Rapportera länk:

 

AFA

 

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att administrera avtalsförsäkringar. På uppdrag av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, företag m fl genomför vi olika projekt för att förebygga skador.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: