Rapportera länk:

 

Alternativ.nu

 

Alternativ.nu är en hemsida för praktisk kunskap om självförsörjning. Här kan vi som är intresserade av småskalig odling och djurhållning, ekologiskt byggande och hantverk träffas och utbyta kunskaper med varandra.
Falköping i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: