Rapportera länk:

 

Advokatfirman Lena Feuk AB

 

Advokatfirman är profilerad gentemot områdena familjerätt, brottmål och viss socialrätt. Advokat Lena Feuk är dessutom specialiserad på ärenden rörande barn och unga samt kvinnofridsfrågor.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: