta fält syns ej i själva katalogen, däremot går det att söka på dessa ord.
Upplysningar och kommentarer

I detta fält kan du lämna meddelanden till Infoo.se som rör din anmälan. Det kan t.ex. vara meddelanden av typen 'val av kommun är ej relevant' eller förslag på kategorier som ej redan finns i Infoo.se. Ingenting som skrivs i detta fält syns i själva katalogen vid registering.
Kategoriseringsprinciper

Det är inte nödvändigt att själv föreslå kategorier. Anmälda sidor bedöms alltid, men om du själv föreslår lämpliga kategorier är chansen större att den blir placerad där du anser att den passar.

 

Vi ber dig välja ett litet antal kategorier som du tycker bäst beskriver din webbsida i relation till dess avsändare. Vi har satt upp ett antal principer för kategoriseringen som vi tillämpar, och som vi ber dig beakta när du väljer ut de kategorier som du vill att vi ska lägga din länk under. De viktigaste principerna följer nedan. Om du tycker att det saknas någon bra kategori så kan du föreslå en under "övriga upplysningar". Vi kommer bara att acceptera de kategoriseringsförslag som är i linje med principerna. Vi förbehåller oss också rätten att välja kategorier (oberoende om de är föreslagna eller ej) enligt principerna för att uppnå enhetlighet i katalogen.

 • En webbsida kan kategoriseras under flera kategorier när det är rimligt. Sidan kommer inte att placeras under alla tänkbara kategorier, utan endast under så många kategorier som är motiverat för att länken ska hittas av de som söker. Normalt begränsas antalet kategorier till 2-3. Fler än 10 kategorier kan inte föreslås.
 • Om två kategorier är tänkbara, där den ena kan ses som mera generell, och den andra som mera precis så kommer sidan att bara kategoriseras under den precisa.
 • Företagspresentationer (även om det ingår presentationer av produkter och tjänster) placeras alltid under "/Näringsliv/Företag". Normalt placeras företag endast där.
 • En webbsida betraktas som en personlig hemsida ifall privatpersonen är framträdande på webbsidan, eller om sidan kan betraktas ha en privat "avsändare" och har ett blandat eller oklart innehåll. Webbsida med länkar till barnens webbsidor eller med bilder på barnen är exempel på personlig hemsida. Webbsida som enbart handlar om ett husdjur räknas också dit. Även webbsida som tar upp ett par olika fritidsintressen eller "favoritlänkar".
 • För att placeras under "professionella sidor" som t.ex. "/Politik/Politiker" och "/Näringsliv/Arbete/Frilansare" så får sidan inte ha karaktär av att vara en personlig hemsida. (Tips! Gör två sidor, en tydligt professionell och en tydligt personlig med distinkt olika innehåll och länkar mellan dem. Anmäl sedan båda sidorna i två olika anmälningar.)
 • Webbsida med klart ämnesinnehåll, t.ex. hundskötsel, HTML-programmering eller Malmös historia, betraktas inte som personlig hemsida även om den har en privat avsändare.
 • Personliga hemsidor placeras endast under hemkommunen under "/Personliga hemsidor" oberoende om de även handlar om annat.
 • "/Näringsliv/Företag" är reserverat för företag, "/Utbildning/Universitet och högskolor" för universitet och högskolor enligt högskoleverkets definition, "/Vetenskap" för rapporter och institutioner på universitetsnivå eller motsvarande, "/Offentlig förvaltning" för myndigheter, "/Personliga hemsidor" för personliga hemsidor och så vidare.