Rapportera länk:

 

Ahead Rekrytering

 

Ett dynamiskt och drivkraftigt rekryteringsföretag, med ett starkt och personligt engagemang för uppdragsgivarens specifika behov och önskemål. Vi hjälper företag och organisationer att nå sina verksamhetsmål genom att identifiera och attrahera nyckelpersoner med "rätt" profil till lednings- och specialistnivå.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: