Rapportera länk:

 

Advokatfirman Wagnsson

 

När problem uppstår vid fastighetsbesiktning är det ofta svårt att bedöma hur ansvarsfördelningen ser ut mellan affärens olika aktörer, köpare, säljare, mäklare och besiktningsman. Du behöver då hjälp av en erfaren och kunnig rådgivare. Välkommen.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: