Rapportera länk:

 

Aktiv kapitalförvaltning för företagare

 

Vår affärsidé är att ge anpassad kapitalrådgivning till dig som företagare baserad på en kontinuerligt uppbyggd kunskap om din situation genom personliga möten och tät kommunikation. Vi har tillgång till marknadens alla placeringsalternativ.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: