Rapportera länk:

 

Administration av litterära rättigheter i Sverige

 

ALIS är en ideell förening och upphovsrättsorg som förhandlar och tecknar individuella och kollektiva avtal vid all vidareanvändning av texter. ALIS inkasserar och fördelar upphovsrättsersättningar till både anslutna och ej anslutna rättighetshavare.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: